Sunteți pe pagina 1din 3

Grupul fiscal unic.

Ce este, cum se
implementeaza si cum se administreaza?

In anumite conditii, mai multe persoane impozabile stabilite in Romania care,


independente fiind din punct de vedere juridic, sunt in relatii stranse una cu alta din punct
de vedere organizatoric, financiar si economic, pot opta sa fie tratate drept grup fiscal
unic. Se considera in stransa legatura din punct de vedere financiar, economic si
organizatoric persoanele impozabile al caror capital este detinut direct sau indirect in
proportie de mai mult de 50% de catre aceiasi asociati.

Pentru aceasta trebuiesc indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


1. o persoana impozabila nu poate face parte decat dintr-un singur grup fiscal;
2. optiunea trebuie sa se refere la o perioada de cel putin 2 ani;
3. toate persoanele impozabile din grup trebuie sa aplice aceeasi perioada fiscala.

Grupul fiscal se poate constitui din minimum doua persoane impozabile.


Pana la data de 01 ianuarie 2016 grupul fiscal se putea constitui doar de catre persoane
impozabile care erau administrate de catre acelasi organ fiscal competent, aspect care a
determinat o utilizare restransa a grupului fiscal. Incepand cu 01 ianuarie 2016, noul Cod
fiscal a eliminat aceasta conditie astfel ca grupul fiscal poate fi constituit de catre
persoane impozabile care sunt administrate de catre organe fiscale diferite.
Organul fiscal competent in administrarea persoanelor impozabile care fac parte dintr-un
grup fiscal este organul fiscal central desemnat in acest scop. Acesta administreaza
obligatiile fiscale datorate de toti membrii grupului fiscal unic.
Implementarea grupului fiscal unic si administrarea acestuia de catre organul fiscal
competent se fac potrivit procedurii aprobata prin OANAF 3006/2016.
Persoanele impozabile care opteaza sa fie tratate drept grup fiscal unic trebuie sa depuna
la organul fiscal competent o cerere semnata de catre reprezentantii legali ai tuturor
membrilor grupului – CERERE privind grupul fiscal unic - prevazuta in anexa nr. 2 la
OANAF 3006/2016. La cerere se anexeaza certificatul constatator eliberat de catre oficiul
registrului comertului si/sau alte documente justificative din care rezulta componenta
asociatilor/actionarilor persoanelor impozabile care urmeaza sa formeze grupul fiscal
unic, precum si proportia de participare a asociatilor la constituirea capitalului social.
Cererea se solutioneaza in termen de 60 de zile de la data primirii documentatiei
complete.
Organul fiscal competent trebuie sa ia o decizie oficiala prin care sa aprobe sau sa refuze
implementarea grupului fiscal care se transmit reprezentantului desemnat al grupului.

Impotriva deciziei de respingere a implementarii grupului fiscal unic, persoana impozabila


desemnata reprezentant poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de
45 de zile de la data comunicarii.

De la data implementarii grupului fiscal unic:


a) fiecare membru al grupului fiscal, altul decat reprezentantul:
1. raporteaza in decontul de TVA orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import sau
achizitie intracomunitara de bunuri sau orice alta operatiune realizata de sau catre acesta
pe parcursul perioadei fiscale;
2. trimite decontul său de taxa reprezentantului;
3. nu plateste nicio taxa datorata si nu solicita nicio rambursare conform decontului sau
de taxa;

b) reprezentantul:
1. preia, in primul decont consolidat, soldurile taxei de plata de la sfarsitul perioadei fiscale
anterioare, neachitate pana la data depunerii acestui decont, precum si soldurile sumei
negative a taxei pentru care nu s-a solicitat rambursarea din deconturile de TVA ale
membrilor grupului aferente perioadei fiscale anterioare;
2. raporteaza in propriul decont de TVA orice livrare de bunuri, prestare de servicii, import
sau achizitie intracomunitara de bunuri ori de servicii, precum si orice alta operatiune
realizata de sau catre acesta pe parcursul perioadei fiscale;
3. raporteaza intr-un decont consolidat rezultatele din toate deconturile de TVA primite
de la alti membri ai grupului fiscal, precum si rezultatele din propriul decont de taxa pentru
perioada fiscala respectiva;
4. depune la organul fiscal competent toate deconturile de taxa ale membrilor, precum si
formularul de decont de taxa consolidat;
5. plateste sau, dupa caz, solicita rambursarea taxei care rezulta din decontul de taxa
consolidat.

Fiecare membru al grupului fiscal trebuie:


- sa depuna declaratia 390 la organul fiscal competent;
- sa se supuna controlului organului fiscal competent;
- sa raspunda separat si in solidar pentru orice taxa datorata de el sau de orice membru
al grupului fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup fiscal;
- sa intocmeasca primul decont de TVA, dupa parasirea grupului fiscal, doar pe baza
operatiunilor efectuate in perioada ulterioara parasirii grupului, fara preluarea soldului din
decontul aferent perioadei fiscale anterioare, depus in vederea intocmirii decontului
consolidat.

Livrarile de bunuri si prestarile de servicii realizate de fiecare membru al grupului sunt


supuse regimului normal de impozitare prevazut de titlul VII din Codul fiscal, indiferent
daca sunt realizate catre terti sau catre ceilalti membri ai grupului fiscal, fiecare membru
al grupului fiind considerat o persoana impozabila separata.

Link: https://contabilul.manager.ro/a/19601/grupul-fiscal-unic-ce-este-cum-se-implementeaza-si-cum-
se-administreaza.html

Constituirea unui grup fiscal unic poate fi o masura avantajoasa in situatia in care
in cadrul unui grup de persoane ce se afla in stranse relatii din punct de vedere
organizatoric, financiar si economic se regasesc:
 pe de o parte unul sau mai multi membri a caror activitate genereaza TVA de plata;
 pe de alta parte, unul sau mai multi membri ce inregistreaza in mod obisnuit un sold de
TVA de rambursat, fie ca urmare a activitatilor principale pe care le desfasoara – ex.
operatiuni scutite cu drept de deducere (operatiuni ce se regasesc la art. 294-296
din Codul fiscal), operatiuni neimpozabile in Romania pentru care au drept de deducere,
fie ca urmare a dezvoltarii unor investitii semnificative.

Constituirea unui grup fiscal unic poate avea si dezavantaje, cum ar fi: perioada minima
de 2 ani pentru mentinerea grupului precum si raspunderea in solidar pentru orice taxa
datorata de orice membru al grupului fiscal pentru perioada cat apartine respectivului grup
fiscal.