Sunteți pe pagina 1din 12

Austria – Politici comerciale

1. Politica vamala comuna

Odata cu aderarea la UE Austria a preluat regulile de import si regimul


vamal al Comunitatii Europene. Politica vamala constituie unul din elementele
de baza ale Uniunii Europene si este esentiala pentru buna functionare a pietei
interne, ce nu poate exista fara un set comun de reguli, aplicabil la granitele
externe ale Uniunii. Uniunea vamala pe care au constituit-o statele membre ale
UE presupune eliminarea taxelor si barierelor vamale la importul si export intra-
comunitar. De asemenea, presupune adoptarea unui Tarif Vamal Comun, un tarif
ce se aplica tuturor bunurilor importate din state terte.
Un alt instrument al politicii vamale comune il constituie Tariful Integrat
al Comunitatilor Europene (TARIC) infiintat pentru a incorpora toate masurile
comerciale si comunitare ce se aplica bunurilor importate si exportate din
Uniunea Europeana.
Pe baza nomenclatorului international, Sistemul Armonizat, Uniunea
Europeana a adoptat Nomenclatorul Combinat care este un instrument tarifar si
statistic. Uniunea Europeana foloseste acest instrument pentru a colecta taxele
vamale, pentru a centraliza date statistice privind comertul intra- si extra-
comunitar.
In 1994, toata legislatia europeana a fost adunata in Codul Vamal
Comunitar care are ca scop sa asigure o interpretare comuna, in toate statele
membre ale Uniunii, a prevederilor vamale.

2. Taxele vamale

Prevederile vamale ale Uniunii Europene sunt in vigoare in Austria de la


1 ianuarie 1995. In acelasi timp, prevederile urmatoarelor legi au incetat sa mai
fie aplicate:
- Legea Vamilor din Austria;
- Acordul de Comert Liber dintre Austria si EEC;
- AELS;
- Taxa pentru promovarea Comertului Exterior;
- Acordurile vamale bilaterale incheiate cu terti;
Totodata, ca membru al UE, Austria trebuie sa aplice acordurile bilaterale
si multilaterale incheiate de UE cu terte tari (de ex. acordurile de comert liber).
Acordul EEC ramane aplicabil in relatiile cu tari ne-membre UE (de exemplu
Norvegia).
Potrivit principiului libertatii de miscare a produselor, nu se aplica taxe
vamale asupra bunurilor, atat industriale cat si agricole, intre statele membre UE.
Din ratiuni pur statistice se inregistreaza insa operatiunile comerciale.

1
In general, produsele care intra pe piata Austriei sunt supuse taxelor
vamale europene potrivit tarifelor vamale comune si care fac parte din Sistemul
Tarifar Armonizat. Legea Vamala Europeana prevede exceptari de la plata
taxelor vamale si preferinte in forme si in scopuri diferite (de exemplu ajutor
pentru tarile in curs de dezvoltare).
In ceea ce priveste exportul de produse, la anumite produse este necesara
obtinerea unei licente de export.
Atat Austria cat si restul tarile membre UE fac parte din Organizatia
Mondiala a Comertului (WTO). WTO este institutia administrativa si de luare a
deciziilor, avand ca baza prevederile GATT. Tariful Vamal European si
Sistemul Tarifar Armonizat au fost recent adaptate potrivit prevederilor GATT.
Taxa vamala in Austria corespunde celei din UE. Taxa vamala medie a
UE este de 4%. Circa 60% din totalul de marfuri pot fi introduse fara taxe
vamale in UE. Tariful vamal austriac are la baza TARIC, tariful integrat al UE.
Si UE poate sa elimine taxe vamale, atata timp cat produsele care ar urma sa fie
importate nu se produc in UE. Generalized System of Preferences (GSP)
stabileste conditiile pentru acordarea de taxe preferentiale la importul din tari in
curs de dezvoltare. In plus exista o serie de acorduri speciale intre tarile membre
UE si tari in curs de dezvoltare . Pentru a beneficia de aceste taxe
preferentiale trebuie prezentata o dovada de origine. Importul fara taxe vamale
de mostre fara valoare comerciala este posibil. In acest sens poate fi necesara o
marcare corespunzatoare sau o devalorizare. Pentru un import temporar in
Austria se poate utiliza un carnet ATA. 

Reglementarile Austriei privind importul sunt in principiu liberalizate.


Exista insa cateva exceptii si restrictii:
- cotele de import
- taxele vamale antidumping
- embargouri ale Natiunilor Unite
Reguli speciale se aplica in cazul unor produse cum ar fi:
- produse textile
- produse agricole
- material de razboi
- asa numitele produse cu dubla utilizare
- cat si in relatiile comerciale cu China.
In Austria sunt valabile reglementarile Uniunii Europene in ceea ce
priveste regulile ambalarii, importurile si regimul vamal. Aceste reglementari ale
UE sunt in principiu liberalizate. Ambalajele produselor alimentare, cele pentru
vin, articole textile si produse chimice, dar si cele pentru alte produse, trebuie sa
respecte regulile de marcare si de ambalare. Marcajul CE atesta concordanta cu
normele de siguranta stabilite de UE pentru urmatoarele grupe de produse:
- masini

2
- materiale de constructie
- echipamente pentru telecomunicatii
- aparatura medicala
- articole sportive
- jucarii
- materiale explozive
Marcajul CE poate fi obtinut de producator sau de importatorul aflat intr-
o tara a UE. Produsele prevazute cu marcajul CE pot fi comercializate liber in
toate statele Spatiului Economic European, fara ca aceste produse sa mai fie
supuse unei noi verificari in statul de destinatie.

3. Alte taxe

Taxa de import pe valoarea adaugata (Einfuhrumstazsteuer) este


perceputa de autoritatile vamale, la importul produselor, la un nivel egal cu cel
al taxei normale pe valoarea adaugata (TVA) si care in prezent este de 10 % sau
20 % in functie de produs).
Austria a adoptat deja legislatia de aplicare a directivelor UE privind
folosirea TVA in piata comuna. Potrivit acestei legi, firmele austriece pot livra
bunuri si servicii catre parteneri din alte tari membre UE fara a plati taxa TVA
din Austria, cu conditia ca primitorul produselor sau serviciilor sa aiba un numar
de identificare TVA (UID). Similar, firme din tari membre UE livreaza in
Austria fara plata TVA, daca firma austriaca este detinatoare de UID. In acest
caz, firma austriaca trebuie sa plateasca taxa TVA, a produsului sau serviciului,
catre autoritatile fiscale din Austria.
Bunurile de folosinta personala, cumparate dintr-o tara membra a UE pot
fi introduse in Austria duty-free. Exista insa limite cantitative, astfel:
- tigari: 800 si numai 25 pentru tarile nou admise incepand cu 1 mai 2004
(mai putin Cipru si Malta);
- tigarete: 400;
- tigari de foi: 200;
- tutun: 1 kg;
- alcool cu continut de alcool de maximum 20 %: 20 l si numai 1 litru
pentru tarile nou admise incepand cu 1 mai 2004 (mai putin Cipru si Malta);
- vin: 90 l si numai 2 litri pentru tarile nou admise incepand cu 1 mai 2004
(mai putin Cipru si Malta);
- vin spumos: 60 l;
- bere: 110 l.
Bunurile dobandite pentru consumul/folosinta personala din tari ne-
membre ale UE, pot fi introduse fara plata taxelor vamale, cu exceptiile
urmatoare:

3
- bunurile importate pe calea aerului sau pe la frontiera comuna cu Elvetia
si Liechtenstein cu o valoare de marfa de peste 175 euro;
- in toate celelalte cazuri bunurile cu o valoare de peste 75 euro, care sunt
supuse taxelor vamale.
Alimentele sunt incluse in aceste limite
Suplimentar, persoanele nerezidente cu varsta de peste 17 ani pot
introduce in Austria urmatoarele produse, duty-free:
- tigari: 200;
- tigarete: 100;
- tigari de foi: 50;
- tutun: 250 kg;
- orice combinatie a acestor produse dar cu o greutate maximum de 250 g;
- bauturi alcoolice/distilate cu un continut de alcool de maximum 22%: 2 l;
- bauturi alcoolice cu continut de alcool de peste 22% (de exemplu
whisky, coniac): 1 l
- vin ne-spumos: 2 l

4. Documente la import

a. Licente de import
Pentru unele produse agricole sunt necesare licente de import. Aceste
produse sunt cuprinse intr-un catalog. In plus trebuiesc respectate reguli speciale
privind ambalarea si etichetarea. Licentele sunt eliberate de Piata agricola
Austria.

b. Declaratia vamala
Pentru ca marfurile din tari din afara UE sa poata sa circule liber in
Austria si respectiv pe piata UE, trebuie prezentata o declaratie vamala.
Declarantul trebuie sa domicilieze in Comunitate. Declaratia vamala trebuie
prezentata la biroul vamal unde sunt sau au fost prezentate marfurile in scurt
timp.Exceptii de la aceasta o fac marfuri in tranzit sau marfuri in regim de
import temporar si livrarile a caror valoare totala nu depaseste limita statistica de
1.000 EUR.
Pentru aducerea marfurilor din exteriorul UE in Austria trebuiesc
prezentate si alte documente:

a. Factura comerciala
Factura comerciala contine de regula descrierea cuprinzatoare a marfurilor
importate:
- greutatea
- dimensiunile
- cantitatea

4
si informatii privind:
- tara de origine
- expeditorul
- destinatarul
- tara de export
La biroul vamal se depun doua copii ale facturii comerciale impreuna cu
documentul de transport AWB sau un conosament.

b. Dovada de origine
In cazul marfurilor cu regim preferential este necesara o dovada de
origine. Pentru produsele textile exista reguli suplimetare de informare. La unele
marfuri poate fi necesara o dovada de neacordare a regimului preferential.i

c. Reglemetari speciale
La importul anumitor produse trebuiesc prezentate licente si diverse
aprobari cum ar fi certificate fito-sanitare si sanitare. Se interzice importul
speciilor de animale in curs de disparitie. Transportul animalelor vii este supus
unor reguli speciale. 

Marfurile care ajung pe piata austriaca trebuie sa corespunda dispozitiilor


legale din Austria. In afara de legi si ordine firmele care exporta spre Austria
trebuie sa se informeze si asupra normelor austriece (ÖNORMEN) care se aplica
in cazul produselor lor. Cunoasterea acestora faciliteaza accesul pe piata.

5. Documente la export

Cerintele legate de documentatia la export variaza in functie de valoarea


bunurilor, de destinatia transportului, si de eventualitatea ca murfurile respective
sunt controlate, reglementate sau interzise. Marfurile care trebuie raportate au
nevoie de un conosament sau o factura pro-forma, precum si de toate permisele
de export, certificate, licente necesare pentru controale. Este extrem de
important ca toate documentele sa fie fie corecte, in caz contrar documentatia de
lunga durata poate duce la intarzieri in prelucrare si la plata altor taxe pentru
depozitarea in antrepozitele vamale.
Permisele de export sunt specifice marfurilor supuse controalelor.
Ministerul Austriac al Afacerilor Economice este biroul guvernamental pentru
exporturi. Alte departamente si agentii de reglementare au competenta pentru
emiterea de licente pentru controale de substante chimice si precursori, pentru
servicii de aparare, arme, munitii, materiale nuclearem echipamente si
tehnologii, pentru combustibili, pentru droguri si dispozitive medicale. Inainte
de exportul acestor articole este nevoie de licente speciale obtinute de la biroul
vamal pentru a se asigura ca ele nu fac parte din patrimoniul national al

5
Republicii Austria. Cerintele licentelor sunt dependente de caracteristicile
tehnice ale marfurilor, de destinatie, utilizarea finala.

6. Interdictii la import

Reglementarile de comert exterior ale UE sunt aplicabile si Austriei.


Totusi, sub incidenta Legii Comertului Exterior (Aussenhandelsgesetz), pot fi
restrictionate importurile si exporturile din alte tari cu exceptia celor din UE.
Ministerul Economiei si Muncii poate emite reglementari care mentioneaza ca
exportul sau importul anumitor produse se va face cu obtinerea unor licente.
Asemenea restrictionari pot avea ca baza motive economice sau legale.
Incalcarea unor astfel de reglementari poate avea consecinta unor trimiteri in
judecata.
Importul anumitor categorii de marfuri poate fi interzis sau restrictionat
pentru protejarea economiei si pentru securitatea Austriei si a altor state membre
UE, pentru protejarea sanatatii consumatorilor. Unele marfuri pot fi de asemenea
supuse unor contingente de import in cadrul unor acorduri comerciale bilaterale
si intelegeri. In plus fata de cerintele vamale marfurile pot fi supuse unor legi si
reglementari administrate de catre alte agentii ale guvernului austriac pentru care
Departamentul Austriac Vamal dispune. Aceste legi si reglementari pot, de
exemplu, sa interzica intrarea anumitor marfuri, depozitarea lor, utilizarea,
necesitatea de ambalare, etichetare sau prelucrare.
Urmatoarele marfuri sunt interzise la import in Austria:
- ton rosu provenit din Oceanul Atlantic, originar din Belize, Panama sau
Honduras
- jucarii si jocuri ce contin sulfat de cupru
- bunuri ce au o lama metalica flexibila ambalate in plastic sau hartie
- droguri si medicamente ilegale
- bonsai, plante citrice
- orice fel de fibra de azbest
- L-trytophane sau orice bun ce are L-trytophane in componenta sa
- gume de sters ce prezinta similaritati cu produse alimentare, care sunt usor de
ingerat
- anumiti hormoni din SUA folositi la carnea de vita

7. Zone libere si antrepozite

Austria are doar 2 antrepozite in provinciile Viena si Tyrol, unde


produsele de origine straine pot fi depozitate fara obligatia de a plati taxe.
Zonele libere sunt considerate a se afla in afara teritoriului austriac dar sunt
intretinute in Graz, Linz, Solbad Hall langa Innsbruck si Viena-Freudenau.
Zonele din orasele de pe Dunare, Linz si Viena-Freudenau au avantajul de a

6
beneficia de acces direct la porturi. Produsele straine pot fi aduse in aceste zone
pentru transbordare, depozitare, procesare, fabricare, sau ambalare fara a fi
nevoie sa se plateasca taxe suplimentare. Aceste taxe sunt aplicate bunurilor
doar la introducerea lor din aceste zone pe teritoriul Austriei. Importatorul poate
opta pentru a plati taxele pentru bunurile aflate in conditiile in care au intrat in
zonele libere, sau pentru cele aflate in stadiul final al intrarii in zona propriu zisa
a Austriei din aceste zone libere. Atunci cand bunurile produse in zonele libere
atat din materiale originale din Austria, cat si din cele apartinand zonei
exterioare, taxele sunt platite doar pentru materialele straine. Cu toate acestea,
atat bunurile straine introduse in zona de consum, cat si bunurile de capital
folosite sunt supuse unor taxe vamale sau fiscale la intrarea in zona.

8. Credite de export

La nivelul UE, sprijinul direct al guvernului  sau in numele guvernului


pentru exportul de marfuri si servicii se poate acorda in conditiile respectarii
prevederilor Deciziilor 2001/76/CE si 2001/77/CE si Directivei 98/29/CE si
consta in:
- garantarea sau asigurarea creditelor de export;
- finantarea directa/indirecta si refinantare sau prin intermediul ratei
dobanzii;
- o combinatie a celor doua categorii de instrumente mentionate.
Legislatia comunitara in domeniul creditelor de export (mentionata mai
sus) are la baza, in cea mai mare parte, aranjamentele si intelegerile din cadrul
OCDE. Principalul aranjament, care este transpus in legislatia comunitara, este
cel privind „indrumarile” pentru sustinerea oficiala a creditelor de
export/Arrangement on Guidelines for officially supported export credits menit a
crea un cadru pentru utilizarea creditelor de export in scopul evitarii
distorsionarii comertului;
O varianta actualizata se aplica de la inceputul lunii iulie 2005 si contine
noi prevederi privind schemele de rambursare, tranzactiile pentru proiectele
finantate si proiectele in domeniul promovarii energiei regenerabile si al
aprovizionarii cu apa si tratarii apei;
La nivelul UE discutarea aspectelor legate de creditele de export si alte
instrumente de stimulare se face in cadrul Grupului de lucru “Credite de export”
al Consiliului;
In domeniul agriculturii promovarea exportului pentru o serie de produse
se realizeaza prin acordarea de restitutii la export pe baza diferentei dintre
preturile mondiale (mai reduse) si cele europene (mai mari), pentru care exista
reglementari sectoriale specifice.

7
9. Masuri de promovare e exporturilor

Exportul de bunuri si servicii este de importanta vitala pentru fiecare tara,


intr-o economie din ce in ce mai globalizata. In Austria, totalul marfurilor
exportate in 2006 se ridica la circa 106,6 miliarde de euro. In prezent circa 7%
din toate exporturile austriece sunt cuprinse in sfera de aplicare a sistemului de
promovare a exportului.
Cu toate acestea, promovarea exportului nu ar trebui inteleasa ca
acordarea de subventii, ajutoare financiare sau de alte plati directe catre
exportatori. In schimb, acest sistem consta intr-un sprijin din partea statului sub
forma de garantii de export. Ele asigura impotriva unor riscuri care rezulta in
relatia cu partenerii internationali, in masura in care aceste riscuri nu pot fi
reglementate corespunzator de catre asigurarile private de export. Acest tip de
acoperire, sub forma de garantii date de catre Ministrul Federal al Finantelor,
permite exportatorilor sa aiba acces la conditii de finantare favorabile pentru
exportul. Sistemul de promovare a exportului austriac permite exportatorilor sa
participe, in conditii de concurenta loiala, in pietele internationale.
Institutiile austriece care administreaza programele de promovare si
sustinere a exportului sunt:
- Ministerul Federal al Economiei si Muncii prin Departamentul pentru
Strategia Comertului Exterior;
- Camera Economica Federala a Austriei

Pentru sprijinirea ofensivei de internationalizare a economiei austriece a


devenit operativ un pachet de masuri, sub numele de „Quick-Start-Package” care
urmareste cresterea valorica a exporturilor (pana la 100 miliarde euro) si
sporirea numarului de companii care au activitate propriu-zisa de export la peste
30.000 (in prezent sunt peste 15.000)
Acest pachet este pus in practica de catre cele doua institutii si cuprinde
urmatoarele masuri si instrumente:
- Constituirea fondurilor pentru studii de piata specifice destinate
intreprinderilor de comert exterior; din aceste fonduri urmeaza sa fie finantate in
proportie de 50%, cu o suma de pana la 20.000 euro, studiile de fezabilitate
pentru proiecte concrete de investitii sau export.
- Organizarea in Austria de manifestari de prezentare a pietelor externe
atractive, cu participarea reprezentantilor din tarile tinta.
- Program de consiliere individuala si sprijin financiar pentru exportatorii
din cadrul IMM-urilor; in cadrul acestui program, fiecare firma poate beneficia
de doua transe de cate 2.500 de euro pentru crearea unei strategii si pentru
derularea activitatii de export.

8
- Planul de actiune „Exportcoaching” realizat prin intensificarea activitatii
celor peste 70 de reprezentante economice in strainatate ale Camerei Economice
Austria, cu accent pe sprijinirea accesului pe pietele externe ale exportatorilor de
bunuri si servicii.
- Planul de actiune „Export in domeniul tehnologiei infrastructurii si
protectiei mediului catre estul si sud-estul Europei”; prin aceasta initiativa se
urmareste patrunderea pe pietele viitoarelor state membre a firmelor austriece
recunoscute pentru nivelul de performanta si experienta in aceste domenii.
- Planul de actiune „Accesul pe piata”, realizat de catre Departamentul
pentru Comert Exterior din cadrul Camerei Economice Austria, prin organizarea
de misiuni economice in special in tarile din sud-estul Europei, Rusia si China,
in domenii specifice (tehnologie mediului, infrastructura, produse industriale,
prelucrarea lemnului)
- „Actiunea Exportator debutant”: sprijinirea accesului pe piata externa a
intreprinderilor mici si foarte mici din domeniul mestesugaresc
- Planul de actiune „Manifestari in strainatate”:
 Prezentarea Austriei ca partener economic competent in
cadrul manifestarilor organizate in tarile viitoare membre UE;
 Participarea organizata a firmelor austriece exportatoare la
targurile si expozitiile de specialitate;
 Crearea unui buget special destinat sprijinirii participarii
firmelor mici si mijlocii la targuri si expozitii in strainatate;
 Sprijin financiar acordat firmelor exportatoare in vederea
participarii la congrese si simpozioane de specialitate, prin preluarea a unei cote
de 50% din cheltuieli (pana la suma de 4.000 euro)

- Planul de actiune „Marketing”, realizat prin intensificarea activitatii de


prezentare a potentialului economic austriac (pagini Web, editarea de cataloage,
etc.)
- Promovarea pe plan international a Austriei ca destinatie turistica
- Instrumente de finantare si garantare a creditelor pentru IMM-uri, in
cadrul programelor institutiilor de specialitate din Austria.
- Cooperarea cu institute internationale de cercetare in domeniul
economic
- Largirea retelei de cooperare cu Bancile de Dezvoltare Multilaterale; pe
langa cooperarea actuala cu BERD si Banca Mondiala, se are in vedere
constituirea unei retele de cooperare pentru intreprinderile austriece cu banci
regionale, destinate dezvoltarii de proiecte in Asia, America Latina si Africa.
- „Corporate Social Responsability” (responsabilitatea sociala a
intreprinderilor), este un instrument strategic pentru activitatea de comert
exterior si pentru crearea unei imagini de „economie responsabila” prin care se

9
urmareste consolidarea pozitiei intreprinzatorilor austrieci, in special in
domeniul investitiilor directe pe pietele straine.
- Crearea unu Fond de consultanta destinat pregatirii proiectelor
institutiilor de finantare internationale in interesul intreprinderilor austriece care
desfasoara activitati de comert exterior.
- Co-finantarea programelor de specializare in domeniul comertului
exterior
- Cooperarea „comert exterior - invatamant universitar”, prin facilitarea
participarii studentilor de la universitatile cu profil economic si tehnic, la stagii
de pregatire in cadrul firmelor sau institutiilor de invatamant superior din
strainatate.
- Transfer international de „know-how”; programe de pregatire
manageriala si administrativa
- Suplimentarea finantarii activitatii birourilor de marketing pe piete
considerate atractive si crearea a 10 noi astfel de puncte in tari din sud-estul
Europei, fostele state ale spatiului sovietic, Orientul Mijlociu si Orientul
Apropiat.
- Imbunatatirea capacitatii site-urilor Web destinate exportului - Platforma
B2B - pentru prezentarea intreprinderilor austriece la nivel mondial prin Internet
(prin dezvoltarea si crearea de noi banci de date destinate firmelor austriece si a
potentialilor parteneri din strainatate).

10
Bibliografie:

http://viena.mae.ro
http://advantageaustria.org
http://english.bmf.gv.at
http://www.fedex.com

11