Sunteți pe pagina 1din 11

Exercițiu rapid de lucru în grup

evaluarea riscurilor și măsurile de urgență


Scenariu: Izbucnirea unei boli în urma unei toxiinfecții alimentare de etiologie
necunoscută

Exerciţiul 1: Evaluarea riscurilor în siguranţa alimentară (versiune rapidă)


– 30 min

Partea I
Țara A produce struguri care nu sunt consumaţi doar pe plan intern, dar și
exportaţi către alte țări sub diferite forme, cum ar fi - fructe proaspete,
stafide, suc de struguri și vinuri.

Într-o zi Autoritatea de Sănătate a ţării A a fost informată de către mai


multe spitale despre faptul că există pacienți, în principal copii, care
prezintă o serie de simptome – de la febră până la greață, vărsături și
diaree. Este suspectată apariţia unei toxiinfecții alimentare, şi multi
pacienti au consumat produse din struguri.

Discuții timp de 5 min - ce trebuie să faceți dvs. dacă sunteți Autoritatea de


Sănătate? Pe cine veţi contacta dvs.?

Partea a II-a
Între timp, Autoritatea din domeniul agriculturii a aflat că la începutul
acestui an au fost raportate precipitații neobișnuite înainte de perioada de
recoltare a strugurilor și că, posibil, anumite tipuri de mucegai să fi afectat
strugurii. Unele dintre aceste mucegaiuri produc toxina XYZ chiar sub
pieliţa de struguri, dar acest tip de toxină nu deterioreaza calitatea sau
aspectul strugurilor. Fermierii crescători de struguri au încercat să
împiedice răspândirea de mucegai în viile lor, dar totuşi viile din întreaga
țară au fost afectate.

Toxina XYZ poate afecta în mod negativ sănătatea umană; deși nu constituie un
cancerigen(carcinogen) genotoxic, toxina poate declanșa imunotoxicitate sau să
reducă creșterea. Toxina XYZ nu se descompune la prelucrarea produselor
alimentare, cu excepția perioadei de fermentație.

Departamentul de Sănătate din ţara A a solicitat Laboratorului Ştiinţific


Naţional de Sănătate să analizeze toxina XYZ în struguri și în produsele
pe bază de struguri, cum ar fi stafidele, sucul și vinul din țara A, după ce
mulți pacienți, în special copii, au prezentat o serie de simptome - de la
febră până la greață, vărsături și diaree (similare cu simptomele toxinei
XYZ), ei consumând struguri și produse din struguri. Conform
rezultatelor analizei, valorile toxinei XYZ identificate a fost de nivel de
2.4-45.0 mg pe kg în stafide, de 0,3-4,0 mg pe kg - în strugurii proaspeți,
0.4-7 mg pe kg - în sucul de struguri, și de 0.2-2.1 mg per kg - în vin.

Q – De ce informații aveți nevoie pentru a efectua evaluarea riscurilor în


acest caz?

Partea a III-a
Comitetul mixt de experţi FAO/OMS pentru aditivii alimentari (CMEAA)
a stabilit o doză zilnică tolerabilă (DZT) de 0,02 mg per kg greutate
corporală. În testele pe animale a fost observată o toxicitate acută a
organelor digestive rezultată în vărsături sau diaree; astfel, pentru om a
fost stabilită o doză acută de referință (DAR) de 0,1 mg per kg de
greutate corporală.

Exerciţiu-15 minute: Estimarea nivelului de admisie zilnică a toxinei


XYZ (valoarea medie și valoarea percentilei 99) utilizând datele de
concentrație a toxinei XYZ în fiecare produs (struguri proaspeți, stafide,
suc de struguri și vin), datele de consum furnizate, greutatea corporală la
adulți și la copiii de vârsta de 12-24 luni. În tabelul 1, completați spațiile
libere cu rezultatele calculelor dvs. Apoi comparaţi nivelul de admisie
zilnică a toxinei XYZ estimat în etapa anterioară, cu valorile dozei zilnice
tolerabile (DZT) și a dozei acute de referință (DAR). De asemenea,
introduceți datele DZT și valorile DAR în tabelul 1.

Q - Care este rezultatul evaluării riscurilor? Cu cine împărtășiţi


rezultatele?

Partea a IV-a

Întrucât țara A a exportat o cantitate mare de struguri și produse din


struguri către țările vecine, guvernul țării A a notificat guvernele
respective despre rezultatele analizei, prin INFOSAN (Reţeaua
Internaţională a Autorităţilor pentru Siguranţa Alimentelor). INFOSAN a
pus în circulaţie informația despre posibila contaminare cu toxina XYZ.
Prin autoritățile de carantină și de inspecție, țara A a raportat în mod direct
către țara B, care a fost un mare importator de struguri și de produse din
struguri din țară A.

Țara B nu produce struguri, dar se bazează pe import, și aproximativ 70 la


suta din aceste importuri sunt din țară A. După primirea raportului din țara
A, țara B a iniţiat o inspecţie a strugurilor și a produselor din struguri
importaţi din țara A. Rezultatele testelor sunt similare cu cele ale țării A.

Discuții - 5 min . - ce trebuie să faceți dacă sunteți punctul de contact al


INFOSAN sau persoana de contact directa care trebuie să primească
această informație în țara B?

Exerciţiul 2: Managementul riscurilor – răspunsul (versiunea rapidă) a


siguranţei alimentelor (versiune rapidă)– 30 min

În ambele țări, A și B, autoritățile competente au decis să răspundă, în


scopul de a minimiza amploarea incidentului. În țara A sunt raportaţi
mulţi pacienţi, dar în țara B nu au existat rapoarte despre pacienţi cu
careva simptome legate de contaminarea cu toxina XYZ a strugurilor sau
a produselor din struguri. Totuşi, autoritatea pentru siguranța alimentară
din țara B a decis să ia în considerare măsurile preventive, pe baza datelor
științifice (a se vedea fișa de informaţii), pentru a se proteja împotriva
posibilei apariții a unor probleme de sănătate cauzate de produse din
struguri contaminate cu toxina XYZ.

20 min. de discuții (asupra întrebărilor menţionate mai jos) – discutaţi în


mod separat în Ţară A, și în Ţara B. Care sunt opţiunile de management?
Cine trebuie să se implice? Ce acțiuni sunt necesare? Cine poate decide pe
ce bază trebuie să fie acţiunile? Cine poate pune în aplicare acțiunile? Ce
tip de informaţii trebuie să fie puse la dispoziția publicului larg, și cum?

În scopul de a implementa în mod eficient opţiunile de management, de


importanţă-cheie este pregătirea pentru acesta. Mai jos urmează elemente ce
trebuie luate în vedere la planificarea răspunsului urgent la nivel naţional în
siguranța alimentelor (FSER).

1. Sursă iniţială de informaţii: de unde ar trebui să provină primele


informaţii? Este disponibil un sistem de monitorizare? Care este
mecanismul de comunicare cu industria? Cum obțineţi informații de la
țările partenere de comerţ? Rapoartele de laborator? Raportul de
inspecție? Raportul Spitalului? Monitorizarea mass-mediei? Alerte
internaționale?
2. Verificarea informatiilor: Cum determinaţi credibilitatea
rapoartelor/informațiilor?
3. Activarea răspunsului: Cum determinaţi dacă aveţi un incident, sau o
situație de urgență? Cum activaţi răspunsul de urgență? Cine sunt
partenerii-cheie pentru punerea în aplicare a răspunsului?
4. Evaluarea riscului (rapid): Ce trebuie să se răspundă în timp oportun/util
(formulaţi întrebări specifice (целевые вопросы - rus.))? Cum efectuaţi
colectarea informațiilor și datelor de evaluare asupra riscurilor deja
existente? Cum procedaţi în caz de incertitudine?
5. Ce măsuri sunt necesare? Rechemarea produselor de pe piaţă? Re-
etichetarea? Comunicarea riscurilor publicului larg?
6. Fezabilitatea acțiunilor: Aveţi un sistem bun de trasabilitate pentru
efectuarea rechemării alimentelor? Balanţa cost-beneficiu este luată în
vedere la opțiunea de re-etichetare? Ce mecanisme trebuie utilizate în
comunicarea riscurilor?
7. Cine sunt actorii-cheie care trebuie implicaţi? Când îi implicaţi?
Fişa de informaţii

1. Ţara A

A. Informații privind produsele alimentare

Struguri se cultivă pe scară largă (naţională).

Volumul productiei de struguri si produse din struguri


(septembrie 2013-ianuarie 2014)
Produsul Volumul produs Volumul
exportat
Struguri 20 900 tone 17 400 tone
proaspeţi
Stafide 71 000 tone 49 700 tone
Suc de struguri 186 200 kilolitri 121 100 kilolitri
Vin 371 200 kilolitri 232 900 kilolitri
B. Sistemele juridice şi instituţionale

Agențiile naționale implicate în răspunsul de urgență privind siguranța


alimentară: Administraţia Alimentelor şi Medicamentelor (FDA),
Departamentul de Stiinţe Medicale (DMS), Departamentul de Sănătate
(DOH), Departamentul de Control al Bolilor (DDC), Biroul Național de
mărfuri agricole și standarde alimentare (ACFS), Departamentul de
Agricultură (DOA), Departamentul pentru cresterea animalelor (DLD),
Departamentul de Pescuit (DOF), Departamentul pentru orez (DOR),
Biroul de consolidare şi suport al siguranţei alimentare (BFSES).

Legea privind Siguranța Alimentară cuprinde următoarele puncte ale politicii


naţionale de siguranţă alimentară:
 măsuri adecvate de sănătate publică pentru a proteja sănătatea umană la
fiecare etapă a procesului de aprovizionare cu alimente;
 responsabilitățile autorităţilor centrale și locale;
 responsabilitățile operatorilor economici din domeniul alimentar;
 cerinţa de înregistrare a tuturor operatorilor economici din domeniul
alimentar;
 sistemul de rechemare a alimentelor; și
 sistemul de standarde de trasabilitate (În prezent, utilizarea sistemului de
trasabilitate este în mare măsură pe bază de voluntariat și este limitat. În
mod specific, trasabilitatea fructelor proaspete cultivate în țară este
voluntară, în timp ce trasabilitatea fructelor de-a lungul lanţului de
aprovizionare cu alimente este obligatorie. Trasabilitatea produselor de
export este efectuată în mod voluntar de către operatorii economici din
sectorul de export, în conformitate cu solicitările din partea autorităților
țărilor importatoare.)

Nivelurile maxime de reziduuri (MRL) a toxinei XYZ


MRL
Produsul (mg/kg)
alimentar
Struguri 2
proaspeţi
Stafide 5
Suc de 1
struguri
Vin -
2. Ţara B

A. Informații privind produsele alimentare

În țara B nu se cultivă struguri. Cantitatea de struguri importată din țara


A constituie aproximativ 70 la sută din cantitatea totală de struguri
consumaţi în țara B.

Volumul importurilor de struguri și a produselor din struguri


(septembrie 2013 - ianuarie 2014)
Produsul alimentar Volumul
importat
Struguri proaspeţi 5 400 tone
Stafide 12 000 tone
Suc de struguri 36 600 kilolitri
Vin 91 200 kilolitri
B. Sistemele juridice şi instituţionale

Agențiile naționale implicate în răspunsul de urgență privind siguranța


alimentară: Comisia pentru Siguranța Alimentară (CSA), Ministerul
Sănătății (MS), Ministerul Agriculturii (MA), Ministerul Economiei,
Comerțului și Industriei (MECI), Agenţia pentru Protecţia
Consumatorilor (APC), Ministerul Mediului (ME), și autorităţile locale.

Legea privind Salubritatea Alimentară cuprinde următoarele puncte ale


politicii naționale de siguranță alimentară:
 măsuri adecvate de sănătate publică pentru a proteja sănătatea umană la
fiecare etapă a procesului de aprovizionare cu alimente;
 responsabilitățile autorităţilor centrale și locale;
 responsabilitățile operatorilor economici din domeniul alimentar;
 înregistrarea tuturor operatorilor economici din domeniul alimentar;
 sistemul de rechemare a alimentelor; și
 standardele de trasabilitate (Trasabilitatea este obligatorie la nivel national.
În mod specific, trasabilitatea fructelor proaspete cultivate în țară și a
produselor din fructe distribuite de-a lungul lanţului de aprovizionare cu
alimente este necesar să fie asigurată de către operatorii economici. În
plus, etichetarea produselor importate trebuie să includă locul de origine,
dar nu numărul lotului lor.

Nivelurile maxime de reziduuri (MRL) a toxinei XYZ

MRL
Produsul (mg/kg)
alimentar
Struguri 2
proaspeţi
Stafide 5
Suc de 1
struguri
Vin -
C. Informații generale despre toxina XYZ

 DZT: 0.02 mg per kg greutate corporală


 DAR: 0.1 mg per kg greutate corporală
 Toxicitatea:
Conform testelor pe animale, sunt recunoscute următoarele efecte nocive asupra sănătății:
a. Toxicitate acută: o expunere la un nivel înalt de toxina XYZ duce la vărsături și/sau diaree.
b. Toxicitatea pe o perioadă lungă de timp poate duce la tulburări de alimentatie, pierdere în
greutate, întârziere de creștere și/sau tulburări ale funcției renale; dar nu există nici o
dovadă de carcinogenitate genotoxică.
 Proprietăţile fizice:
Greutatea moleculară: 183.5
Punct de topire: 112–113ºC
Solubilitatea: toxina XYZ, care este o moleculă polară, este solubilă în apă, alcool, acetat de etil
și acetonă. Toxina XYZ nu este distrusă la încălzire și în procesul de preparare a produsului (la
gătit), dar au fost raportate reduceri de 60-90 la sută în procesului de fermentație alcoolică a
sucului de struguri.
 Metodele de analiză: Sunt disponibile metoda de analiză folosind gaz-cromatografia -
spectrometria de masă (GC-MS); și metoda gaz-cromatografie cu detector cu captură de electroni
(GC-ECD). De asemenea, sunt disponibile kituri de test imunosorbent enzimatic (ELISA), dar
incertitudinea de măsurare a metodei este relativ mare. Limitele de cuantificare și detectare cu
ajutorului testului GC-MS sunt de 0,1 mg per kg, și 0,03 mg per kg, respectiv. Limitele de
cuantificare și detectare cu ELISA sunt de 0,5 mg per kg, și 0,2 mg per kg, respectiv.

D. Greutatea corpului uman


Greutatea corpului uman
(Valoarea medie, ţările A şi B în comun)
Adulţi Copii
60 kg 10 kg

E. Ingestia zilnică de alimente


 Ingestia zilnică de alimente pentru adulţi
unitatea:
g/zi/adulţi
Produsul Media Valoarea
alimentar (valoarea percentilei 99
percentilei 50)
Struguri 15 50
proaspeţi
Stafide 5 15
Suc de 20 40
struguri
Vin 50 450
 Ingestia zilnică de alimente pentru copii

Copiii beau mai mult suc de struguri decât adulţii.

unitatea:
g/zi/copil
Produsul alimentar Medie
(Valoarea
percentilei 50)
Struguri proaspeţi 10
Stafide 5
Suc de struguri 150
Vin 0
F. Rezultatele analizelor

Numărul Numărul Numărul Intervalul


Produsele de probe de probe de probe de
alimentare pozitive pozitive în detectare
în ţară A ţară B (mg per kg)
Struguri proasp. 20 20 ( 7 ) 12 ( 3 ) 0.3–4.0
Stafide 20 20 (11) 15 ( 5 ) 2.4–45.0
Suc de struguri 30 30 (10) 21 ( 4 ) 0.4–7.0
Vin 30 28 ( - ) 15 ( - ) 0.2–2.1

Notă: Cifrele din paranteze indică numărul de probe cu valoarea mai înaltă decât
MRL.
Table 1
(for conducting a preliminary risk assessment during a food safety emergency)

Concentration Average Average


of XYZ in the daily intake amount Body weight TDI ARfD
food items of the food of TDI TDI ratio ARfD ARfD ratio
Food items Age category (mean) per person per person
items XYZ intake
(maximum) per person per person
(mg/kg) (kg) (mg) (kg) (mg/kg bw) (mg) (%) (mg/kg bw) (mg) (%)
Adult (mean)

Fresh grapes Adult (99%ile)

children (mean)

Adult (Mean)

Raisins Adult (99%ile)

children (mean)

Adult (mean)

Grape juice Adult (99%ile)

children (mean)

Adult (mean)

Wine Adult (99%ile)

children (mean)