Sunteți pe pagina 1din 8

Colind

Alexandru Semeniuc

° ## # 12
A Andante q = 85
#
& #8 ∑ ∑
dolce e giocoso


TENOR 1

#### 12 pp > > >


& # 8 œJ œJ œ œJ œ œJ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ

TENOR 2
J J J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

? #### 12 œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œœ œ>œ œœ >œœ œ œ>œ œœ


pp
BARITON 8
# J J J J J J J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

? #### 12
¢
BASS #8 ∑ ∑

° #### >™
œ œ œ œ >œ
3
œ œ œ œ
p
T. & # ∑ œ
J J J
‹ 1.Slo - bo - zî - ne gaz - dă_n ca - să.

#### ppj j j j
œ œ #œ >œ œ œ >œ ™ >œ ™ >œ
p
& # œ œ n>œ œ œ

T.
> J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i Domn din ce - ruri,

? #### œ œ >œ œœ >œ œ >œœ œœ œ œ >œ ™ >œ™ >œ


p
#J J J J œ
B.
J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i Domn din ce - ruri,

œ œ œ™
? #### œ œ >œ j j j j >
¢
pp p
B. #J J œ >œ œ œ
> œ œ™
> >œ œ
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i Domn din ce - ruri,
Copyright © AlexSemeniuc.Music 2019
° #### œ œ >™
2
5
>œ œ >œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ
T. & #J J J J J J J œ
‹ Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Și_a-scul - tă co - lin - da noa - stră.

œ #œ œ ™
T. &
#### œ œ
#J J >œ œ nœ
j
œ œ
j j > >œ ™ >œ œ
œ

J > >

œ œJ >œ ™
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i Domn din ce - ruri,

? #### œ œ >œ œ œ œ >œ œ >œ™ >œ œ


B. #J J J > J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i Domn din ce - ruri,

? #### œj œj >œ j j j œj ™ ™
B.
¢ # œ œ œ >œ œ œ >œ >œ n>œ œ
>
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i Domn din ce - ruri,

° ####
˙™ Œ™ Œ™
>œ œ >œ œ >œ
7

T. & # œ œJ J œ

J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

#### œ œ >œ œ >œ œ >œ œ j j j j œ œ


T. & #J J œ œ n>œ œ œ #œ

J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.
>
? #### œ œ >œ œ nœ œ œ >œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ
B. #J J J J J J J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i ler și Domn din ce - ru'.

? #### j j œ j j j œj j j
B.
¢ # nœ œ > œ >œ œ >œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le - ru_i ler și Domn din ce - ru'.

° #### pœ œ >œ ™ œ œ œ >œ œ œ œ


B
œ œJ >œ œ >œ œ >œ œ
9

T. & # J J J J J J

>™
2.Vă ve - stim pe Dom - nul Sfân - tu, le - ru_i ler și Domn din ce - ruri

œ œ nœ >œ ™
#### pœ j > >
T. & # œ nœ œ œJ œ œ nœ #œ œJ >œ œ

J > J
>™
2.Vă ve stim Domn Sfân - tu, le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

? # # œ œ œ œ nœ >œ œ œ œ œ œ >œ œ n>œ œ >œ œ


p
#
# # J J œ J J J
B.
J J
2.Vă ve - stim pe Dom - nul Sfân - tu, le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

œ œ œ™ ™
? #### j j > j j > > j >
¢ œ œ
p
B. # >œ
œ
>
œ œ œ œ J œ œ œ
2.Vă ve - stim Domn Sfân - tu, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,
° #### œ œ >œ ™ œ œ œ >œ
3
> œ >œ
œ œJ œ œ >œ
11

T. & #J J œ œ œ J œ
J

J J
Mân - tu - i - tor pe pă - mân - tu, le ru_i ler și Domn din ce - ruri.

#### œ j >œ > œ >œ


T. & #J œ œ >œ œ >œ œ œ œJ œ œ >œ œ

J J J J J
>™ >
Mân - tu - i - tor pe pă - mân - tu, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

nœ > > œ nœ œ œ >œ


# ## J J œ œ œ œ
? # # œ œ œ œ œ œ œJ œ œ
B. J J J J
Mân - tu - i - tor pe pă - mân - tu, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

? #### œ œj œ j j j > j
B.
¢ #J > œ
j

œ nœ
> œ œ œ >œ œ œ
J œ >œ œ
Mân - tu - i - tor pe pă - mân - tu, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

° #### ˙ ™ Œ™ Œ™ Œ™
C Adagietto q = 65 mf
‰ œJ œJ ˙
13

T. & # Œ
‹ Le - ru_i ler,

#### j j Ϊ
j U mf
T. & # œ œ nœ œ œj #œ œ œ Œ œ™ œ œ œ
‹ > J J

œ œ œ ™ nœ œ œ >œ
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, Ler jo - su,
U >
? #### œ œ œ>œ œœ >œ œ >œœ œ œ
mf
œœ J œ
B. #J J J J J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ru' 3.La Be - tle - em co - lo_n jo - su,

? #### œj œj œ j j U mf
œ œ œ
B.
¢ # > œ >œ œ >œ œ Œ ‰ œ œ
J J J œ
Le - ru_i ler și Domn din ce - ru' La Be - tle - em jo - su,

° #### œ œ #>œ ™
U
œ ‹œ >œ U œ nœ >œ ™
œ #mp œ œ œ
15

T. & #J J J J J œ J
‹ le - ru_i ler din ce - ruri, S_a nă scut Hris-to - su.
mp
#### œ U
>œ U
‰ œJ œJ œ #œ œ œ œ œ œ
3

& # œ Œ J J œ œJ œ œ

T.
J
U
œ œ œ ™ œ œ nœR >œ
ler și Domn din ce - ruri, S_a nă - scut Hri-sto - su.
>œ U >
? #### œ œJ >œ œ œ #œ œ œ œ œ
mp
B. #J J J J J R J
le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, S_a nă scut I - i sus Hris-to - su.

? #### ‰ ‰ œ #œ œJ nU
œ U j
mp

¢
œ œ œ œ œ n œj œj œ œ œ œ
B. # J
La Dom -nu din ce - ruri, S_a nă - scut Hri-sto - su.
° #### œ
4

œ œ™ U
> >œ ## 12
‰ œ™
17
œ œ ˙
pp (bocca chiusa)
T. & # J J ˙ Œ œ 4
‹ Le -ru_i ler, Domn din ce - ruri.

& # œJ œJ œ ™ ™
#### pp > j> > >œ U ## 12
‰ œ™
(bocca chiusa)
œ> œ œ œ Œ œ œ œ 4

T.

Le -ru_i ler Domn din ce - ruri, Domn din ce - ruri.

? #### œ œ >œ œ nœJ >œ œ >œ œ œ œ n>œ œ >œ œ >œ U


œ ## 12
p
B. #J J J J J J J 4
Le -ru_i ler și Domn din ce - ruri, Le -ru_i ler și Domn din ce - ruri.

‰ œj œj œ œJ œ œ œ™ œ™
? #### Π## 12
pp
B.
¢ # œ ˙ 4
Le -ru_i Domn din ce - ruri.

D Lento q = 42
° ## 12 œ œ œ ™
pp f sp
œœœ˙ U œ ˙ nœ U
˙ U
-˙ œ œ #˙
19
œ ˙
mf
& 4 ˙

T.
J
4.Pe pa - ie și fân u -sca - tu, le -ru'i ler și Domn din ce - ruri,

# 12
pp
U U U
f sp

& # 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œJ œ œJ œ ˙ ˙
mf
œ œ #œ ˙-

T.

4.Pe pa - ie și fân u - sca - tu, le -ru'i ler și Domn din ce - ruri,

pp mf f sp

? ## 12 œ œœœ ˙ U
-˙ œ œ ˙ œ œ# œ œ œ U
˙ U
˙
B. 4 œ œ ˙ œ œ
4.Pe pa - ie și fân u - sca - tu, le -ru'i ler și Domn din ce - ruri,

pp mf f sp
U U
˙ œ œœ #œœ œ ˙
B.
¢
? ## 12
4 œ œ ˙ œ œ
˙ -˙ œ œ ˙˙ œ œ ˙ ˙˙
4.Pe pa - ie și fân u - sca - tu, le -ru'i ler și Domn din ce - ruri,
° ## pœ œ œJ œJ w ˙
21 5
œ 12
mf
T. &
Ϫ Π8
‹ sme
J
- rit șa - de Îm - pă - ra - - - tul.

#
p mf sp

&#Œ œ œ œ œ œ œ œJ œ œ ˙ ˙ œ 12
8

T.
J
sme - rit șa - de Îm - pă - ra - tul. Ler

p
? ## œ œ œ™ œ œ œ œJ œ
mf
˙ ˙
sp
œ 12
B. J J 8
sme - rit șa - de Îm - pă - ra - tul. Ler

œœ ™™ j
p mf sp
? ## œ œœ œœ œœ ˙˙ 12
¢
œœ w
w œ 8
J J
B.

sme - rit șa - de Îm - pă - ra - - tul. Ler

° ## 12 œ œ >œ
Ϊ Ϊ
œ >œ œ #>œ #### œ
22 mp
œ Ó
molto rit.
T. & 8 J J J #

J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

# 12 j molto rit.j >œ #### j j j U


& #8 ˙ œ #œ œ œ # œ œ nœ œ œj #œ œ œ
‹ > >
T.

și Domn din ce - ruri, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

? ## 12
8 ˙ œ >œ œ >œ œ #### œ œ œ>œ œœ >œ œ >œœ U
œœ
molto rit.
B. J J # J J J J
și Domn din ce - ruri, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

Ϫ
? # 12 >molto #### œ j
¢ #8 ˙
œ œ œ œ
rit.
B.
J J > œ # œ œ œ œ
și Domn din ce - ruri, Domn din ce - ruri.
E Andante q = 85
° #### mf œ œ ™ œ œ œ >œ
6
>
œ œJ >œ œ >œ œ >œ œ
24

T. & # œJ J
œ œ
J œ J J J

œ œ ™ œ nœ
5.În - geri, magi și Mai - ca Sfân - tă, le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,

œ œ >œ ™
#### mf >
T. & # œJ >œ œ œ œ nœ ™

J J J J J > >œ œ

œ œ ™ œ œ nœ >œ œ œ >œ ™
5.În - geri, magi și Mai - ca Sfân - tă, Le - ru_i Domn din ce - ruri,
> >œ
? #### œ œ œ œ
mf
œ™ œ
B. #J J J J J >
5.În - geri, magi și Mai - ca Sfân - tă, Le - ru_i Domn din ce - ruri,

œ œ >œ ™
? #### œj
mf
j j
¢ œ œ
œ >œ œ œ œ
# J > J J >œ™ >œ œ
B.

5.În - geri, magi și Mai - ca Sfân - tă, Le - ru_i Domn din ce - ruri,

° #### œ œ >œ ™ œ œ œ >œ >


26

T. & #J J œ œ
J œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ

J J J J
>™
bu - cu - ri - e Îi cu - vân - tă Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

#### j j j
T. & # œ œJ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ

J J J > >
## œ œ nœ ™ œ œ œ >œ
>
bu - cu - ri - e Îi cu - vân - tă Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

œ œ œ œ œ >œ >
? ## #J J J J J œ œ œ œ >œ œ
B. J J
bu - cu - ri - e Îi cu - vân - tă Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

? #### œj œj œ j >œ œ œ >œ j j


¢ # œ
œ œ
J
œ
J J œ >œ œ œ œ
> >
B.

bu - cu - ri - e Îi cu - vân - tă Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

° ## # >™
œ œJ >œ œ >œ
F f
# œ œ œ œ >œ œ >œ œ
28

T. & # œJ œJ œ œ œ J
J J J

>™
6.Ca - re sfân - tă bu - cu - ri - e, le - ru_i ler și Domn din ce - ruri

#### fœ œ >
T. & # J J œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œJ >œ
n œ
J

J J J
>œ™ - œ >œ
6.Ca - re sfân tă bu - cu - ri - e, le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ >œ œ n>œ œ >œ
f
? # #
# # J J
# J J J J œ
B. J
>œ™ - œ >œ
6.Ca - re sfân tă bu - cu - ri - e, le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,
œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > j >
f
? #### J œ œ
¢ œ œ
J J J J œ œ
B. # J
6.Ca - re sfân - tă bu - cu - ri - e, Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri,
° ####
7

> > œ œ >œ œ >œ


30
œ >œ
mp
T. & # œ œ œ™ œ œ œ œ œ œ œ J J œ

J J J J J
a - cum cu noi toți să fi - e le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

#### > > œ œ >œ j


œ œ œ™ œ œ œ #œ œ >œ œ >œ
mp
T. & # œ œ œ œ
J J

J J J J
>œ ™
a - cum cu noi toți să fi - e le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

# œ
? ## # J Jœ œ œ œ >œ #œ œ œ œ œ >œ
mp
œ >œ œ >œ œ
B. # J J J J J
>œ ™
a - cum cu noi toți să fi - e le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.
œ œ œ œ œ >œ
#
? ## # J J œ œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ
¢
mp
B. # J J J J J
a - cum cu noi toți să fi - e le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

° #### f œ œ >™
œ œ >œ œ >œ
G
œ œ œ œ >œ œ >œ œ
32

T. & # œ œ œ J
J J J J

J J
>™
7.La mulți ani cu să - nă - ta - te, Hri-stos să vă dea de toa - te!

#### f œ œ >
T. & #J J œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ nœ œ œJ >œ œ
J

J J J
>Ϫ
œ œ œ >œ
7.La mulți ani cu să - nă - ta - te, Hri-stos să vă dea de toa - te!
œ œ œ œ n>œ
fœ œ œ œ >œ œ >œ
? # #
# ## J J J J J J œ
B. J
>Ϫ >
œ œ œ œ
7.La mulți ani cu să - nă - ta - te, Hri-stos să vă dea de toa - te!
œ œ œ
? #### œJ œ J œ œ > >
œ œ j >œ
¢
f
# J J J œ œ œ
B.
J
7.La mulți ani cu să - nă - ta - te, Hri-stos să vă dea de toa - te!

° #### œ œ œ™ œ œ œ œ
> > œ œ œ >
œ œJ œ œ >œ œ >œ
34

T. & #J J J œ

J J J

œ #œ ™ œ œ œ
Să fii ga - zdă să - nă - toa - să c_ai pri - mit co - lin - da noa - stră!

#### œ > >œ >


T. & #J œ œ œ œ œJ œ œ >œ œ >œ œ
J

J J J J
>Ϫ
Să fii ga - zdă să - nă - toa - să c_ai pri - mit co - lin - da noa - stră!

œ œ œ œ œ >œ œ œ nœ nœ œ >œ œ >œ œ œ >œ


? #### J J J J J J œ
B. # J
>Ϫ
Să fii ga - zdă să - nă - toa - să c_ai pri - mit co - lin - da noa - stră!

œ
? #### J Jœ œ œ œ >œ nœ œ œ œ œ >œ j
B.
¢ # J J J œ œ
J > œ >œ œ
Să fii ga - zdă să - nă - toa - să c_ai pri - mit co - lin - da noa - stră!
° #### j j
8

Ϫ Ϫ
j
œ œj #œ
36

T. & #œ œ nœ œ œ œ ˙
‹ Le - ru_i
>
ler și Domn din ce - ruri.
#### j j j j
œ œj #œ œ œ j j
rall.
j
T. & #œ œ nœ œ œ n>œ œ œ œ œ œ.
‹ Le - ru_i
>
ler și Domn din ce - ruri, le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

? #### œ œ >œ œ >œ œ >œ œ œ œ >œ œ >œ œ >œ œ.


rall.
B. #J J J J J J J J
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri, le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

Ϫ Ϫ
? #### œ œ >œ œ >œ
¢ #J J œ œ œ œ ˙
B.
J J >
Le - ru_i ler și Domn din ce - ruri.

Compoziție dedicată coralei Cvartson,


dirijor Alexandru Darie
1 noiembrie 2019, Iași