Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘA INTEGRATĂ DE EVALUARE

a activităților cirriculare și extracurriculare

Numele, prenumele cadrului didactic evaluat ________________________________________________


Gradul didactic solicitat (confirmare/ conferire)______________________________________________
Funcția/disciplina predată _______________________________________________________________
Instituția _____________________________________________________________________________

Data Tipul activității Subiectul Clasa /grupul țintă Calificativul Numele Semnătura
acordat evaluatorului

Comentarii,sugestii:_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________ _____________________________________________________________________________________

Cadrul didactic evaluat _________________________________________ _____________________


(Numele,prenumele) (Semnătura)
Directorul instituției _________________________________________ _____________________
(Numele, prenumele,ștampila) (Semnătura)