Sunteți pe pagina 1din 4

Unul Sfânt

° #2 œ
Largo

& 4 œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
SOPRANO
J J J J J J
U - nul Sfânt, U - nul Domn Ii - sus Hris - tos,

#2 j j j j j j
ALTO & 4œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
U - nul Sfânt, U - nul Domn Ii - sus Hris - tos,

#2
& 4œ œ ˙ œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
‹ U
TENOR

- nul Sfânt, U - nul Domn Ii - sus Hris - tos,

? # 42 œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ
BASS
¢ J J J J J J
U - nul Sfânt, U - nul Domn Ii - sus Hris - tos,

° #œ
5

& J œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
J J J J J J J
în - tru sla - va lui Dum - ne - zeu Ta - tÂl, A - min.

# j j j j j j j j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ ˙
în - tru sla - va lui Dum - ne - zeu Ta - tÂl, A - min.

# œ ˙˙ ˙˙
& œJ œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
J
œ
‹ în - tru sla - va lui Dum - ne - zeu Ta - tÂl, A - min.

? # œJ œ œ œ œ œ œ œ ˙
¢ J J J J J J J œ œ ˙
în - tru sla - va lui Dum - ne - zeu Ta - tÂl, A - min.
Copyright © AlexSemeniuc.Music 2019
2
Bine este cuvântat
° #˙ U
10

& ˙ ˙ œ œ
Bine_este_cuvântat_cel_ce_vine_întru_numele_Domnu lui. Dumnezeu_este_Domnul_si_S_a_arÂtat no - uÂ.

# U
& ˙ ˙ ˙ œ œ
Bine_este_cuvântat_cel_ce_vine_întru_numele_Domnu lui. Dumnezeu_este_Domnul_si_S_a_arÂtat no - uÂ.

#˙ ˙ ˙ œ U
œ
&
‹ no - uÂ.
Bine_este_cuvântat_cel_ce_vine_întru_numele_Domnu lui. Dumnezeu_este_Domnul_si_S_a_arÂtat
U
?# ˙ œ œ
¢
˙ ˙
œ
Bine_este_cuvântat_cel_ce_vine_întru_numele_Domnu lui. Dumnezeu_este_Domnul_si_S_a_arÂtat no - uÂ.

VÂzut-am...

° #˙
14

& œ œ ˙ ˙ ˙
VÂzut_am_lumins_cea_adev - ra - tÂ, primit_am_Duhul_Cel_ce - resc. Aflat_am_credina_cea_adevÂ

#
& ˙ œ œ ˙ ˙ ˙
VÂzut_am_lumins_cea_adev - ra - tÂ, primit_am_Duhul_Cel_ce - resc. Aflat_am_credina_cea_adevÂ

#˙ œ œ ˙ ˙ ˙
&
‹ VÂzut_am_lumins_cea_adev - ra - tÂ, primit_am_Duhul_Cel_ce - resc. Aflat_am_credina_cea_adevÂ

?# ˙ ˙ ˙
¢
œ œ ˙
˙
VÂzut_am_lumins_cea_adev - ra - tÂ, primit_am_Duhul_Cel_ce - resc. Aflat_am_credina_cea_adevÂ
° #œ œ ˙
3
19

& œ œ ˙ ˙ œ œ ˙
ra - tÂ, nedespÂritei_Sfintei_Treimi_închi - nân du - ne, cÂ_aceasta_ne_a_mântu - it pre noi.

#
& œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙
ra - tÂ, nedespÂritei_Sfintei_Treimi_închi - nân du - ne, cÂ_aceasta_ne_a_mântu - it pre noi.

#œ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ œ ˙
&
‹ ra - tÂ, nedespÂritei_Sfintei_Treimi_închi - nân du - ne, cÂ_aceasta_ne_a_mântu - it pre noi.

?# œ œ ˙ ˙ ˙ ˙
¢ œ œ ˙ œ œ
˙ ˙
ra - tÂ, nedespÂritei_Sfintei_Treimi_închi - nân du - ne, cÂ_aceasta_ne_a_mântu - it pre noi.

SÂ se umple...
° #˙
26

& œ œ ˙ œ œ
SÂ_se_umple_gurile_noastre_de_lauda_Ta Doam - ne ca_sÂ_lÂudÂm_sla - va Ta.

#
& ˙ œ œ ˙ œ œ
SÂ_se_umple_gurile_noastre_de_lauda_Ta Doam - ne ca_sÂ_lÂudÂm_sla - va Ta.

#
& ˙
œ œ ˙ œ œ
‹ ca_sÂ_lÂudÂm_sla - va
SÂ_se_umple_gurile_noastre_de_lauda_Ta Doam - ne Ta.

?# ˙ œ
¢
œ œ ˙ œ
SÂ_se_umple_gurile_noastre_de_lauda_Ta Doam - ne ca_sÂ_lÂudÂm_sla - va Ta.
° #˙
4
30

& œ œ ˙
CÂ_ne_ai_învrednicit_pe_noi_a_ne_împÂrtÂ⁽ i
Tai - ne. întÂre⁽ te_ne_pe_noi_întru_sfin
cu_sfintele_dumnezeie⁽ tile_nemuritoarele_preacuratele
⁽ i_de_viaÂ_fÂcÂtoarele_Tale

#
& ˙ œ œ ˙
CÂ_ne_ai_învrednicit_pe_noi_a_ne_împÂrtÂ⁽ i
Tai - ne. întÂre⁽ te_ne_pe_noi_întru_sfin
cu_sfintele_dumnezeie⁽ tile_nemuritoarele_preacuratele

#˙ ⁽ i_de_viaÂ_fÂcÂtoarele_Tale
œ œ ˙
&
‹ CÂ_ne_ai_învrednicit_pe_noi_a_ne_împÂrtÂ⁽ i
Tai - ne. întÂre⁽ te_ne_pe_noi_întru_sfin
cu_sfintele_dumnezeie⁽ tile_nemuritoarele_preacuratele
⁽ i_de_viaÂ_fÂcÂtoarele_Tale
?# ˙
¢ œ œ ˙
CÂ_ne_ai_învrednicit_pe_noi_a_ne_împÂrtÂ⁽ i
Tai - ne. întÂre⁽ te_ne_pe_noi_întru_sfin
cu_sfintele_dumnezeie⁽ tile_nemuritoarele_preacuratele
⁽ i_de_viaÂ_fÂcÂtoarele_Tale

° # j j U
33

& œ œœ ˙ ˙ ˙ œœœœ œœœœ œ œ œ œ


JJJ J JJJ J
e - ni - a Ta. ToatÂ_ziua_sÂ_ne_învÂÂm_dreptatea Ta. A - li -lu- ia, a - li - lu- ia, a - li - lu - ia.

# U
& œ œj œj ˙ ˙ ˙
j j j j j j j j œ
œœœœ œœœœ œ œ œ
e - ni - a Ta. ToatÂ_ziua_sÂ_ne_învÂÂm_dreptatea Ta. A - li -lu- ia, a - li - lu- ia, a - li - lu - ia.

#œ œœ ˙ ˙ ˙ œœœœ œœœœ œ œ U
œ œ
& JJ JJJ J JJJ J
‹ e - ni - a Ta. ToatÂ_ziua_sÂ_ne_învÂÂm_dreptatea Ta. A - li -lu- ia, a - li - lu- ia, a - li - lu - ia.

?# œ œ œ ˙ ˙ U
¢ ˙ œœœœ œœœœ œ œ œ œ
JJ ˙ ˙ JJJ J JJJ J
e - ni - a Ta. ToatÂ_ziua_sÂ_ne_învÂÂm_dreptatea Ta. A - li -lu- ia, a - li - lu- ia, a - li - lu - ia.