Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole

Specializarea Geografia Turismului

Lect. Univ. Dr. Mirela PARASCHIV

Student Simona- Bianca LUGHI

Contents
Introducere..................................................................................................................................................3
Analiza SWOT............................................................................................................................................3
Particularități fizico-geografice...............................................................................................................3
Resurse socio-economice........................................................................................................................3
Fluxuri turistice.......................................................................................................................................3
Infrastructura turistică..............................................................................................................................4
Resurse turistice naturale și culturale......................................................................................................4
Viziunea de dezvoltare................................................................................................................................5
Stabilirea obiectivului general de dezvoltare turistică.................................................................................5
Stabilirea obiectivului specific de dezvoltare turistică.................................................................................5
Stabilirea obiectivelor intermediare.............................................................................................................5
Bibliografie..................................................................................................................................................5
Introducere
Zona Metropolitană Constanța este situată în Sud Estul României, în Dobrogea, dea lungul
coastei românești a Mării Negre, are o populație de aproximativ 630.000 locuitori, fiind a cincea
aglomerare urbană din țară ca mărime și prima structură administrativă de acest tip. Profitând de
pe urma poziției geografice la Marea Neagră, cele mai multe unități administrativ teritoriale din
Zona Metropolitană au ca principală orientare economică turismul.

Implementarea strategiei pentru dezvoltarea durabilă a turismului în zonă va avea efecte pozitive
asupra creșterii economice a Polului de Creștere Constanța, în contextul dezvoltării echilibrate și
multicentrice a României.

Analiza SWOT
Particularități fizico-geografice
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Existența parcului (Tăbăcărie)  Zona de câmpie, din cauza căreia nu
 Amenajarea plajelor există sporturi de iarnă
 Clima favorabilă sezonului estival, vara
ține între 3 și 4 luni
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Aproprierea de Delta Dunării,  Schimbarea climei, iarnă prelungită
posibilitatea ofertelor turistice diverse

Resurse socio-economice
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Multe locuri de muncă în sezonul  Forță de muncă necalificată
estival  Suprapopularea străzilor cu mașini și a
falezelor cu oameni în sezonul estival
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 În extrasezon, hotelurile ar putea fi  Migrația din ce în ce mai mare
folosite cu alt scop, la fel și sălile de  Puține afaceri/companii multinaționale
conferință au sediul în Constanța
 Locurile de muncă nu au continuitate,
în cazul restaurantelor, hotelurilor, etc.
deschise doar vara

Fluxuri turistice
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Vizitarea obiectivelor turistice (muzeu,  S-ar putea atrage turiști cu anumite
planetariu, etc.) pe timpul verii sporturi pe apă, sau scuba diving
 Cererea este mai mare decât oferta
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Organizarea evenimentelor (festival,  Apartamente sau camere închiriate
concert) în extrasezon pentru a atrage ilegal
turiști
 Promovarea ofertelor/agențiilor la
anumite târguri naționale și
internaționale

Infrastructura turistică
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Căi de acces multiple: aeroportul  Informațiile în legătură cu rutele
Mihail Kogălniceanu, autostrada A2, autobuzelor sunt doar în limba română
calea ferată  Nu se poate achiziționa biletul prin
 Majorarea trenurilor în timpul verii SMS decât din România
 În sezonul estival, există autobuze  Nu se poate achiziționa biletul direct de
etajate pe ruta Gară-stațiunea Mamaia la șofer
 Costul redus al transportului public  Puține locuri de parcare
 Infrastructura rutieră îngrijită  Nu există curse aeroport-oraș
 Inexistența unei benzi pentru bicicliști
în tot orașul
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Aeroportul Mihail Kogălniceanu ar  Orașul este aglomerat în timpul verii,
putea face mai multe curse iar unii turiști nu îl vizitează
internaționale
 Aeroportul Henri Coandă din București
este la o distanță de doar 2 ore, și există
transporturi aeroport-oraș
 Portul Tomis ar putea aduce mai mulți
turiști, dacă s-ar organiza croaziere

Resurse turistice naturale și culturale


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Litoralul larg  Consolidarea și reastaurarea Cazinoul
 Diversitatea obiectivelor turistice:  Faleză continuă în tot orașul
Muzeul de Istorie și Arheologie,
Complexul Muzeal de Științe ale
Naturii, Muzeul de Artă, etc.
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
 Programul ERASMUS, care aduce  Orașul nu este promovat și pe plan
studenți străini internațional, cu informații în limba
 Existența programelor de tip Capitala engleză
Culturală
Viziunea de dezvoltare
Viziunea de dezvoltare a turismului la nivelul Polului de Creștere Constanța are în vedere
impunerea Zonei Metropolitane Constanța ca principal reper turistic al regiunii extinse și al țării,
prin fructificarea patrimoniului său natural si cultural de excepție de care dispune.

Strategia de dezvoltare la nivelul Polului de Creștere Constanța are în vedere pe viitor


încurajarea turismului de sejur și promovarea destinației la nivel internațional, numărul turiștilor
străini care vizitează zona fiind în creștere. De asemenea, diversificarea ofertei turistice și
îmbinarea diverselor atracții, naturale, antropice și culturale reprezintă o țintă în perioada
următoare.

Stabilirea obiectivului general de dezvoltare turistică


Dezvoltarea durabilă a turismului într-o manieră în care bogățiile sale de mediu, culturale si de
patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent si păstrate pentru generațiile viitoare

Stabilirea obiectivului specific de dezvoltare turistică


Dezvoltarea si implementarea anuală a planurilor de marketing a destinației turistice prin
colaborarea dintre sectorul public și cel privat, vizând toate piețele principale cu potențial pentru
Polul de Creștere Constanța.

Stabilirea obiectivelor intermediare


Dezvoltarea turismului balnear, cultural, nautic și de croazieră, de afaceri și a ecoturismului.

Bibliografie
1. http://www.primaria-constanta.ro/docs/default-source/documente-pwpmc/de-interes-
public---legea-52-2003/transparență-decizională/strategia-de-dezvoltare-și-promovare-a-
turismului-în-municipiul-constanța.pdf
2. https://www.fonduri-ue.ro/images/files/studii-analize/14884/Studiul%20privind
%20dezvoltarea%20turismului.pdf