Sunteți pe pagina 1din 35

Dezvoltarea capului

şi gâtului
origine
 Ectoderm
 Mezoderm:
 mezenchim primar al plicii cefalice
 mezenchim al crestei neurale = ectomezenchim
 mezenchim secundar, somitic
 Endoderm
Dezvoltarea capului
 Săpt 4-a, în timpul neurulaţiei;
 Tubul neural: 3 vezicule
1. Prozencefal
2. Mezencefal
3. Rombencefal
 veziculelor cerebrale antrenează mezenchimul, mezo/ectodermul
extr.cefalice
 La sfârşitul L a-2-a capul = ½ din lung.corpului embrionar;
 Plica cefalică  tubercul fronto-nazal.
 Proeminenţa cardiaca – caudal de tubercul fronto-nazal.
 Pe părţile laterale se conturează arcurile branhiale
 tubercul fronto-nazal =
totalitatea elem. mezenchimale,
mezodermale şi ectodermale
antrenate la dezv. encefalului.

 O parte din sacului vitelin (tavanul


endodermic) este inclusă
intraembrionar  faringele primitiv

 Faringele primitiv (segm.cranial al


intest. primitiv)  ecto+
endodermul vin în contact  1 intestin antérieur
mb.orofaringiană 2
3
intestin moyen
intestin postérieur
4 notochorde
5 membrane oropharyngée / stomodeum
6 membrane cloacale / proctodeum
7 allantoïde
8 ébauche de la tyroïde
9 ébauche des poumons
10 ébauche du foie
11 ébauche du pancréas dorsal
12 canal vitellin
13 ébauche de l'estomac
 între Tuberculul fronto-nazal
(super) şi proeminenţa cardiacă
(infer.)  Stomodeumul (gura
primitiva)
 închis post. de mb.
orofaringiană (se resoarbe S4)
 delimitat lateral de arcurile
faringiene (branhiale), S4-6.
 rostral  tuber. fronto-nazal
 caudal proeminenţa cardiacă
1 Ie arc pharyngien (arc mandibulaire)
2 IIe arc pharyngien (arc hyoïdien)
3 IIIe arc pharyngien
4 IVe arc pharyngien
5 Poches pharyngiennes
6 Sillon pharyngien
 Ulterior din 1 arc branhial (de
fiecare parte)  2 muguri :
 maxilar  rămân scurţi

 mandibular fuzioneză

 S4 - Mb. orofaringiană se
resoarbe  comunicarea între
stomodeum şi faringe
Începe modelarea feţei, cav.
bucală, nazală:
 Lateral prin proliferări ectodermice
apar placodele:
- Cristaliniane  formarea ochilor
- Auditive (otice)  urechea
internă
Arcurile faringiene vor forma procesul
mandibular şi procesul maxilar
 S5-6
 infero-lateral placodele
olfactive  şanţurile
olfactive fosele olfactive
sacul olfactiv
Concomitent  subdiviziunea
procesului fronto-nazal:

 mugurele frontal1  frontalul +


părţile moi corespunzătoare;

 aria triunghiulara  dosul


nasului, septul nazal3

 2 muguri nazali mediali2, ce se


unesc 
 filtrul 9(buzei superioare)
 piesa incisivă a maxilei
(palatul primar)7,
 gingia super,
 incisivii superiori

 mugurele lateral4 
 pr. frontal al maxilei
 os lacrimal
 labirintul edmoidal
 părţile moi corespuzătoare
Dezvoltarea palatului primar, a narinelor şi foselor nazale primitive

 Palatul secundar9
aparţine maxilarului şi
palatinului
Scheletul capului
 S5  desmocraniu;

 S7: începe condrificarea;

 S9: edificarea osteocraniului.

Mezenchimul din partea ventrala a veziculelor cerebrale  baza craniului.


Mezenchimul din partea dorsală a veziculei prozencefalice  calvaria.

S5 – 3 tipuri de osificare:
1. Encondrală  de cartilaj (ex. occipital, excepţie solzul

2. Intramembranoasă  desmală (ex.frontal, parietal)

3. Intramembranos-condroidală (condrificarea cu invadarea cartilajului de


ţesut fibros ce se osifica ulterior – ex: mandibula)
 La naştere rămân neosificate porţiuni
membranoase, fontanelele:

- Anterioară(bregmatică);

- Posterioară (lambdoidă) – dispare la 2-


3 luni postnatal;

- Laterale (ptericǎ, astericǎ) – dispare la


2-3 săpt. postnatal.
Musculatura capului

 Mezenchimul 1 arc faringian 


Muşchii masticatori;
Tensorul valului palatin;
M. tensor al timpanului

 Mezenchimul arc 2 faringian 


Muşchii epicranieni;
M. mimicii;
M. auriculari;
M. velopalatini;
M. scǎriţei.
1 M. temporal
2 Musculature de la face vert: 1er arc
3 M. masséter
4 M. digastrique (ventre antérieur) orange: 2ème arc
5 M. occipital
6 M. auriculaire bleu clair: 3ème arc
7 M. digastrique (ventre postérieur)
8 M. stylopharyngien bleu foncé: 4 arc).
9 Musculature pharyngée
Anomalii
 Buza de iepure – cheiloschizis (lipsa de sudură
între mug.nazal medial şi maxilar) - părţile moi
 Cheilognatoschizis (fisura separă osul incisiv de
restul maxilei)
 Gura de lup (lipsa descinderii piesei incisive);
 Colobomul facial (lipsa unirii mugurilor nazali
laterali cu cei mediali şi maxilar);
 Rinoschizis (despicarea nasului);
 Macrostomia/ microstomia;
 Aprosopia (lipsa completă a mugurelui facial);
 Agnaţia (lipsa mandibulei);
 Micrognaţia.
 Macrostomia

Síndrome de Goldenh Micrognatia y ausencia de la Macrostomiaa bilat.


a predominio Izq. articulación temporomandibular Izq.
Dezvoltarea gâtului
 S4-5 – pe partea lat a corp embrionar (stomodeum), - ordine cr-caudală 
arcurilor faringiene(branhiale)
- reliefuri sagitale rotunjite,
- separate de şanţuri faringiene (ectobranhiale).
Se organizează în jurul arcurilor arteriale aortice, flancând segm faringian al
intestinului primitiv.

1 Ie arc pharyngien (arc mandibulaire)


2 IIe arc pharyngien (arc hyoïdien)
3 IIIe arc pharyngien
4 IVe arc pharyngien
5 Poches pharyngiennes
6 Sillon pharyngien
Intestinul faringian primitiv:

 2 orificii:
- anterior, cranial (închis de mb.
bucofaringiană)
- posterior, caudal (se continuă cu
intestinul primitiv anterior)

 4 pereţi:
- laterali: arcurile faringiene;
- ventral: câmpul mezobranhial
(hipofaringian);
- dorsal: viitoarea boltă a
faringelui şi peretele său
posterior.
Pereţii laterali:
 Arcurile faringiene (branhiale):
- ecto- endoderm+ mezenchim
local
 primar al plicii cefalice -
ectomezenchim
 secundar somitic
 sunt separate prin:
 şanţuri faringiene6
(ectobranhiale) ce
corespund la interior-
pungilor faringiene2,5
(endobranhiale)

1 Ie arc pharyngien (arc mandibulaire)


2 IIe arc pharyngien (arc hyoïdien)
3 IIIe arc pharyngien
4 IVe arc pharyngien
5 Poches pharyngiennes
6 Sillon pharyngien
 Fiecare arc faringian conţine:

 O artera desprinsă din sacul


aortic ce se varsă în aorta
dorsală
 Un nerv cranian
 Mezenchim precartilaginos,
din care structurile 1 N. trijumeau
scheletice cervicale 2 N. facial
3 N. glosso-pharyngien
4 N. vague
I Ie arc pharyngien
II IIe arc pharyngien
III IIIe arc pharyngien
 Arcurile faringiene (branhiale): IV IVe arc pharyngien
tranzitorii
Din primordiile apărute în morfogeneză 
 Arc 1 mandibular – n. trigemen (V);
 Arc 2  hioidian – n. facial (VII);
 Arc 3  n. glosofaringian (IX);
 Arc 4 şi 5  n vag (X)

1 Lig. stylomandibulaire
2 Cartilage de Meckel
3 Os hyoïde (grande corne)
4 Marteau
5 Enclume
6 Etrier
vert: 1er arc 7 Lig. stylohyoïdien
orange: 2ème arc 8 Grande corne de l'os hyoïde
bleu clair: 3ème arc 9 Cartilage thyroïde
bleu foncé: 4 arc). 10 Cartilage cricoïde
1 M. temporal
1N. trijumeau (NCV) 2 Musculature de la face Elem. Scheletice
2.N. facial (NC VII) 3 M. masséter vert : 1er arc;
3.N glossoharyngien 4 M. digastrique (ventre antérieur) orange : 2ème arc;
(NC IX) 5 M. occipital bleu clair: 3ème arc;
4N. vague (NC X) 6 M. auriculaire bleu foncé: 4 arc).
7 M. digastrique (ventre postérieur)
8 M. stylopharyngien
9 Musculature pharyngée
Arcul faringian 1(n.V)
 Oase: maxila, zigomatic,
solzul temporalului,
mandibula, ciocanul4,
nicovala5.

 Muşchi: m. masticatori1,3,
digastric p.a4., m.
milohioidian, m. tensor
timpan, m. tensor văl palatin.
 Pielea –zonele inervate de
cele 3 ramuri ale n. trigemen
(V).
Arcul faringian 2 (n.VII)
 Oase: scarita6, pr.l stiloid T, lig.
stilohioidian, ½ sup.hioid.
 Muşchi: m. scaritei, m. auriculari,
m. mimicii, m. stilohioid,
digastric.p.p.

Arcul faringian 3 (n. IX)


• schelet: ½ inf hioid8
• muşchi: m. stilofaringian8, m.
constrictor superior al faringelui.
Arcul IV şi VI (n.X)

 Cartilajele laringelui: tiroid9,


cricoid10, aritenoide, corniculate,
cuneiforme.

 Muşchi:
- m. cricotiroidian, m. ridicător al
valului palatin (peristafilin
intern), m. constrictori ai
faringelui9 (n. laringeu sup);
- m. intrinseci ai laringelui (n.
recurent), cu excepţia m.
cricotiroidian.
Evoluţia pungilor=saci(endobranhiale),şanţurilor
(ectobranhiale) limitează la interior arcurile faringiene între ele;

 S1reces tubo-timpanic2
 Ș1 meat ac ext A,
epiteliul timpanic

 S2  tonsila palatină3
 Ș2,3,4  sinus cervical B
 ! Persistența 
chiste,fistule branhiale
preauriculare

 S3 paratiroida inf 4 și
timus 6
 S4 paratiroida sup 5
timus 6
 S5 corpul
ultimobranhial7 celulele
parafoliculare ”C”
(sist.endocrin difuz)
chiste, fistule branhiale:
localizate de-a lungul
marginii anterioare a m.
sternocleidomastoidian.
Dérivés des arcs pharyngiens
Câmpul mezobranhial
Limba:
din arcul I branhial 
3 muguri:
 median-tuberculul impar 5
(componenta
mezobranhială: partea
limbii anterior de foramen
cecum.
 2 laterali 4
 Corpul 11
din arcul II branhial 
 Proeminentă mediană=
copula
 2 tuberculi proximali
din arcul III,IV branhial   Muşchii: din somitele
 Eminență mediană8 occipitale şi mezenchimul
↑acopera copula  local (inervaţi de n.XII).
radacina limbii +epiglota
 Sensitiv: (tact)
 2/3 ant a limbii 1 Arc faringian 
N. lingual (NC V3)
 1/3 post  3 Arc faringian N.
glosso-pharyngian (NCIX)
 planşeul limbii  4 Arc faringian 
N. vag (NC X)
 Sensorial: (gustativ)
 2/3 ant a limbii  2 Arc pharyngian
 Coarda timpanului (NC VII)
 1/3 post :
  3 Arc pharyngien  N.
glosso-pharyngian (NC IX)
  4 Arc pharyngien  N. vag
(NC X)
 Motor:
 musculatura  6 Arc faringian 
N. hipoglos (NC XII)
Glanda tiroidă
 Se dezvoltă S4-7;
 Diverticul tiroidian (prin prolif
endodermului mezobranhial,) ce
creşte caudal  canalul
tiroglos,(foramen cecumreg inf
gît) ce se închide ulterior
 ! persistă  chiste, ce pot fistuliza
pe linie mediană între cartilajul
tiroid şi hioid);
Anomalii
Limba/lueta:
1. Macro/
microglosie;
2. Limba di/trifidă;
3. Lueta bifida,
4. Lipsa luetei.
Membrana bucofaringiană

 Lama dubla ecto-endodermală;


 Rol în organizarea segmentului cefalic al corpului;
 Se resoarbe S5-a – continuitatea între stomodeum şi restul tubului
digestiv;
 Structurile anterioare inserţiei membranei – origine
ectodermală(stomodeală);
 Cele posterioare – structura endodermală (faringiana).
Peretele dorsal al intestinului faringian

 Endodermul formează: mucoasa boltei şi a peretelui posterior al


faringelui.