Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

PEDAGOGIE SOCIALĂ

1. ETAPE ÎN CONSTITUIREA PEDAGOGIEI SOCIALE. CONTEXT ROMÂNESC ȘI

INTERNAȚIONAL

MOMANU, M., POPA, N., L., SAMOILĂ, M., E., “Pedagogia socială”, în Manual pentru
Învățământul la Distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Neculau, A. (2004). Educaţia adulţilor. Experienţe româneşti. Iaşi: Polirom, Iaşi.

2. ROLURI ȘI COMPETENȚE ALE PEDAGOGULUI SOCIAL


MOMANU, M., POPA, N., L., SAMOILĂ, M., E., “Pedagogia socială”, în Manual pentru
Învățământul la Distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Neculau, A. coord. (1996). Psihologie socială. Aspecte contemporane. Iași: Polirom (pp. 319-
398).
Boncu, Ș. Psihologie socială. Suport de curs. Iași: Polirom.
3. INDIVID. GRUP. SOCIALIZARE. GRUPUL SOCIAL-GRUPUL ȘCOLAR

MOMANU, M., POPA, N., L., SAMOILĂ, M., E., “Pedagogia socială”, în Manual pentru
Învățământul la Distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
Neculau, A. coord. (1996). Psihologie socială. Aspecte contemporane. Iași: Polirom (pp. 319-
398).
Cameron, C., Moss, P. eds., 2011, Social Pedagogy and Working with Children and Young
People: Where care and education meet, Jessica Kingsley, London.
Cosmovici, A., Iacob, L., 1999, Psihologie școlară, Polirom, Iași.
Cozărescu M., 2012, Pedagogia socială de la teorie la practică, Editura Universității din
București, București.
4. EDUCAȚIE FAMILIALĂ - STILURI EDUCATIVE FAMILIALE
Stănciulescu, E. (1997). Sociologia educației familiale, Strategii educative ale familiilor
contemporane, Vol. 1, Iași: Polirom (pp. 26-29; pp. 60-pp. 89; 102-109).
5. PEDAGOGIE SOCIALĂ ȘI MINORITĂȚI
Neculau, A., Ferréol, G. (1996). Minoritari, marginali, excluși, Iași: Polirom.
Neculau, A. coord. (1996). Psihologie socială. Aspecte contemporane, Iași: Polirom (pp. 61-
82).
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

6. REMIGRAȚIA
Cătălin Luca et. al. (2012) Remigrația copiilor români, Alternative Sociale, Iași.
7. BULLYING-UL
*** ALTERNATIVE SOCIALE (2016), Violența de orice fel afectează sănătatea fizică și
emoțională a copiilor Bullying-ul în rândul copiilor. Studiu sociologic la nivel national.
8. TEHNICI DE INFLUENȚĂ INTERPERSONALĂ ȘI IMPLICAȚII ÎN PLAN EDUCAȚIONAL
Boncu, Ș. Psihologie socială. Suport de curs. Iași: Polirom.
Stoica, A. (2004). Conflictul interpersonal. Rezolvare, prevenire și diminuarea efectelor. Iași:
Polirom (p. 176-196).
9. ANIMAȚIA SOCIOCULTURALĂ ÎN CONTEXTUL PEDAGOGIEI SOCIALE
MOMANU, M., POPA, N., L., SAMOILĂ, M., E., “Pedagogia socială”, în Manual pentru
Învățământul la Distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
10. ARTĂ ȘI INTERVENȚIE SOCIO-EDUCAȚIONALĂ
MOMANU, M., POPA, N., L., SAMOILĂ, M., E., “Pedagogia socială”, în Manual pentru
Învățământul la Distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
11. TEHNICI DE ARTĂ TEATRALĂ
MOMANU, M., POPA, N., L., SAMOILĂ, M., E., “Pedagogia socială”, în Manual pentru
Învățământul la Distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.
12. SPORT ȘI INTERVENȚIE SOCIO-EDUCAȚIONALĂ
MOMANU, M., POPA, N., L., SAMOILĂ, M., E., “Pedagogia socială”, în Manual pentru
Învățământul la Distanță, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.