Sunteți pe pagina 1din 20

DATE SINTETICE

PRIVIND TRANSPORTUL ÎN COMUN


1. Aria servită (km.²) din care 563
- zona urbană 228
2. Densitatea reţelei (km./km.²) 1,50
 Zonă urbană 3,71
 Tramvaie 1,17
 Troleibuze 0,60
 Autobuze 2,98
 Zonă preoraşenească 0,36
3. Parcul inventar de vehicule : 1.925
 Tramvaie 481
 Troleibuze 297
 Autobuze 1.147
4. Unităţi de parcare şi întreţinere 20
 Depouri de tramvaie 8
 Depouri de troleibuze 3
 Depouri de tramvaie – troleibuze 1
 Autobaze 8
5. Număr linii de transport în comun 146
 Tramvaie 23
 Troleibuze 17
 Autobuze, din care : 106
- Linii preorăşeneşti 10
6. Lungimea reţelei (km. cale dublă) 423
 Tramvaie 134
 Troleibuze 69
 Autobuze, din care : 400
- Linii urbane 340
- Linii preorăşeneşti 60
7. Lungimea traseelor (km. cale dublă) 1.448
 Tramvaie 229
 Troleibuze 140
 Autobuze, din care : 1.079
- Linii preorăşeneşti 111
8. Număr staţii de oprire, din care : 2.354
- În judeţul Ilfov 167
9. Substaţii electrice de tracţiune (buc.) 38
10. Puterea electrică instalată pentru tracţiune (MW) 137,2
11. Călătorii (milioane) 726
12. Volumul investiţiilor (milioane lei) 4,17
13. Număr salariaţi la 31 decembrie 2013 10.937

1
1. MATERIAL RULANT
1.1 Structura parcului inventar de vehicule
(nr. veh.)
Tipul de vehicul 31 dec. 2013 31 dec. 2012 

I.TRAMVAIE
a) Vagoane motor
BUCUR LF 11 10 +1
V3A M 323 323
V3A CHPPC 46 46
T4R 80 116 - 36
RATHGEBER 10 10
V2ST 2 2
V2AT 9 9
Total vagoane motor 481 516 - 35
b) Remorci
RATHGEBER 5 5
Total remorci 5 5
TOTAL 486 521 - 35
II. TROLEIBUZE
ASTRA IRISBUS 100 100
ASTRA 415 T 195 195
ROCAR 412 EA 1 1
ROCAR 812 EA 1 1
TOTAL 297 297
III. AUTOBUZE
IKARUS 260 2 2
DAF SB 220 62 63 -1
ROCAR U 412 80 80
IVECO FIAT 3 3
MERCEDES EURO 3 500 500
MERCEDES EURO 4 500 500
TOTAL 1.147 1.148 -1
TOTAL RATB 1.925 + 5 R 1.961 + 5 R - 36

1200
1148
1000 1147
800
Anul 2013
600
Anul 2012
400
481 516
200 297 297
0
Tramvaie Troleibuze Autobuze

2
1.2. Structura parcului inventar de autobuze în funcţie de dotarea cu motoare EURO

IKARUS DAF DAF ROCAR ROCAR IVECO MERCEDES TOTAL % faţă


260 SB 220 GPL U 812 U 412- FIAT de parc
260 inventar
Non
Euro 2 3 5 0,44
Euro 1 59 59 5,14
Euro 2 1 1 79 81 7,06
Euro 3 500 500 43,59
Euro 4 500 500 43,59
GPL 2 2 0,17

500
500 500
400

300

200
59
100 5
81 2
0
Non Euro Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 GPL

1.3. Gradul mediu de uzură a parcului inventar de vehicule (%) *

Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 %±


Tramvaie 82,97 80,69 + 2,83
Troleibuze 92,99 87,29 + 6,53
Autobuze 82,46 71,00 + 16,14

* Indicator determinat în baza Legii 15 / 1994 şi HG 1496 / 2008

3
1.4. Parc activ
(nr. veh.)
Tipul de vehicul 31 dec. 2013 31 dec. 2012 ± % 
Tramvaie (motor) 308 354 - 46 - 12,99
Troleibuze 207 205 +2 + 0,98
Autobuze 862 902 - 40 - 4,43
Total 1.377 1.461 - 84 - 5,75

31.dec.13 31.dec.12
1600
1400
1200 1461
1000 1377

800
902
600
862
400
200 308 354 207 205
0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

1.5. Vehicule cu dotări pentru persoanele cu disabilităţi

% Sistem de %
Tipul de Podea coborâtã /
Parc activ faţã de parc informare faţã de parc
vehicul rampa de acces
activ călători activ

Tramvaie 308 64 20,78 182 59,10


Troleibuze 207 101 48,79 207 100,00
Autobuze 862 862 100 862 100,00
Total 1.377 1.027 74,58 1.251 90,84

100
Tramvaie
100,00

100,00

80
% faţã de parc activ

90,84
100,00

Troleibuze
59,1
74,58

60
48,79

40 Autobuze
20,78

20
Total
0
Podea coborata / rampa de acces Sistem de informare călători

4
1.6. Capacitate maximă de transport oferită (programată)

(călători / oră şi sens / zi)


Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 
Tramvaie 46.291 51.345 - 5.054
Troleibuze 14.419 18.034 - 3.615
Autobuze 47.597 58.739 - 11.142
Total 108.307 128.118 - 19.811

1.7. Mijloace de tracţiune electrică cu destinaţie specială


(nr. veh.)
Tipul de vehicul 31 dec. 2013 31 dec. 2012
I. TRAMVAIE:
Vagoane
- plug perie (VUP) 33 33
- stropitori 1 1
-polizoare 2 2
- pentru transport intern 9 9
PLATFORME :
- pentru transport nisip 3 3
- pentru transport geamuri 1 1
- pentru transport diverse materiale 8 7
- pentru transport sare 4 4

1.8. Mijloace de intervenţie, depanare şi dirijare a traficului


(nr. veh.)
Tipul de vehicul 31 dec. 2013 31 dec. 2012
- Autoturnuri 12 12
- Depanări pentru tramvaie, troleibuze şi autobuze 8 8
- Remorchere 12 12
- Patrule Dacia (control trafic) 26 26
- Camionete Dacia 27 28
- Patrule ARO 243 3 3

5
2. MATERIAL FIX
2.1. Clădiri
31 dec. 2013 31 dec. 2012
- Unităţi de exploatare, din care : 20 20
 Pentru tramvaie şi troleibuze 1 1
 Pentru tramvaie 8 8
 Pentru troleibuze 3 3
 Pentru autobuze 8 8
- Uzina de Reparaţii 1 1
- Ateliere în unităţi 36 36

2.2. Capacitatea de parcare şi întreţinere


Tipul de vehicul 31 dec. 2013 31 dec. 2012
Tramvaie Unităţi de exploatare 8 8
Posturi de lucru 54 54
Capacitate de parcare* 574 574
 Victoria 97 97
 Bucureştii Noi 66 66
 Dudeşti 47 47
 Alexandria 74 74
 Colentina 85 85
 Militari 71 71
 Giurgiu 56 56
 Titan 78 78
 Giuleşti - -
Troleibuze Unităţi de exploatare 4 4
Posturi de lucru 40 40
Capacitate de parcare 404 404
 Vatra Luminoasă 90 90
 Bucureştii Noi 44 44
 Berceni 150 150
 Bujoreni 120 120
Autobuze Unităţi de exploatare 8 8
Posturi de lucru 110 179
Capacitate de parcare 1.241 1.241
 Floreasca 120 120
 Ferentari 220 220
 Nordului 120 120
 Militari 135 135
 Titan 200 200
 Pipera 180 180
 Alexandria 200 200
 Obregia 66 66
* Capacitate exprimată în număr de vagoane V3A ; vehicule speciale pe şină incluse în
valoarea totală

6
2.3. Cabine, tonete, centre de abonamente

31 dec. 2013 31 dec. 2012 ±


- Cabine cap linie 51 53 -2
- Tonete cap linie 15 14 +1
- Centre de reîncărcare
(centre vânzare titluri călătorie) 128 134 -6

- Centre de emitere şi reîncărcare


(centre de abonamente) 98 98
-Terminal Vending Machine - 1 -1

2.4. Alimentare cu energie electrică pentru tracţiune

UM 31 dec.2013 31 dec.2012
Nr. de posturi de distribuţie a energiei electrice buc. 38 38
Nr. de posturi de transformare a energiei electrice buc. 79 79
Nr. substaţii electrice de tracţiune buc. 38 38
Putere electrică instalată, din care : Mw 140,2 140,2
- pentru tracţiune Mw 137,2 137,2
- pentru iluminat şi forţă Mw 3,0 3,0

7
2.5. Elementele reţelei de tramvaie şi troleibuze

UM 31 dec. 31 dec. ±
2013 2012
I. REŢEAUA DE TRAMVAIE
A. Piese de cale existente (macazuri, încrucişări) buc. 1.111 1.137 - 26
 în reţeaua stradală din care : 631 636 -5
- schimbători etalon 386 387 -1
- încrucişări etalon 245 249 -4
 în depouri din care : 483 501 - 18
- schimbători etalon 455 468 - 13
- încrucişări etalon 28 33 -5
B. Număr macazuri din care : buc. 841 855 - 14
 în linie curentă 386 387 -1
 în depouri 455 468 - 13
C.Izolatori de secţiune buc. 544 550 -6
D. Lucrări efectuate la reţeaua de cale de rulare
- Construcţii linii km c.s.
- Reparaţii linii km c.s. 2,130 * 0,743 + 1,387
- Repuneri şină la cotă m.l. 8.563 3.585 + 4.978
- Înlocuiri şină m.l. 5.298 2.788 + 2.510
- Reparat pavaje în zona liniilor m.p. 2.201 3.926 - 1.725
- Înlocuiri dale sparte buc. 348 424 - 76
- Ridicat dale la cotă buc. 271 397 - 126
- Înlocuiri macazuri buc. 9 1 +8
- Înlocuiri părţi componente buc. 20 27 -7
- Înlocuiri încrucişări buc. - 4 -4
- Repuneri la cotă macazuri buc. 27 28 -1
- Repuneri la cotă încrucişări buc. 9 10 -1
- Rupturi la şină neremediate buc. - - -
II. REŢEAUA DE TROLEIBUZE
A. Macazuri electrice buc. 34 34 -
B. Macazuri mecanice buc. 49 50 -1
C. Izolatori de secţiune buc. 347 347 -
III. STÂLPI DE SUSŢINERE A REŢELEI DE CONTACT
Total, din care : buc. 15.239 15.520 - 281
- din beton buc. 9.837 10.225 - 388
- metalici buc. 5.402 5.295 + 107
* Situaţia detaliată este prezentată în tabelul 2.7

8
2.6. Gradul mediu de uzură a căii de rulare a tramvaielor şi a reţelelor de
alimentare cu energie electrică

(%)
Calea de rulare Reţeaua de contact
Tip vehicul Anul 2013 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2012
Tramvaie 58,15 57,95 46,64 49,66
Troleibuze - - 71,63 67,88
Total 58,15 57,95 54,06 58,77

2.7. Lucrări de reparaţii la liniile de tramvaie

Nr. T r o n s o n u l Lungimea tronsonului


crt. (km.c.s.)
1. Str. Piatra Morii 0,538
2. Pţa. Victoria 0,916
3. Podul Grant 0,210
4. Pasaj Lujerului 0,466
TOTAL 2,130

9
3. EXPLOATARE
3.1. Numărul liniilor de transport public (la 31 decembrie)

Tipul de vehicul 31 dec.2013 31 dec.2012 


Tramvaie 23 26 -3
Troleibuze 17 18 -1
Autobuze din care : 106 106
Preorăşeneşti 10 9 +1
Total 146 150 -4

3.2. Linii noi, modificate sau desfiinţate

Nr. Linia Tip Data


crt. vehicul Explicatie
0 1 2 3 4
1. N105 Autobuz Modificare traseu prin Splaiul Unirii, Bd. Gh. Sincai 07.01
2. 162 Autobuz Modificare capat de linie la Gara Basarab 12.01
3. 242 Autobuz Desfiintare 17.01
4. N125 Autobuz Înfiintare traseu intre ,,Republical’’ si ,, Complex RATB Titan’’ 25.01
5. N116 Autobuz Modificare traseu prin Bd. Preciziei la terminal ,,Grup Scolar 15.02
Auto’’
6. 402 Autobuz Modificare traseu la ROMPRIM 18.02
7. 414 Autobuz Modificare traseu la ROMPRIM 18.02
8. 302 Autobuz Modificare traseu la Str. Cristalului 22.02
9. 126 Autobuz Revenire traseu pe Bd. Dinicu Golescu, Str. Ştirbei Vodă. 11.04
10. 168 Autobuz Revenire traseu pe Bd. Dinicu Golescu, Str. Ştirbei Vodă. 11.04
11. 226 Autobuz Revenire traseu pe Bd. Dinicu Golescu, Str. Ştirbei Vodă. 11.04
12. 368 Autobuz Revenire traseu pe Bd. Dinicu Golescu, Str. Ştirbei Vodă. 11.04
13. 102 Autobuz Modificare traseu pe Şos. Dudeşti-Pantelimon, Bd. Basarabia, Str. 19.04
Ion Sahighian, Şos. Vergului.
14. 104 Autobuz Modificare traseu pe Şos. Dudeşti-Pantelimon, Bd. Basarabia, Str. 19.04
Ion Sahighian, Şos. Vergului.
15. 246 Autobuz Modificare traseu pe Şos. Dudeşti-Pantelimon, Bd. Basarabia, Str. 19.04
Ion Sahighian, Şos. Vergului.
16. 302 Autobuz Revenire traseu la Str. Cristalului 01.05
17. 24 Tramvai Suspendare 11.05
18. 624 Autobuz Înfiintare traseu intre ,,Cartier Dămoaia’’ şi ,,Clăbucet’’ 11.05
19. 178 Autobuz Modificare capat de linie la Cartier Militari 02.06
20. 46 Tramvai Modificare traseu prin Bd. Ferdinand 15.06
21. 55 Tramvai Suspendare 15.06
22. 655 Autobuz Înfiintare traseu intre ,,Stadionul National’’ si ,, Foisorul de Foc’’ 15.06
23. 117 Autobuz Modificare traseu pe aleea Complexului Comercial 19.06
24. N124 Autobuz Modificare traseu pe aleea Complexului Comercial 19.06
25. 168 Autobuz Modificare traseu pe Drumul Taberei ramura de nord 19.06
26. 5 Tramvai Revenire traseu cap linie ,,Piata Baneasa’’ 20.06
27. 605 Autobuz Desfiintare 20.06
28. 122 Autobuz Modificare traseu la Piata 21 Decembrie 1989 20.06
29. 24 Tramvai Revenire traseu la terminalul ,,Cartier Damaroaia’’ 29.06
30. 624 Autobuz Desfiintare 29.06
31. 402 Autobuz Desfiintare 01.07
10
32. 414 Autobuz Desfiintare 01.07
33. 23 Tramvai Modificare traseu la Mihai Bravu 10.07
34. 27 Tramvai Modificare traseu la Mihai Bravu 10.07
35. 627 Autobuz Înfiintare traseu intre ,,Piata Titan’’ şi ,,Traian’’ 10.07
36. 427 Autobuz Înfiintare traseu intre ,,Ghencea’’ şi ,,Pruni’’ 01.08
37. 453 Autobuz Înfiintare traseu intre ,,Ghencea’’ şi ,,Varteju’’ 01.08
38. 20 Tramvai Suspendare 08.09
39. 97 Troleibuz Suspendare 08.09
40. 112 Autobuz Modificare traseu pe Str. Mitropolit Varlaam 08.09
41. 205 Autobuz Modificare traseu la terminalul provizoriu ,,Strand Straulesti” 08.09
42. 304 Autobuz Modificare traseu la terminalul provizoriu ,,Strand Straulesti” 08.09
43. 697 Autobuz Înfiintare traseu intre ,,Strand Straulesti” si ,,Cartier Damaroaia” 08.09
44. 460 Autobuz Modificare traseu pe Str. Mitropolit Varlaam 08.09
45. 460 BIS Autobuz Modificare traseu pe Str. Mitropolit Varlaam 08.09
46. N117 Autobuz Modificare traseu pe Str. Mitropolit Varlaam 08.09
47. 697 Autobuz Modificare traseu la terminalul ,,Mezes” 13.09
48. 1 Tramvai Modificare traseu la terminalul ,,Dudesti” / ,,Piaţa Iancului” 23.09
49. N109 Autobuz Modificare traseu pe Str. Mircea Voda 12.10
50. N123 Autobuz Modificare traseu pe Str. Sf. Vineri, Str. Mircea Voda 12.10
51. 282 Autobuz Revenire traseu baza prin Cal. Grivitei 17.10
52. 181 Autobuz Desfiintare 19.10
53. 124 Autobuz Modificare traseu la terminalul ,,INMB” 19.10
54. 163 Autobuz Modificare traseu la terminalul ,,Vasile Parvan” 19.10
55. 23 Tramvai Revenire traseu anterior prin Bd. Camil Ressu 19.10
56. 27 Tramvai Revenire traseu la Piata Unirii prin Calea Vitan 19.10
57. 627 Autobuz Desfiintare 19.10
58. 1 Tramvai Modificare traseu la terminalul ,,Bd. Camil Ressu” 23.10
59. 27 Tramvai Revenire traseu baza la Piata Unirii prin Calea Dudesti 23.10
60. 14 Tramvai Modificare traseu la terminalul ,,Faur” 26.10
61. 46 Tramvai Modificare traseu la terminalul ,,Republica” 26.10
62. 655 Autobuz Modificare traseu la terminalul ,,Granitul” 26.10
63. 102 Autobuz Revenire traseu baza pe Şos Dudesti-Pantelimon 26.10
64. 104 Autobuz Revenire traseu baza pe Şos Dudesti-Pantelimon 26.10
65. 246 Autobuz Revenire traseu baza pe Şos Dudesti-Pantelimon 26.10
66. 133 Autobuz Modificare traseu pe Str. Mircea Vulcănescu şi Bd. Dinicu 30.10
Golescu
67. N117 Autobuz Modificare traseu pe Str. Mircea Vulcănescu şi Bd. Dinicu 30.10
Golescu
68. 455 Autobuz Înfiintare traseu intre ,,Depoul Alexandria’’ şi ,,Magurele’’ 01.11
69. 101 Autobuz Modificare traseu la Bucur Obor 09.11
70. 148 Autobuz Desfiintare 09.11
71. 149 Autobuz Modificare traseu la terminalul ,,Complex Comercial Baneasa” 09.11
72. 254 Autobuz Desfiintare 09.11
73. 614 Autobuz Înfiintare traseu intre ,,Cora Pantelimon’’ şi ,,Bd. Chişinău’’ 09.11
74. 162 Autobuz Modificare traseu la terminalul ,,Cartier Giulesti Sarbi” 16.11
75. 133 Autobuz Modificare traseu la terminalul ,,Cal. Văcăreşti / Bd. Tineretului” 22.11

11
3.3. Structura reţelei de transport
(km.c.s.)
Tipuri de vehicul 31 dec. 2013 31 dec. 2012
I. TRAMVAIE
din care: 321,0 327,3
- în reţea stradală 267,3 272,3
din care : - cu dale de beton 73,8 78,6
- linie tip CF 75,6 75,6
- şină cu canal 117,9 118,1
- în incinta depourilor 33,7 34,6
- echivalentul desfăşurat al pieselor
speciale din reţeaua de cale 33,7 20,4
II. TROLEIBUZE
din care : 148,4 151,6
- în reţea stradală 137,4 140,7
- în incinta depourilor 11,0 10,9
III. AUTOBUZE 799,4 794,1

3.4. Lungimea traseelor de transport în comun


(km. c.d.)
Tipul de vehicul 31 dec. 2013 31 dec. 2012 ± % 
Tramvaie 229 241 - 12 - 4,98
Troleibuze 140 149 -9 - 6,04
Autobuze 1.079 1.067 + 12 + 1,12
Total 1.448 1.457 -9 - 0,62

3.5. Lungimea medie a traseelor de transport în comun


(km. c.d.)
Tipul de vehicul 31 dec. 2013 31 dec. 2012 % 
Tramvaie 9,96 9,27 + 7,44
Troleibuze 8,24 8,28 - 0,48
Autobuze 10,18 10,07 + 1,09
Total 9,92 9,71 + 2,16

3.6. Lungimea căilor dedicate transportului public

Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 % faţă de lungime


reţea
Tramvaie 44,065 44,065 32,97
Troleibuze 2,025 2,025 2,95
Autobuze 2,375 2,375 0,59
Total 48,465 48,465 11,46

12
3.7. Staţii de oprire
(număr)
31 decembrie 2013
În Bucureşti 2.187
- tramvaie 598
- troleibuze 50
- autobuze 1.302
- comune (autobuze + troleibuze) 237
În Ilfov 167
TOTAL 2.354
Interstaţia medie (km)
- tramvaie 0,448
- troleibuze 0,817
- autobuze din care : 0,503
- în Bucureşti 0,479
- în Ilfov 0,717
* Din cele 598 staţii de tramvaie, 463 sunt dotate cu peroane (77,42%),
din care : - 380 au borne luminoase (82,07%);
- 346 au rampe de urcare/coborâre (74,73%);
- 270 sunt prevăzute cu garduri de protecţie (58,31%).

13
3.8. Structura parcului circulant mediu pe tipuri de vehicule şi mărci
(nr. veh./zi)

Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 

I. TRAMVAIE
a) Vagoane motor
V3A CH+PPC 27 29 -2
V3A M 188 188
T4R 43 48 -5
V2ST
V2AT 4 4
BUCUR LF 4 2 +2
Total vagoane motor 267 271 -4
b) Remorci
RATHGEBER 0 0
Total remorci 0 0
II. TROLEIBUZE
ASTRA IRISBUS 68 71 -3
ASTRA 415 T 94 96 -2
ROCAR 412 EA
ROCAR 812 EA
TOTAL 163 167 -4
III. AUTOBUZE
IKARUS 260
DAF SB 220 0 6 -6
ROCAR U 412 0 1 -1
IVECO FIAT
MERCEDES EURO 3 355 346 +9
MERCEDES EURO 4 365 370 -5
VOLVO 0 2 -2
TOTAL 720 725 -5
TOTAL RATB 1.150 1.163 - 13

Anul 2013 Anul 2012

1500
1163

1000
1150
725
720
271

500
163
267

167

0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

14
3.9. Parc circulant mediu zi de lucru
(nr. veh. / zi lucru)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 ± %
Tramvaie (motor) 303 309 -6 - 1,94
Troleibuze 187 192 -5 - 2,60
Autobuze 835 839 -4 - 0,48
Total 1.326 1.340 - 14 - 1,04

Anul 2013 Anul 2012

1400
1200 1340
1000
1326
800
835 839
600
400
303 309
200 187 192

0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

3.10. Rulaj
(mil. km.)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 % 
Tramvaie (motor) 20,07 19,9 + 0,85
Troleibuze 10,6 10,7 - 0,93
Autobuze 52,5 52,2 + 0,57
Total 83,1 82,8 + 0,36

Anul 2013 Anul 2012

90
80 82,8
70 83,1
60
50 52,05 52,2
40
30
20 10,6 10,7
20,07 19,9
10
0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

15
3.11. Parcursul mediu realizat zilnic de un vehicul (PMZ)
(km. veh. / zi)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 % 
Tramvaie (motor) 206,09 200,29 + 2,89
Troleibuze 178,55 174,51 + 2,32
Autobuze 199,53 196,71 + 1,43
Parcurs mediu realizat 198,09 194,36 + 1,92

3.12. Durata medie de exploatare / vehicul (DME)


(ore / zi)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 % 
Tramvaie 14,7 14,2 + 3,52
Troleibuze 15,8 15,5 + 1,94
Autobuze 14,6 14,4 + 1,39
Total 14,8 14,5 + 2,07

3.13. Viteza medie de exploatare (VME)


(km / h)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 % 
Tramvaie 13,0 13,1 - 0,76
Troleibuze 11,3 11,3 -
Autobuze 13,7 13,7 -
Total 13,2 13,2 -

3.14. Defecte tehnice ale parcului circulant de vehicule

Tipul de Număr cazuri Cazuri la 106 veh.km.


vehicul Anul 2013 Anul 2012 %  Anul 2013 Anul 2012 % 
Tramvaie 3.280 3.849 - 14,78 163,43 193,24 - 15,43
Troleibuze 2.779 3.050 - 8,89 262,02 285,97 - 8,38
Autobuze 4.526 4.860 - 6,87 86,20 93,05 - 7,36
TOTAL 10.585 11.759 - 9,98 127,26 141,99 - 10,37

Anul 2013 Anul 2012


300
Nr. cazuri la mil.veh.km.

250
285,97

200
262,02

150
193,24

127,26

141,99

100
163,43

93,05
86,2

50
0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

16
3.15. Oferta de transport - loc. km. la 6,5 căl. / m2
(milioane)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 % 
Tramvaie 4.503,76 4.454,08 + 1,12
Troleibuze 949,39 954,25 - 0,51
Autobuze 4.616,70 4.595,59 + 0,46
Total 10.069,85 10.003,92 + 0,66
Anul 2013 Anul 2012
15000

10003,92
10000

10069,85
4595,59
949,39

954,25
4503,76

4454,08

4616,7
5000

0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

3.16. Călătorii (preliminat)


(milioane)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 ± % 
% %
Tramvaie 322 44,35 334 44,47 - 12 - 3,59
Troleibuze 72 9,92 74 9,85 -2 - 2,70
Autobuze 332 45,73 343 45,67 - 11 - 3,21
Total 726 100 751 100 - 25 - 3,33

Anul 2013 Anul 2012

800
700
600
500
400
300
200 751
334 343 726
72 74 332
100 322
0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

17
3.17. Călătorii - zi lucru

(milioane)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 ± % 
% %
Tramvaie 1,27 44,25 1,3 43,33 - 0,03 -2,31
Troleibuze 0,28 9,76 0,3 10,00 - 0.02 -6,67
Autobuze 1,31 45,64 1,4 46,67 - 0,09 - 6,43
Total 2,87 100 3,0 100 -0,13 - 4,33
Anul 2013 Anul 2012

3,5 2,87 3,0


3
2,5
2 1,4
1,27 1,3 1,31
1,5
1
0,5 0,28 0,3
0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

3.18. Număr mediu zilnic de călătorii

(milioane)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 % 
Tramvaie 1,08 1,1 - 1,82
Troleibuze 0,2 0,2 -
Autobuze 1,1 1,2 - 8,33
Total 2,4 2,5 - 4,00

Anul 2013 Anul 2012


2,5
2,4 2,5
2

1,5

1 1,08 1,1 1,1 1,2

0,5 0,2 0,2

0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

18
3.19. Gradul mediu de aglomerare
(căl. / mp. podea)
Tipul de vehicul Anul 2013 Anul 2012 % 
Tramvaie 6,4 6,7 - 4 48
Troleibuze 5,7 5,9 - 3,39
Autobuze 6,8 7,1 - 4,23
Total 6,5 6,7 - 2,99

Anul 2013 Anul 2012


8

6 6,7 6,8 7,1


6,4 6,5 6,7
5,7 5,9
4

0
Tramvaie Troleibuze Autobuze Total

3.20. Valoarea pagubelor produse de terţi asupra instalaţiilor fixe şi a


vehiculelor RATB

31.12.2013 – 1 EURO = 4,48 lei


31.12.2012 – 1 EURO = 4,43 lei
(lei / EURO)
Unitatea Anul 2013 Anul 2012
Depouri 94.938 / 21.192 126.765 / 28.615
Autobaze 740.616 / 165.316 834.654 / 188.409
Direcţia de Întreţinere, Sisteme
Energetice şi Cale de Rulare 132.743 / 29.630 248.294 / 56.048
Serviciul Dispecerizarea Circulatiei 11.319 / 2.526 4.359 / 984
Direcţia Achiziţii şi Marketing 19.526 / 4.358 16.355 / 3.692
TOTAL 999.142 / 223.023 1.230.427 / 277.749

Anul 2013
999142 lei

Anul 2012
1230427 lei

19
3.21. Consumuri de combustibili şi energie

Sursă energie UM Anul 2013 Anul 2012 %


- Electrică : MWh 96.639 97.555 - 0,94
din care tracţiune electrică 88.083 88.744 - 0,74
- Termică G. cal. 4.776 4.783 - 0,15
- Gaze naturale mii mc. 3.381 3.640 - 7,12
- Carburanţi, din care: tone 20.198 20.378 - 0,88
- benzină tone 14,47 17 - 14,88
- motorină din care : tone 20.183 20.361 - 0,87
Autobuze tone 19.295 19.481 - 0,95

3.22. Consumuri specifice de combustibili şi energie

Sursă energie UM Anul 2013 Anul 2012 %


kwh/km. 2,844 2,87 - 0,97
1. Energie electrică de kwh/loc. km. 0,02 0,02 -
tracţiune kwh/căl. 0,22 0,24 - 8,33
litri /km. 0,32 0,33 - 3,03
2. Carburanţi litri /loc. km. 0,005 0,004 + 25,0
litri /căl. 0,07 0,06 + 16,67

20