Sunteți pe pagina 1din 7

S.C. ................................................................

Aprobat,
Angajator

INSTRUCŢIUNI PROPRII SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


pentru “Activitatea de prevenire a răspândirii coronavirusului SARS-
CoV-2 la locul de muncă”
(pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca)
IPSSM

1. Prevederi generale
1.1. Conţinut
 Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, pentru activitatea de
supravegherea tehnică a instalaţiilor, cuprind măsuri minime de prevenire a accidentării şi
îmbolnăvirii profesionale, luând în considerare pericolele specifice acestei activităţi şi
cerinţele desfăşurării proceselor de muncă în condiţii de securitate.
 Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca se aplică cumulativ cu
prevederile din:
– Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
– Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă;
– HOTARÂRE nr.1.425 din 11 octombrie 2006 – pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii în munca nr.
319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– HOTARÂRE nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și măsurile
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectului
pandemiei de COVID-19;
– HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la
nivel național și a măsurilor de prevenire și control a infecțiilor, în contextul situației
epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
– Ordinul comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale și ministrului sănătății nr.
3577/ 831 din 15.05.2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul
coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de
muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă;

1.2. Scopul instructiunilor proprii.


 Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instructiuni proprii de securitate si
sanatate in munca, au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc specifici
pentru activitatea de prevenire a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 la locul de
muncă, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant-sarcină de
muncă-mijloace de producţie-mediu de muncă).

1.3. Domeniul de aplicare.


 Prevederile prezentelor instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, se aplică
in cadrul unităţii intrucat există riscul de răspândire a coronavirusului SARS-CoV-2 la
angajații proprii, pe timpul desfășurării activității la locurile de muncă.

Pagina 1 din 7
1.4. Revizuirea instructiunilor proprii.
 Prezentele instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, vor fi revizuite
periodic şi se modifică ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură
legislativa, tehnică şi de standarde etc, survenite la nivel naţional, a schimbărilor
intervenite în tehnologia de lucru şi a particularităţilor metodelor de lucru ce urmează a
fi reglementate din punctul de vedere al securităţii muncii.

1.5. Definiţii şi Abrevieri


1.5.1. Definiţii
 Termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificatie:
 coronavirusurile - o familie de virusuri care determină infecţii la om şi animale, inclusiv
la păsări şi mamifere cum ar fi cămilele, câinii, liliecii. Coronavirusurile pot determina
zoonoze, boli care se transmit de la animal la om;
 SARS-CoV-2 - un coronavirus nou, identificat pentru prima oară în decembrie 2019
într-un focar de pneumonie din China (Orasul Wuhan, provincia Hubei), care nu a fost
identificat anterior la om. Face parte din familia Coronaviridae, din aceeaşi familie
făcând parte şi virusurile care determină Sindromul Respirator Acut Sever (SARS) și
Sindromul Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) și pare să aibă caracteristici
epidemiologice similare acestora
 caz suspect - orice persoana cu infecție respiratorie acută (debut brusc cu cel puțin
unul din următoarele simptome: tuse, febră, dificultate în respirație (scurtarea
respiratiei);
 COVID-19 – boala generată la om de infecția cu coronavirusul SARS-CoV-2;
 contactul apropiat:
- Persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu o persoană confirmată cu COVID-
19;
- Persoană care a avut contact fizic direct cu un caz confirmat cu COVID-19 (ex.
strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor);
- Persoană care a avut contact direct neprotejat cu secreții infecțioase ale unui caz
confirmat cu COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată
de mănușă);
- Persoană care a avut contact faţă în faţă cu un caz confirmat cu COVID-19 la o
distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute;
- Persoană care s-a aflat în aceeași încăpere (ex. sala de clasă, sală de ședințe, sală
de așteptare din spital) cu un caz confirmat cu COVID-19, timp de minimum 15 minute
şi la o distanţă mai mică de 2 m;

2. PREVEDERI COMUNE
2.1. Dotarea şi folosirea echipamentului specific de protecţie și cu materiale
igienico-sanitare se va face conform prevederilor actelor normative emise de
structurile abilitate și a normelor Ministerului Sănătății.

2.2. Instruirea personalului


 Prezenta instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în muncă se aduce la cunoştinţa
angajaţilor de către conducătorul locului de muncă pe timpul instruirii periodice.
 Prezenta instrucţiune proprie de securitate şi sănătate în muncă se aduce la
cunoştinţa angajaţilor de către conducătorul locului de muncă pe timpul instruirii
periodice suplimentare angajaților care au stat la domiciliu în perioada stării de
urgenţă, şomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc.

Pagina 2 din 7
2.3. Responsabilităţi
Lucrătorii au obligaţia să îşi însuşească şi să respecte prevederile prezentelor instructiuni
proprii de securitate si sanatate in munca, în timpul desfăşurării sarcinii de muncă/
activităţilor la locurile de muncă.

3. Conţinut
Capitolul 1
1.1. Obligații generale

Art. 1 Permanent trebuie să aveți în vedere următoarele elemente comportamentale care


trebuiesc urmate, astfel:
1. Spălați-vă mâinile de multe ori;
2. Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
3. Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;
4. Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;
5. Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va
prescrie medicul;
6. Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
7. Utilizați masca de protecție;
8. Dezinfectați tălpile pantofilor înainte de a intra în casă;
9. Schimbați-vă hainele imdeiat ce ați ajuns acasă;
10. Dezinfecata’I orice obiect personal, inclusiv telefonul mobil;
11. Utilizați apă și clor la dezinfecția casei;
12. Sunați la 112/medicul de familie sau, în cazul în care starea acestuia este
gravă, serviciul unic de urgenţă 112, dacă aveți febră, tușiți;
13. Animalele de companie nu transmit coronavirus.

Art. 2 Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția.
Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun,
puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de minim 60%.

Art. 3 Spălarea mâinilor elimina virusul.

Art. 4 Spălarea corectă a mâinilor se face după următorul algoritm:


1. Udă bine mâinile cu apă.
2. Adaugă săpun.
3. Freacă puternic mâinile, una de cealaltă, pentru a face spumă.
4. Freacă spatele palmei, viguros, cu cealaltă mână.
5. Obligatoriu, spală mâinile între degete.
6. Freacă energic podul palmei cu degetele împreunate ale celeilalte mâini.
7. Freacă bine degetul mare şi încheietura mâinii.
8. Freacă bine spatele degetelor de palma celeilalte mâini.
9. Clăteşte bine mâinile şi apoi usucă-le bine.

Art. 5 Mențineți distanța de cel puțin 1,5 metri, recomandat 2 m între dumneavoastră și
alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile
de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată. Virusul se transmite mai ales pe

Pagina 3 din 7
cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel evitați atingerea dacă
nu v-ați spălat bine mâinile. Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus
răspândidu-se in tot corpul.

Art. 6 Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu
gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de
protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile
,puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

Art.7 Momentan, nu există cercetări științifice  care  evidentiază ca folosirea


medicamentelor antivirale, pot  preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19).
Antibioticele funcționeaza doar  impotriva bacteriilor nu împotriva virusului. Covid-19 este
un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament, decât în
cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

Art.8 Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce
conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și
farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.

Art.9 Utilizarea măștii de protecție – ajută și limitează  răspândirea virusului dar trebuie să
fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel
puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se  folosi măști de protecție suprapuse una peste
alta.

Art.10 Utilizarea măștii de protecție se face astfel:

- înainte a pune masca, curățați mâinile cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun.

- acoperiți gura și nasul cu masca și asigurați-vă că nu sunt spații goale între față și
mască.

- nu atingeți masca în timpul purtării. Dacă puneți mâna pe ea, curățați-vă mâinile cu
soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun.

- înlocuiți masca cu una nouă imediat ce se umezește.


- nu refolosiți măștile de unică folosință.

- scoateți masca astfel: apucați-o pe benzile elastice (nu atingeți partea din față a măștii);
aruncați-o imediat la un coș, apoi curățați-vă mâinile cu soluție pe bază de alcool sau cu
apă și săpun.

Art. 11 Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Covid-19
se manifestă prin febră, tuse, dificultate respiratorie, dureri muscular, stări de oboseală,
diaree. Inconstant mai poate să apară: cefalee (dureri de cap), rinoree (curge nasul),
anosmie (dispari’ia mirosului), ageuzie (dispariția gustului).

Art. 12 Pe durata stării de alertă, începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale,


mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie
obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.

1.2. Precauţiunile universale valabile la toate locurile de muncă

Art. 13 Indiferent de caracteristicile locurile de muncă, este obligatorie:

- menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele publice;

Pagina 4 din 7
- menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde
sau cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie;

- evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;

- menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică
folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică
folosinţă va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat
igiena mâinilor;

- limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum


1,5 m.

Art.14 Pe perioada stării de alertă, activitatea se organizează astfel încât munca să se


desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest
lucru, să ia măsuri pentru:

a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu


şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;

c) respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open


space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier;

d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de


salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze
la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din
personal.

Art.15 Pentru activitatea ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, se iau


măsuri, astfel:

a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp
pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane
apropiate;

b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea


în incintă, depășește 37,30C;

c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în


special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.

Art.16 Activitatea de utilizare a mijloacelor de transport se organizează astfel încât să fie


respectate regulile specific stabilite.

Capitolul 2
Obligații lucrătorilor la locul de muncă/pe timpul desfășurării activității

Art. 17 Pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, toţi angajaţii au
obligaţia să urmeze măsurile de mai jos:

a) respectă toate instrucţiunile prevăzute în planul de prevenire şi protecţie şi


instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru
prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2;

Pagina 5 din 7
b) poartă măştile de protecţie care să acopere nasul şi gura la locurile de muncă
organizate de angajatori;

c) îşi pot schimba echipamentul de protecţie utilizat în drum spre locul de muncă
(mască şi mănuşi) cu un echipament nou;

d) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul


programului şi ori de câte ori revin în sediu;

e) înştiinţează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului


de lucru, simptome ale infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăţi
respiratorii, febră, stare generală alterată);

f) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome


ale infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi anunţă angajatorul cu privire la acest lucru;

g) contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unităţii/medicul de


familie sau, în cazul în care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgenţă 112;

h) în cazul necesităţii izolării la domiciliu, angajatul va intra în concediu medical, în baza


adeverinţei eliberate de medicul de familie după perioada de izolare la domiciliu;

i) în cazul carantinei instituţionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinţa


pentru concediu medical, eliberată în baza avizului epidemiologic emis de către direcţia de
sănătate publică din judeţul în care îşi desfăşoară activitatea/municipiul Bucureşti, la
încheierea perioadei de carantină; angajatorii de tip instituţii/autorităţi publice suportă
integral indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu
medical pentru carantină ale propriilor angajaţi;

j) se va întrerupe orice contact între angajator/angajat/alte persoane aflate în incinta


instituţiei şi persoana simptomatică;

k) dezinfectează spaţiul de lucru şi obiectele necesare activităţii proprii;

l) îşi spală şi îşi dezinfectează mâinile;

m) identifică şi folosesc culoarele de circulaţie asigurate de către angajator;

n) evită staţionarea în spaţiile comune;

o) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spaţiul închis în care îşi desfăşoară
activitatea;

p) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajaţii îşi desfăşoară activitatea sub
coordonarea angajatorului şi în conformitate cu pregătirea şi instruirea lor, precum şi cu
instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare epidemiologică cu coronavirus
SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau
omisiunile sale în timpul procesului de muncă;

q) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în


interiorul, cât şi în exteriorul unităţii/instituţiei, pentru a limita contactul direct între persoane

Pagina 6 din 7
Capitolul 3
Măsuri speciale în cazul în care un angajat este suspect/confirmat cu
infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:

Art. 18 Angajaţii cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) şi/sau febră mai mare
de 37,3 grade celsius şi/sau stare general alterată, apărute în timpul programului de lucru,
vor fi imediat izolaţi de restul colegilor şi trimişi la domiciliu sau la unităţi sanitare, în funcţie
de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară închiderea
birourilor/clădirii;

Art. 19 Dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în


incintă este mai scurt de 7 zile:

- se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute);

- înainte de încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii


(deschiderea geamurilor);

- pentru a limita expunerea personalului care efectuează curăţenie la particulele


respiratorii, se amână efectuarea curăţeniei şi a dezinfecţiei timp de 24 de ore. În situaţia
în care respectarea acestui interval nu este posibilă, efectuarea curăţeniei se va amâna
cât mai mult;

Art. 20 Dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată


s-a aflat în incintă:

- nu este nevoie de curăţenie/dezinfecţie suplimentară;

- se menţin măsurile de curăţenie şi dezinfecţie de rutină;

Art. 21 Se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit


în contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanţă mai mică de 1,5 m şi fără
mască) şi se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de
către aceste persoane a semnelor şi a simptomelor de infecţie respiratorie.

Elaborat,
……………………

Data: 18.05.2020

Pagina 7 din 7

S-ar putea să vă placă și