Sunteți pe pagina 1din 12

Toxicologie alimentară

Metode de identificare a toxicilor:


chimice, cromatografice

ND, an 2 1
Metode de identificare a toxicilor: chimice,
cromatografice

metode chimice

Identificarea substanţelor toxice metode fizico-chimice

metode imunochimice 2
1. Metodele chimice

1.1 Reacţii de culoare – procedură


chimică în care substanţa de testat
reacţionează cu un reactiv

3
2. Metodele fizico-chimice

2.1 Metodele cromatografice


Cromatografia – metodă de separare a componenţilor dintr-un amestec bazându-se
pe diferenţa coeficienţilor de repartiţie a acestora, între o fază mobilă şi o fază staţionară.

cromatografia analitică

cromatografia preparativă

4
Cromatografia de lichide (LC) – separarea ionilor sau moleculelor dizolvate într-un
solvent;

Cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC)

Cromatografia de gaze (GC) – separarea compuşilor organici volatili;

Cromatografia ionică (IC) – utilizează răşini schimbătoare de ioni pentru separarea


ionilor din soluţie;

5
Cromatografia în strat subţire (CSS) – separarea unor amestecuri de soluţii colorate

6
Electroforeza capilară

Figura 1. Reprezentarea schematică a unui cromatograf de electroforeză caplară şi o secţiune prin capilară în timpul analizei
electrocinetice micelare.

7
2.2 Metodele spectrofotometrice

Spectrofotometria de absorbţie este o metodă de spectroscopie optică care


are la bază proprietatea substanţelor de a absorbi selectiv radiaţiile electromagnetice.

Figura 2. Domenii spectrale. Spectrul electromagnetic.

8
Spectrofotometria în ultraviolet (UV) (185–400 nm)

Spectrofotometria în vizibil (VIS) (400–800 nm)

Spectrofotometria în infraroşu (IR) (peste 800 nm)

Spectrofotometria de absorbţie atomică (AAS) – determină concentraţia unui


element dintr-o probă prin măsurarea absorbţiei radiaţiei în vapori atomici produşi de
probă la o lungime de undă specifică şi caracteristică elementului de studiat

9
2.3 Metoda spectrometrică

Spectrometria de masă –
face posibilă identificarea
substanţelor, pe baza fragmentării
caracteristice a moleculei.

10
3. Metode imunochimice

Ag  Ac  Ag Ac

Clasificarea metodelor imunochimice:

a) Metode în care se observă direct rezultatul reacţiei antigen-anticorp (metodele de


precipitare şi de aglutinare);

b) Metode în care rezultatul reacţiei este observat prin intermediul unui fenomen
fizico-chimic corelat cu un marker ataşat artificial de antigen sau de anticorp;

c) Metode în care rezultatul reacţiei este observat prin intermediul unui fenomen
biologic.
11
1. Radioimunoanaliza (RIA) – în care markerii sunt radioizotopi;

2. Analiza imunoenzimatică – foloseşte drept markeri enzime;

3. Analiza imunofluorimetrică – marcarea se face cu un compus fluorescent;

4. Dozarea imunoluminometrică – marcarea se realizează cu un compus luminiscent;

5. Imunodozarea radicalilor liberi

12