Sunteți pe pagina 1din 1

Lecțiea Nr.

29
Sistematizare și generalizare.

1.Identificați formele de răspundere materială.


3.Aplicarea răspunderii pentru organizarea grevei
ilegale.

Sarcina 1
Formele de răspundere materială
 Răspunderea materială a salariatului față de angajator pentru prejudiciul cauzat
acestuia.
- Răspunderea limitată
- Răspunderea deplină (nelimitată)
 Răspunderea materială a anagajatorului față de salariat pentru prejudiciul
cauzat acestuia.
Sarcina 3
Răspunderea pentru organizarea grevei ilegale
(1) Pentru declararea şi organizarea grevei ilegale, persoanele vinovate poartă
răspundere disciplinară, materială, administrativă şi penală în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
(2) Instanţa de judecată care a constatat ilegalitatea grevei va obliga persoanele
vinovate să repare prejudiciul material şi cel moral cauzate, conform prezentului cod
şi altor acte normative în vigoare.