Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE

ALIMENTARĂ

,,GEORGE EMIL PALADE”

PROFIL: RESURSE NATURALE ȘI PROTECŢIA MEDIULUI


CALIFICARE: TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE

PROIECT
ANALIZE SPECIFICE LA FABRICAREA ÎNGHEŢATEI

Îndrumător: Elev:

Ing. HABERMÜLLER ELEONORA ARDELEAN CĂTĂLINA


GIORGIANA

2020
CUPRINS

Cap.1. Argument……………………………………………………………
Cap.2. Schema tehnologică de fabricare a îngheţatei...........................................
Cap.3. Descrierea procesului tehnologic de fabricare a îngheţatei................................
3.1. Materii prime şi auxiliare..............................................................
3.2. Pregătirea amestecului...........................................................................
3.3. Pasteurizarea........................................................................................
3.4. Omogenizarea........................................................................................
3.5. Răcirea şi maturarea amestecului....................................................
3.6. Congelarea parţială (freezarea) ....................................................................
3.7. Porţionarea şi ambalarea îngheţatei...........................................................
3.8. Călirea îngheţatei........................................................................................
3.9. Depozitarea îngheţatei călite......................................................................
Cap.4. Defectele îngheţatei........................................................................................
4.1. Defecte de aromă........................................................................................
4.2. Defecte de consistenţă şi textură..............................................................
4.3. Defecte de culoare........................................................................................
Cap.5. Analize specifice îngheţatei.........................................................................
5.1. Analiza senzorială........................................................................................
5.2. Analiza fizico-chimică.......................................................................
5.2.1. Determinarea acidităţii.................................................................
5.2.2. Determinarea conţinutului de grăsime............................................
5.2.3. Determinarea substanţei uscate.........................................................
5.2.4. Determinarea gradului de omogenizare.....................................
Bibliografie....................................................................................
1. ARGUMENT