Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 03.12.

2019
CLASA: Pregătitoare
ARIA CURRICULARĂ:Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Comunicare în limba română(CLR)
UNITATEA TEMATICĂ: Tradiţii şi obiceiuri de iarnă
SUBIECTUL: Sunetul [l] şi literele L şi l de tipar
TIPUL LECŢIEI: de predare-învăţare
PROPUNĂTOR: Cofler Gabriela
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Școala Gimnazială Valea Moldovei

COMPETENŢE SPECIFICE
CLR
1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din
propoziţii rostite clar şi rar;
2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple;
3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de
tipar;
4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate.

COMPETENŢE INTEGRATE

MEM
1.1. Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-10

AVAP
1.1. Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/colaj/desen animat, care
reflectă un context familiar

MM
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică,apelând la diverse forme de exprimare
COMPETENŢE DERIVATE / OBIECTIVE ALE LECŢIEI

O.1 – să pronunţe clar sunetul [l];


O.2 – să identifice pozitia sunetului [l] în cuvintele date;
O.3 - să stabilească corespondenţa dintre sunetul [l] şi litera „L” şi „l” mic/ mare de tipar;
O.4 – să identifice literele „L” şi „l” prin încercuire/colorare;
O.5 – să compună cuvinte folosind jetoane ;
O.6 –să traseze litere mici şi mari „l / „L” după contur.

STRATEGII DIDACTICE

a) Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic.

b) Mijloace de învăţământ şi materiale didactice: planşă litere, jetoane litere, „Calendarul


naturii” , imagini, fişe de lucru, creioane colorate, pixuri, tablă, markere, figurină din polistiren,
scrisoare.

c) Forme de organizare: activitate frontală, individuală.


d) Forme de evaluare: observaţia sistematică, tema de lucru în clasă, aprecierea verbală,
autoevaluarea.

RESURSE

- bibliografice:

1. Molan,Vasile, Didactica disciplinei „Limba şi literatura română” în învăţământul primar,


Ed. Miniped, Bucuresti, 2010
2. M.E.N., Programa şcolară pentru clasa pregătitoare
3. Ungureanu, Adalmina, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. ASS, Iaşi, 2005;
4. Chereja, Florica, Dezvoltarea gândirii critice în învăţământul primar, Editura Humanitas
Educational, Bucureşti, 2004;
5. www.didactic.ro

- umane: elevi , învăţător spaţiale: sala de clasă

- temporale : 50 minute( 35+15 activitate în completare)


DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

EVENIMENTELE Ob CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI ŞI STRATEGIA DIDACTICĂ


INSTRUIRII op. DEMERSURI DIDACTICE EVALUA-
RE
Metode şi Resurse Forme de
Activitatea învăţătorului procedee materiale organizare

1. Moment Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii: Conversaţi materialele frontal Observare
organizatoric * pregătirea materialului didactic; a necesare la individual sistematică
Întâlnirea de dimineață:„Moş Nicolae va trece şi pe la mine!” lecţie
I . Salutul: „Bună dimineața!”
-Bună dimineața copii!Bine ați venit!Cum vă simţiţi astăzi?
II Calendarul naturii
Se identifică ziua, se precizează data, se descrie ziua din punct de
vedere meteorologic.
III. Prezenţa

2.Reactualizarea Conversaţi frontal Aprecieri


cunoştinţelor Se vor reactualiza cunoștințele copiilor cu privire la sunetele și a Tablă, markere verbale
literele învățate.

2. Captarea Se realizează cu ajutorul scrisorii de la Gigel. (anexa 1) Conversaţi Machetă de frontal Observarea
atenţiei a polistiren individual sistematică
a elevilor
scrisoare
Se vor adresa întrebări referitoare la scrisoare, cu scopul de a-i Conversaţi frontal Observarea
3. Anunţarea a sistematică
sensibiliza pe copii să îl ajute pe Gigel.
subiectului şi a a elevilor
obiectivelor Se vor informa elevii că la această lecţie vom învăţa sunetul şi litera
„L”.
Se va pronunţa demonstrativ sunetul [l]. Conversaţi Frontal Observarea
4. Dirijarea a sistematică
învăţării O1 Elevii vor da exemple de cuvinte care încep/conţin sunetul [l]. a elevilor

Se vor preenta elevilor imagini ale căror denumiri conţin sunetul [l] exerciţiul imagini
în diferite poziții.

jocul
Se prezintă planşa cu litera „L/l” de tipar. didactic Frontal Capacitatea
O2 Se intuiesc elementele grafice componente: o linie verticală mai elevilor de a
lungă şi una orizontală mai scurtă, unite în partea de jos a celei Planşă litera L recunoaște
verticale. litera L în
O3 Li se va solicita elevilor să recunoască litera L printre cele aflate pe diferite
bancă. observaţia situații
frontal
Jetoane litere
La tablă şi pe bănci se formează, cu ajutorul jetoanelor, cuvintele Aprecieri
O5 ilustrate. exerciţiul verbale

individual
Se vor face exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinii.
Se reaminteşte poziţia corectă în timpul scrierii.
O2 Se rezolvă fişa.(Anexa 2) exerciţiul Observare
Se lucrează sarcinile din fişa de lucru. Fişă de lucru individual sistematică
frontal

explicaţia

exerciţiul

5. Retenţia şi Se explică sarcinile de lucru: conversați Fişă cadrane Individual Ev.scrisă


transferul -colorează literele. Citește. a
-Coloreaza în careu cuvintele: LUNA, LUMINA, LILI exercițiul
-decorează litera
-desenează un aimal care începe cu sunetul (l).

6. Aprecierea şi La sfârşitul orei se vor face aprecieri individuale şi colective asupra conversaţi frontal aprecieri
încheierea modului de desfăşurare a lecţiei şi de participare al elevilor la a individual verbale
activităţii activitate. Se scot în evidenţă aspectele pozitive ale lecţiei.

7. Activitate Se propune elevilor să interpreteze cântecul lui „Moş Nicolae”/ să exerciţiul frontal
recreativă recite o poezie.
Anexa 2
FIŞĂ EVALUARE

Colorează literele. Citește. Decorează litera

Desenează un animal care începe cu sunetul (l). Colorează în careu cuvintele:

LUNA

LUMINA

LILI

X L U N A K
A C R M N U
L U M I N A
O Q Z S T P
L I L I X C
W H M A M A