Sunteți pe pagina 1din 2

CORP GALBEN PERSISTENT

Corpul galben este considerat persistent, dacă nu regresează şi se menţine pe ovar o perioada
depăşind 25 de zile după parturiţie sau după ultimul ciclu de călduri la femelele care n-au devenit
gestante.

Patologia se înregistrează la toate speciile de animale, dar mai frecvent la vacă, fiind un
important factor de infertilitate (în aproximativ 28% din cazuri).

Corpul galben persistent poate evolua din corpul galben al gestaţiei, din corpul galben ciclic
sau din corpul galben al ciclului sexual de valoare încompletă (anovulator), prin luteinizarea
foliculului ovarian.

Din punct de vedere anatomo-histologic şi funcţional corpul galben persistent nu se


deosebeşte de corpul galben gestativ sau ciclic. Astfel, prin prezenţa pe ovar, peste limitele
fiziologice admisibile, corpul galben, prin secreţia de progesteron, împiedică manifestarea normală
a ciclurilor sexuale, determinând o stare de anafrodizie, uneori foarte prelungită şi infertilitate.

Etiologie.

În apariţia corpului galben persistent se cunosc cauze cauze:.

Cauzele determinante constau în disfuncţii endocrine la nivel de anterohipofiză, ovare şi


alte organe implicate în mecanismul de reglare a funcţiei de reproducţie la femele. Astfel,
dezechilibrul neurohormonal produce fenomenul de hiperluteinizare, dar şi o stare de insuficienţă a
factorilor luteolitici, pe fondul cărora involuţia corpului galben nu mai poate avea loc. Este cunoscut
că la vacă şi oaie există o predominanţă a LH (factor luteotrop), fiind explicabilă incidenţa mai
mare la aceste specii. La speciile cu predominanţa FSH (iapa şi scroafa), persistenţa corpului galben
este mult mai rară.

De asemenea, elaborarea exagerată de LH şi LTH (prolactină) necesară activităţii crescute a


glandei mamare la vacile bune producă- toare de lapte duce la blocarea involuţiei corpului galben.
Factorii favorizanţi cu rol deosebit în apariţia corpului galben persistent sunt: deficienţele
alimentare grave; alimentaţia deficitară în elemente nutritive, săruri minerale şi vitamine; stabulaţia
permanentă; condiţiile necorespunzătoare de zooigienă şi de exploatare.

Corpului galben persistent există pe ovar în toate cazurile de piometru, fetus macerat sau
mumifiat şi, în majoritatea cazurilor de metrită puerperală cronică şi subinvoluţie uterină, cănd
endometru îşi pierde capacitatea de a secreta PGF2 afla. Simptome. Corpul galben persistent, fiind
un fenomen secundar ca efect al unei cauze primare de origine internă sau externă, se menţine pe
ovar atăta timp căt persistă cauza care l-a generat . Astfel, în cazul în care corpul galben se menţine
pe ovar, ca urmare a unei afecţiuni uterine (piometru, făt macerat sau mumifiat, metrită purulentă
cronică etc.), el îşi păstrează însuşirile morfo-funcţionale iniţiale. Prin elaborarea progesteronului,
corpul galben persistent determină starea de anafodizie –principala manifestare clinică, care se
instalează fie după perioada de călduri ,fie după parturiţie.

Diagnostic

Diagnosticarea se face prin examen transrectal a vacilor cu anafrodizie; cu această ocazie se


constată şi diminuarea sau lipsa reactivităţii uterului, care este plasat la intrarea în bazin sau în
cavitatea abdominală; concomitent, la nivelul unuia din ovare se palpează corpul galben-
formaţiune cu un diametru de 2,5-3 cm, care depăşeşte suprafaţa gonadei cu 0,5-1 cm, de
consistenţă buretoasă, cu o strangulaţie la locul de implantare pe ovar (cu aspect de ciupercă sau
dop de şampanie). Pentru evitarea unui diagnostic eronat se fac trei exploraţii transrectale succesive,
la intervale de 8-10 zile, într-o perioadă de circa 25- 30 zile. În cazul în care la vacile negestante pe
unul din ovare, după examene repetate, se găseşte un corp galben în acelaşi loc, de aceeaşi mărime,
formă şi consistenţă, acesta poate fi considerat drept corp galben persistent. În cazul în care corpul
galben persistent coexistă cu unele afecţiuni uterine, prin examenele efectuate se constată şi
modificări de formă, mărime, consistenţă şi, eventual, de topografie ale uterului.

Prognosticul este favorabil, anafrodizia fiind condiţionată de menţinerea corpului galben.


Tratamentul nespecific se referă la îmbunătăţirea condiţiilor de alimentaţie, a condiţiilor de
igienă şi exploatare mai ales la femelele cu producţii ridicate de lapte.

De asemenea, se va urmări înlăturarea cauzelor primare (extragerea avortonilor mumifiaţi


sau maceraţi, tratamentul metritelor etc.), condiţie care poate duce, în multe cazuri, la involuţia
spontană a corpului galben. Conduita terapeutică propriu-zisă constă în folosirea PGF2 alfa pentru
efectul său luteolitic. Astfel, se pot utiliza preparate ca: Enzaprost, Estrumat, Dinolitic, Flavoliz,
Galapan, Iliren, Lutaliz, Oestrophan, Prosolvin, etc. Corpul galben (corp luteu) persistent regresează
în 10-18 ore după administrarea PGF2 alfa sau a analogilor acesteia, iar căldurile apar la 2-4 zile
după tratamentul cu prostaglandine.