Sunteți pe pagina 1din 16

Tema 9. Convergența nominală.

Cum s-au calculat criteriile de


convergență nominală? Criteriile de convergență nominală și
analiza îndeplinirii acestora.

9.1. Tratatul de la Maastricht - cinci criterii pe care statele membre trebuie


să le respecte pentru a se putea alătura UEM şi a adopta moneda euro.

1. Rata medie a inflaţiei - maxim +1,5 pp peste media celor mai performanţi
3 membri ai UE
2. Rata dobânzii nominale pe termen lung - maxim +2 pp peste media celor
mai performanţi 3 membri ai UE din perspectiva stabilităţii preţurilor
3. Deficitul bugetar - maxim 3% din PIB;
4. Ponderea datoriei publice în PIB - maxim 60%;
5. Marjele de fluctuaţie ale cursului de schimb - +/-15% în ERM II, (cel
puţin 2 ani), faţă de o rată de paritate centrală.

9.2. CUM S-AU CALCULAT CRITERIILE DE CONVERGENŢĂ


NOMINALĂ? (studiu de caz)

Criteriile de convergenta nominala s-au calculat plecand de la ipoteza


identificarii acelui nivel al deficitului bugetar care sa stabilizeze nivelul datoriei
publice.
(1) Dpt=Dpt-1+Dbt, unde Dpt=datoria publica in anul t,
Dpt-1=datoria publica in anul t-1,
Dbt=deficitul bugetar in anul t
Pentru a obtine ponderea datoriei publice in PIB-ul nominal(Y), vom imparti
ecuatia 1 prin Yt (PIB-ul nominal al anului t):

→ Dpt/Yt=Dpt-1/Yt+Dbt/Yt → Dpt/Yt=Dpt-1/Yt-1 ×Yt-1 /Yt+Dbt/Yt

→ dpt=dpt-1/IY+dbt, (2)

unde dpt=ponderea datoriei publice in PIB la nivelul anului t, dpt-1=ponderea


datoriei publice in PIB la nivelul anului t-1, db t=ponderea deficitului bugetar in
PIB la nivelul anului t, iar Iy= dinamica PIB-ului nominal
Deflator PIB=Iy/Iyreal=(1+g)/(1+r) → (1+i)=(1+g)/(1+r)→Iy=(1+g)=(1+i)(1+r)

unde g=rata de crestere a PIB-ului nominal,


r=rata de crestere economica
i=rata de crestere a preturilor/rata inflatie
(2)→ dpt=dpt-1/(1+g)+dbt /꞉(1+g) → (1+g)dpt=dpt-1+(1+g)dbt
→ dpt-dpt-1+gdpt=(1+g)dbt (stabilizarea datoriei publice inseamna ca
dpt-dpt-1=0) → dbt= gdpt/(1+g)=[(1+i)(1+r)-1]×dpt/[(1+i)(1+r)]
Exemplificare:
Pentru Germania:
dpt=60%
1+g=1.0506
→ dbt=0.0506×60%/1.0506=2.88%=3%

1. Criteriul ratei inflaţiei

 Condiţia privind stabilitatea preturilor presupune ca rezultatele satisfăcătoare în materie de


inflaţie să fie atribuite în principal evoluţiei costurilor de producţie şi a altor factori care
influenţează evoluţia preţurilor din punct de vedere structural, iar nu influenţei factorilor
temporari. Prin urmare, examinarea convergenţei include o evaluare a factorilor determinanţi
ai inflaţiei şi a perspectivelor pe termen mediu.
 În contextul unor importante șocuri negative (criza economică și financiară mondială și
presiunile dezinflaționiste), câteva ţări ale UE s-au confruntat cu perioade cu rate negative ale
inflaţiei (2009-2010). În acest context precis, ratele negative ale inflației nu constituie o
referință valabilă din punct de vedere economic pe baza căreia se poate evalua performanța
statelor în materie de stabilitate a prețurilor. De exemplu, in martie 2010 s-a ajuns la
excluderea Irlandei, singura ţară a cărei rată medie a inflaţiei pe 12 luni (la -2,3% în martie
2010) a deviat considerabil de la cea înregistrată în zona euro şi în alte state membre,
reflectând, în principal, recesiunea economică severă. De asemenea, in 2014 au fost excluse
din calculul referintei Bulgaria, Grecia si Cipru, iar in 2015 Cipru si Romania au fost
eliminate din calcul.

Rata medie a inflatiei din UE

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

EU (28 countries) 2,3 2,3 2,4 3,7 1 2,1 3,1 2,6 1,5 0,5 0 0,3 1,7 1,9
Euro area (19
countries) 2,2 2,2 2,2 3,3 0,3 1,6 2,7 2,5 1,3 0,4 0 0,2 1,5 1,8

Belgium 2,5 2,3 1,8 4,5 0 2,3 3,4 2,6 1,2 0,5 0,6 1,8 2,2 2,3
Bulgaria 6 7,4 7,6 12 2,5 3 3,4 2,4 0,4 -1,6 -1,1 -1,3
1,2 2,6

Czech Republic 1,6 2,1 2,9 6,3 0,6 1,2 2,2 3,5 1,4 0,4 0,3 0,6 2,4 2,0

Denmark 1,7 1,8 1,7 3,6 1 2,2 2,7 2,4 0,5 0,4 0,2 0 1,1 0,7

Germany 1,9 1,8 2,3 2,8 0,2 1,1 2,5 2,1 1,6 0,8 0,1 0,4 1,7 1,9

3,4
Estonia 4,1 4,4 6,7 10,6 0,2 2,7 5,1 4,2 3,2 0,5 0,1 0,8 3,7

Ireland 2,2 2,7 2,9 3,1 -1,7 -1,6 1,2 1,9 0,5 0,3 0 -0,2 0,3 0,7

Greece 3,5 3,3 3 4,2 1,3 4,7 3,1 1 -0,9 -1,4 -1,1 0 1,1 0,8

Spain 3,4 3,6 2,8 4,1 -0,2 2 3 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,3 2,0 1,7

France 1,9 1,9 1,6 3,2 0,1 1,7 2,3 2,2 1 0,6 0,1 0,3 1,2 2,1

Croatia 3 3,3 2,7 5,8 2,2 1,1 2,2 3,4 2,3 0,2 -0,3 -0,6 1,3 1,6

Italy 2,2 2,2 2 3,5 0,8 1,6 2,9 3,3 1,2 0,2 0,1 -0,1 1,3 1,2

Cyprus 2 2,2 2,2 4,4 0,2 2,6 3,5 3,1 0,4 -0,3 -1,5 -1,2 0,7 0,8

Latvia 6,9 6,6 10,1 15,3 3,3 -1,2 4,2 2,3 0 0,7 0,2 0,1 2,9 2,6

Lithuania 2,7 3,8 5,8 11,1 4,2 1,2 4,1 3,2 1,2 0,2 -0,7 0,7 3,7 2,5

Luxembourg 3,8 3 2,7 4,1 0 2,8 3,7 2,9 1,7 0,7 0,1 0 2,1 2,0

Hungary 3,5 4 7,9 6 4 4,7 3,9 5,7 1,7 0 0,1 0,4 2,4 2,9

Malta 2,5 2,6 0,7 4,7 1,8 2 2,5 3,2 1 0,8 1,2 0,9 1,3 1,7

Netherlands 1,5 1,6 1,6 2,2 1 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3 0,2 0,1 1,3 1,6

Austria 2,1 1,7 2,2 3,2 0,4 1,7 3,6 2,6 2,1 1,5 0,8 1 2,2 2,1

1,2
Poland 2,2 1,3 2,6 4,2 4 2,6 3,9 3,7 0,8 0,1 -0,7 -0,2 1,6

Portugal 2,1 3 2,4 2,7 -0,9 1,4 3,6 2,8 0,4 -0,2 0,5 0,6 1,6 1,2

Romania 9,1 6,6 4,9 7,9 5,6 6,1 5,8 3,4 3,2 1,4 -0,4 -1,1 1,1 4,1

1,9
Slovenia 2,5 2,5 3,8 5,5 0,9 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2 1,6

Slovakia 2,8 4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,4 2,5

Finland 0,8 1,3 1,6 3,9 1,6 1,7 3,3 3,2 2,2 1,2 -0,2 0,4 0,8 1,2

Sweden 0,8 1,5 1,7 3,3 1,9 1,9 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 1,1 1,9 2,0

United Kingdom 2,1 2,3 2,3 3,6 2,2 3,3 4,5 2,8 2,6 1,5 0 0,7 2,7 2,5
Evoluţia ratei inflaţiei din România

Rata anuală a inflaţiei – criteriu pentru ţinta de inflaţie (BNR)


Cum se calculează rata anuală a inflaţiei/rata medie anuală a inflaţiei?
Rata lunara a Indicele lunar Indicele anual Indicele anual Rata medie
inflatiei (%) al preturilor al preturilor mediu al anuala Rata anuala a
(produsul preturilor inflatiei
indicilor (media
lunari) aritmetica a
indicilor lunari
anualizati)

2011 - Ianuarie 0,8 100,8 1,06993 1,062 6,2 7,0


2011 - Februarie 0,8 100,8 1,07606 1,065 6,5 7,6
2011 - Martie 0,6 100,6 1,08018 1,068 6,8 8,0
2011 - Aprilie 0,7 100,7 1,08334 1,071 7,1 8,3
2011 - Mai 0,2 100,2 1,08409 1,075 7,5 8,4
2011 - Iunie -0,3 99,7 1,07932 1,078 7,8 7,9
2011 - Iulie -0,3 99,7 1,04850 1,076 7,6 4,8
2011 - August -0,3 99,7 1,04252 1,073 7,3 4,3

2011 - Septembrie
-0,2 99,8 1,03458 1,070 7,0 3,5

2011 - Octombrie
0,6 100,6 1,03556 1,066 6,6 3,6
2011 - Noiembrie 0,4 100,4 1,03448 1,062 6,2 3,4

2011 - Decembrie
0,2 100,2 1,03143 1,058 5,8 3,1
2012 - Ianuarie 0,4 100,4 1,02727 1,055 5,5 2,7
2012 - Februarie 0,6 100,6 1,02592 1,051 5,1 2,6
2012 - Martie 0,4 100,4 1,02401 1,046 4,6 2,4
2012 - Aprilie 0,1 100,1 1,01806 1,040 4,0 1,8
2012 - Mai 0,2 100,2 1,01791 1,035 3,5 1,8
2012 - Iunie 0,0 100,0 1,02040 1,030 3,0 2,0
2012 - Iulie 0,6 100,6 1,03001 1,029 2,9 3,0
2012 - August 0,5 100,5 1,03882 1,028 2,8 3,9

2012 - Septembrie
1,2 101,2 1,05326 1,030 3,0 5,3

2012 - Octombrie
0,3 100,3 1,04956 1,031 3,1 5,0
2012 - Noiembrie 0,0 100,0 1,04563 1,032 3,2 4,6

2012 - Decembrie
0,6 100,6 1,04938 1,033 3,3 4,9
2013 - Ianuarie 1,3 101,3 1,05971 1,036 3,6 6,0
2013 - Februarie 0,3 100,3 1,05648 1,039 3,9 5,6
2013 - Martie 0,0 100,0 1,05256 1,041 4,1 5,3
2013 - Aprilie 0,1 100,1 1,05291 1,044 4,4 5,3
2013 - Mai 0,2 100,2 1,05313 1,047 4,7 5,3
2013 - Iunie 0,0 100,0 1,05375 1,050 5,0 5,4
2013 - Iulie -0,3 99,7 1,04407 1,051 5,1 4,4
2013 - August -0,2 99,8 1,03672 1,051 5,1 3,7

2013 - Septembrie
-0,6 99,4 1,01875 1,048 4,8 1,9
2013 - Octombrie
0,3 100,3 1,01881 1,045 4,5 1,9
2013 - Noiembrie 0,0 100,0 1,01830 1,043 4,3 1,8

2013 - Decembrie
0,3 100,3 1,01554 1,040 4,0 1,6
2014 - Ianuarie 0,9 100,9 1,01058 1,036 3,6 1,1
2014 - Februarie 0,3 100,3 1,01052 1,032 3,2 1,1
2014 - Martie 0,0 100,0 1,01042 1,029 2,9 1,0
2014 - Aprilie 0,3 100,3 1,01208 1,025 2,5 1,2
2014 - Mai 0,0 100,0 1,00942 1,022 2,2 0,9
2014 - Iunie -0,3 99,7 1,00664 1,018 1,8 0,7
2014 - Iulie -0,1 99,9 1,00949 1,015 1,5 0,9
2014 - August -0,3 99,7 1,00834 1,012 1,2 0,8

2014 - Septembrie
0,1 100,1 1,01538 1,012 1,2 1,5

2014 - Octombrie
0,2 100,2 1,01439 1,012 1,2 1,4
2014 - Noiembrie -0,2 99,8 1,01253 1,011 1,1 1,3

2014 - Decembrie
-0,1 99,9 1,00834 1,011 1,1 0,8
2015 - Ianuarie 0,4 100,4 1,00409 1,010 1,0 0,4
2015 - Februarie 0,3 100,3 1,00410 1,010 1,0 0,4
2015 - Martie 0,4 100,4 1,00782 1,009 0,9 0,8
2015 - Aprilie 0,1 100,1 1,00649 1,009 0,9 0,6
2015 - Mai 0,5 100,5 1,01160 1,009 0,9 1,2
2015 - Iunie -2,9 97,1 0,98442 1,007 0,7 -1,6
2015 - Iulie -0,2 99,8 0,98325 1,005 0,5 -1,7
2015 - August -0,5 99,5 0,98134 1,003 0,3 -1,9

2015 - Septembrie
0,3 100,3 0,98269 1,000 0,0 -1,7

2015 - Octombrie
0,3 100,3 0,98364 0,998 -0,2 -1,6
2015 - Noiembrie 0,3 100,3 0,98862 0,996 -0,4 -1,1

2015 - Decembrie
0,1 100,1 0,99063 0,994 -0,6 -0,9
2016 - Ianuarie -0,8 99,2 0,97870 0,992 -0,8 -2,1
2016 - Februarie -0,2 99,8 0,97316 0,989 -1,1 -2,7
2016 - Martie 0,1 100,1 0,97024 0,986 -1,4 -3,0
2016 - Aprilie -0,1 99,9 0,96749 0,983 -1,7 -3,3
2016 - Mai 0,2 100,2 0,96541 0,979 -2,1 -3,5
2016 - Iunie -0,2 99,8 0,99301 0,980 -2,0 -0,7
2016 - Iulie -0,2 99,8 0,99224 0,981 -1,9 -0,8
2016 - August 0,1 100,1 0,99801 0,982 -1,8 -0,2
2016 - Septembrie -0,1 99,9 0,99433 0,983 -1,7 -0,6
2016 - Octombrie 0,4 100,4 0,99570 0,984 -1,6 -0,4
2. Criteriul ratei dobânzii
2016 2017
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
European
Union 5,30 5,07 4,35 4,45 3,76 4,08 4,56 4,55 4,11 3,82 4,27 3,65 2,95 2,20 1,44 1,11 1.31

Belgium 5,13 4,99 4,18 4,15 3,43 3,81 4,33 4,42 3,90 3,46 4,23 3,00 2,41 1,71 0,84 0,48 0.72

Bulgaria : : 6,45 5,36 3,87 4,18 4,54 5,38 7,22 6,01 5,36 4,50 3,47 3,35 2,49 2,27 1.60

Czech Republic 6,31 4,88 4,12 4,82 3,54 3,80 4,30 4,63 4,84 3,88 3,71 2,78 2,11 1,58 0,58 0,43 0.98

Denmark 5,08 5,06 4,31 4,30 3,40 3,81 4,29 4,28 3,59 2,93 2,73 1,40 1,75 1,32 0,69 0,32 0.48

Germany 4,80 4,78 4,07 4,04 3,35 3,76 4,22 3,98 3,22 2,74 2,61 1,50 1,57 1,16 0,50 0,09 0.32

Ireland 5,01 5,01 4,13 4,08 3,33 3,77 4,31 4,53 5,23 5,74 9,60 6,17 3,79 2,37 1,18 0,74 0.80
15,7 22,5 10,0
Greece 5,30 5,12 4,27 4,26 3,59 4,07 4,50 4,80 5,17 9,09 5 0 5 6,93 9,67 8,36 5.98

Spain 5,12 4,96 4,12 4,10 3,39 3,78 4,31 4,37 3,98 4,25 5,44 5,85 4,56 2,72 1,73 1,39 1.56

France 4,94 4,86 4,13 4,10 3,41 3,80 4,30 4,23 3,65 3,12 3,32 2,54 2,20 1,67 0,84 0,47 0.81

Croatia : : : : 4,42 4,43 4,93 6,04 7,83 6,28 6,54 6,13 4,68 4,05 3,55 3,49 2.77

Italy 5,19 5,03 4,25 4,26 3,56 4,05 4,49 4,68 4,31 4,04 5,42 5,49 4,32 2,89 1,71 1,49 2.11

Cyprus 7,62 5,70 4,74 5,80 5,16 4,13 4,48 4,60 4,60 4,60 5,79 7,00 6,50 6,00 4,54 3,77 2.62
10,3
Latvia 7,57 5,41 4,90 4,86 3,88 4,13 5,28 6,43 12,36 4 5,91 4,57 3,34 2,51 0,96 0,53 0.83

Lithuania 8,15 6,06 5,32 4,50 3,70 4,08 4,54 5,61 14,00 5,57 5,16 4,83 3,83 2,79 1,38 0,9 0.31

Luxembourg 4,86 4,70 3,32 2,84 2,41 3,30 4,46 4,61 4,23 3,17 2,92 1,82 1,85 1,34 0,37 0,25 0.54

Hungary 7,95 7,09 6,82 8,19 6,60 7,12 6,74 8,24 9,12 7,28 7,63 7,89 5,92 4,81 3,43 3,14 2.96

Malta 6,19 5,82 5,04 4,69 4,56 4,32 4,72 4,81 4,54 4,19 4,49 4,13 3,36 2,61 1,49 0,89 1.28

Netherlands 4,96 4,89 4,12 4,10 3,37 3,78 4,29 4,23 3,69 2,99 2,99 1,93 1,96 1,45 0,69 0,29 0.52

Austria 5,08 4,96 4,14 4,13 3,39 3,80 4,30 4,36 3,94 3,23 3,32 2,37 2,01 1,49 0,75 0,38 0.58

Poland 10,68 7,36 5,78 6,90 5,22 5,23 5,48 6,07 6,12 5,78 5,96 5,00 4,03 3,52 2,70 3,04 3.42

Portugal 5,16 5,01 4,18 4,14 3,44 3,91 4,42 4,52 4,21 5,40 10,2 10,5 6,29 3,75 2,42 3,17 3.05

Romania : : : : 6,99 7,23 7,13 7,70 9,69 7,34 7,29 6,68 5,41 4,49 3,47 3,32 3.96

Slovenia : 8,71 6,40 4,68 3,81 3,85 4,53 4,61 4,38 3,83 4,97 5,81 5,81 3,27 1,71 1,15 0.96

Slovakia 8,04 6,93 4,99 5,03 3,52 4,41 4,49 4,72 4,71 3,87 4,45 4,55 3,19 2,07 0,89 0,54 0.92

Finland 5,04 4,98 4,13 4,11 3,35 3,78 4,29 4,29 3,74 3,01 3,01 1,89 1,86 1,45 0,72 0,37 0.55

Sweden 5,11 5,30 4,64 4,43 3,38 3,70 4,17 3,89 3,25 2,89 2,61 1,59 2,12 1,72 0,72 0,54 0.65
United
Kingdom 5,01 4,91 4,58 4,93 4,46 4,37 5,06 4,50 3,36 3,36 2,87 1,74 2,03 2,14 1,79 1,22 1.18
CDS - prima de asigurare pe care un creditor trebuie să o plătească unui terţ pentru ca, în cazul în care
debitorul intră în incapacitate de plată, să îşi poată recupera integral suma plasată.

700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2
008 008 009 009 009 009 010 010 010 010 011 011 011 011 012 012 012 012 013 013 013 013 014 013 013 014 014 014 015 015 015 015 016 016
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3.Criteriul deficitului bugetar


  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
European
Union -2.6 -3.2 -2.9 -2.5 -1.6 -0.9 -2.4 -6.6 -6.4 -4.6 -4.3 -3.3 -3.0 -2.4 -1,7 -1.0 -0.7

Euro area -2.7 -3.2 -3.0 -2.6 -1.5 -0.6 -2.2 -6.3 -6.2 -4.2 -3.6 -3.0 -2.6 -2.1 -1,5 -1.0 -0.5
-0.9
Belgium 0.0 -1.8 -0.2 -2.6 0.2 0.1 -1.1 -5.4 -4.0 -4.1 -4.2 -3.0 -3.1 -2.5 -2,5 -0.7
1.1 1.8
Bulgaria -1.2 -0.4 1.8 1.0 1.8 1.1 1.6 -4.1 -3.1 -2.0 -0.3 -0.4 -5.5 -1.7 0
Czech 1.5 1.1
Republic -6.3 -6.4 -2.7 -3.1 -2.3 -0.7 -2.1 -5.5 -4.4 -2.7 -3.9 -1.2 -1.9 -0.6 0,7
1.1 0.8
Denmark 0.0 -0.1 2.1 5.0 5.0 5.0 3.2 -2.8 -2.7 -2.1 -3.5 -1.1 1.5 -1.7 -0,6
1.0 1.9
Germany -3.9 -4.2 -3.7 -3.4 -1.7 0.2 -0.2 -3.2 -4.2 -1.0 0.0 -0.2 0.3 0.7 0,8
-0.4 -0.6
Estonia 0.4 1.8 2.4 1.1 2.9 2.7 -2.7 -2.2 0.2 1.2 -0.3 -0.2 0.7 0.1 -0,3
-0.2 0.1
Ireland -0.3 0.4 1.3 1.6 2.8 0.3 -7.0 -13.8 -32.1 -12.6 -8.0 -5.7 -3.7 -1.9 -0,7
0.8 1.0
Greece -6.0 -7.8 -8.8 -6.2 -5.9 -6.7 -10.2 -15.1 -11.2 -10.3 -8.8 -13.2 -3.6 -7.5 0,5
-3.1 -2.5
Spain -0.4 -0.4 0.0 1.2 2.2 2.0 -4.4 -11.0 -9.4 -9.6 -10.5 -7.0 -6.0 -5.1 -4,5
-2.7 -2.5
France -3.1 -3.9 -3.5 -3.2 -2.3 -2.5 -3.2 -7.2 -6.8 -5.1 -4.8 -4.0 -4.0 -3.5 -3,4
0.9 0.3
Croatia -3.5 -4.7 -5.2 -3.9 -3.4 -2.4 -2.8 -6.0 -6.2 -7.8 -5.3 -5.3 -5.4 -3.3 -0,9
-2.4 -2.2
Italy -3.1 -3.4 -3.6 -4.2 -3.6 -1.5 -2.7 -5.3 -4.2 -3.7 -2.9 -2.7 -3.0 -2.6 -2,5
1.8 -4.4
Cyprus -4.1 -5.9 -3.7 -2.2 -1.0 3.2 0.9 -5.4 -4.7 -5.7 -5.8 -4.9 -8.8 -1.1 0,5
-0.6 -0.7
Latvia -2.2 -1.6 -1.0 -0.4 -0.6 -0.7 -4.1 -9.1 -8.5 -3.4 -0.8 -0.9 -1.6 -1.3 0
0.5 0.6
Lithuania -1.9 -1.3 -1.4 -0.3 -0.3 -0.8 -3.1 -9.1 -6.9 -8.9 -3.1 -2.6 -0.7 -0.2 0,3
Luxembo 1.4 2.7
urg 2.5 0.2 -1.3 0.1 2.0 4.2 3.4 -0.7 -0.7 0.5 0.3 1.0 1.5 1.6 1,6
-2.2 -2.3
Hungary -8.8 -7.1 -6.3 -7.8 -9.3 -5.1 -3.6 -4.6 -4.5 -5.5 -2.3 -2.6 -2.1 -1.6 -1,9
3.5 1.9
Malta -5.4 -9.1 -4.4 -2.7 -2.6 -2.3 -4.2 -3.3 -3.2 -2.5 -3.6 -2.6 -2.1 -1.4 1,1
Netherlan 1.2 1.5
ds -2.1 -3.0 -1.7 -0.3 0.2 0.2 0.2 -5.4 -5.0 -4.3 -3.9 -2.4 -2.3 -1.9 0,4
-0.8 0.2
Austria -1.4 -1.8 -4.9 -2.6 -2.6 -1.4 -1.5 -5.4 -4.5 -2.6 -2.2 -1.4 -2.7 -1.0 -1,6
-1.4 -0.2
Poland -4.8 -6.1 -5.0 -4.0 -3.6 -1.9 -3.6 -7.3 -7.3 -4.8 -3.7 -4.1 -3.4 -2.6 -2,5
-3 -0.4
Portugal -3.3 -4.4 -6.2 -6.2 -4.3 -3.0 -3.8 -9.8 -11.2 -7.4 -5.7 -4.8 -7.2 -4.4 -2
-2.9 -3
Romania -1.9 -1.4 -1.1 -0.8 -2.1 -2.8 -5.5 -9.5 -6.9 -5.4 -3.7 -2.1 -0.8 -0.8 -3
0.1 0.8
Slovenia -2.4 -2.6 -2.0 -1.3 -1.2 -0.1 -1.4 -5.9 -5.6 -6.7 -4.1 -15.0 -5.0 -2.7 -1,9
-0.8 -1.1
Slovakia -8.1 -2.7 -2.3 -2.9 -3.6 -1.9 -2.4 -7.8 -7.5 -4.3 -4.3 -2.7 -2.7 -2.7 -2,2
-0.7 -0.8
Finland 4.1 2.4 2.2 2.6 3.9 5.1 4.2 -2.5 -2.6 -1.0 -2.2 -2.6 -3.2 -2.8 -1,7
1.6 0.8
Sweden -1.5 -1.3 0.3 1.8 2.2 3.3 1.9 -0.7 -0.1 -0.2 -1.0 -1.4 -1.6 0.2 1,1
United -1.8 -2.3
Kingdom -2.0 -3.2 -3.4 -3.3 -2.7 -2.9 -4.9 -10.2 -9.6 -7.6 -8.3 -5.7 -5.7 -4.3 -2,9

Eurostat utilizeaza metoda ESA, in vreme ce FMI foloseste metoda cash. In cazul standardului ESA de pilda,
garantiile de stat se adauga la deficit, iar deficitul calculat astfel este mai mare decat cel obtinut prin calculul folosit
de FMI.

Standardul ESA95 are ca principale diferentă fata de metodologia cash inregistrarea veniturilor si cheltuielilor in
sistem “accrual” (pe baza de angajamente, nu de plati efective precum in sistemul cash).

Romania a efectuat a doua cea mai dura ajustare fiscala din UE in perioada 2010-2015,
dupa Grecia
Consolidarea fiscala cumulativa 2010-2015 relativ la 2009
Consolidarea bugetara (variatia soldului bugetar structural)
Greece
Romania
Ireland
Cyprus
Spain
Poland
Portugal
Slovakia
Lithuania
Czech Republic
Croatia
Austria
Latvia
France
United Kingdom
Netherlands
Slovenia
Bulgaria
Belgium
Italy
Germany
Malta
Luxembourg
Hungary
Denmark
Finland
Sweden
Estonia
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Romania are cea mai ridicată expansiunea bugetară în perioada 2016-2017 relativ la 2015

Expansiunea bugetara (variatia soldului bugetar structural)


Romania
Luxembourg
Italy
Estonia
Hungary
Lithuania
Finland
Cyprus
Austria
Spain
Latvia
Slovenia
Germany
Denmark
France
Poland
Sweden
Slovakia
Croatia
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Netherlands
Ireland
Portugal
United Kingdom
Malta
Greece
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
4. Criteriul datoriei publice
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

EU : : 58.9 60.4 60.9 61.5 60.1 57.5 60.7 72.8 78.4 81.1 83.8 85.7 86.7 85 83,2 81.6

Euro area 68.1 67 66.9 68.1 68.4 69.2 67.4 65 68.6 78.4 83.8 86.1 89.5 91.3 92 90.4 88,9 86.8
104. 101.
Belgium 108.8 108 7 1 96.5 94.6 91 87 92.5 99.5 99.7 102 104 105 107 106 105,7 103.4

Bulgaria 71.2 65 51.4 43.7 36 26.8 21 16.3 13 13.7 15.3 15.2 16.7 17 27 26 29 25.6
Czech
Republic 17 22.8 25.9 28.1 28.5 28 27.9 27.8 28.7 34.1 38.2 39.8 44.5 44.9 42.2 40.3 36,8 34.7

Denmark 52.4 48.5 49.1 46.2 44.2 37.4 31.5 27.3 33.4 40.4 42.9 46.4 45.2 44.7 44.8 40.4 37,7 36.1

Germany 58.9 57.7 59.4 63.1 64.8 67 66.5 63.7 65.1 72.6 81 78.7 79.9 77.5 74.9 71.2 68,1 63.9
Estonia 5.1 4.8 5.7 5.6 5.1 4.5 4.4 3.7 4.5 7 6.6 6.1 9.7 10.2 10.7 10.1 9,4 8.7
Ireland 36.1 33.2 30.6 29.9 28.2 26.1 23.6 23.9 42.4 61.7 86.3 110 120 120 105 78.6 72,8 68.4
104. 101. 103. 176.1
Greece 104.9 107 9 5 103 107 6 103 109 127 146 172 160 177 180 177 180,8
Spain 58 54.2 51.3 47.6 45.3 42.3 38.9 35.5 39.4 52.7 60.1 69.5 85.7 95.4 100 99.8 99 98.1
France 58.6 58.1 60 64.1 65.7 67.1 64.4 64.3 68 78.9 81.6 85.2 89.5 92.3 95.3 96.2 96,5 98.5
Croatia : : 36.6 38.1 40.4 41.3 38.9 37.7 39.6 49 58.3 65.2 70.7 82.2 86.6 86.7 82,9 77.5
101. 100. 102. 131.2
Italy 105.1 105 9 5 100 102 6 99.8 102 113 115 117 123 129 132 132 132
Cyprus 54.9 56.5 59.7 63.1 64.1 62.8 58.7 53.5 44.7 53.4 55.8 65.2 79.3 102 107 108 107,1 96.1
Latvia 12.1 13.9 13.1 13.9 14.3 11.7 9.9 8.4 18.7 36.6 47.4 42.8 41.3 39 40.7 36.3 40,6 40
Lithuania 23.5 22.9 22.1 20.4 18.7 17.6 17.2 15.9 14.6 28 36.2 37.2 39.8 38.7 40.5 42.7 40,1 39.4
Luxembourg 6.5 7 6.9 6.9 7.3 7.5 7.9 7.8 15.1 16 19.9 18.8 21.8 23.5 22.7 22.1 20,8 23
Hungary 55.1 51.7 55 57.6 58.5 60.5 64.6 65.6 71.6 77.8 80.5 80.7 78.2 76.6 75.7 74.7 73,9 73.3
Malta 60.9 65.5 63.2 69.1 72 70.1 64.6 62.4 62.7 67.8 67.6 70 67.6 68.4 67 64 57,6 50.9
Netherlands 51.8 49.2 48.5 49.7 49.9 49.3 44.8 42.7 54.8 56.9 59.3 61.6 66.4 67.7 67.9 65.1 61,8 57
Austria 65.9 66.5 66.5 65.7 65.1 68.6 67.3 65.1 68.8 80.1 82.8 82.6 82 81.3 84.4 85.5 83,6 78.3
Poland 36.5 37.3 41.8 46.6 45 46.4 46.9 44.2 46.3 49.4 53.1 54.1 53.7 55.7 50.2 51.1 54,1 50.6
Portugal 50.3 53.4 56.2 58.7 62 67.4 69.2 68.4 71.7 83.6 96.2 111 126 129 131 129 130,1 124.8
Romania 22.4 25.7 24.8 21.3 18.6 15.7 12.3 12.7 13.2 23.2 29.9 34.2 37.3 37.8 39.4 37.9 37,6 35.1
Slovenia 25.9 26.1 27.3 26.7 26.8 26.3 26 22.8 21.8 34.6 38.4 46.6 53.9 71 80.9 83.1 78,5 74.1
Slovakia 49.6 48.3 42.9 41.6 40.6 34.1 31 30.1 28.5 36.3 41.2 43.7 52.2 54.7 53.6 52.5 51,8 50.9
Finland 42.5 41 40.2 42.8 42.7 40 38.2 34 32.7 41.7 47.1 48.5 53.9 56.5 60.2 63.6 63,1 61.3
Sweden 50.7 52.1 50.2 49.7 48.7 48.9 43.7 39 37.5 41 38.3 37.5 37.8 40.4 45.2 43.9 42,2 40.8
United 87.4
Kingdom 37.3 34.6 34.7 35.9 38.8 40.1 41 42 50.2 64.5 76 81.6 85.1 86.2 88.1 89.1 88,3
Rata implicita a dobanzii aferenta datoriei publice

100.00
95.00 93.23
90.00
85.00
80.00
75.00
70.00
65.00
60.00
55.00
50.00
45.00 44.81
40.00 40.46
38.38
35.00
30.00
26.66
25.00
22.23
20.00
15.00 11.11
12.32
8.36 8.41 7.70
10.00 6.30 6.96 6.88 6.76 5.69 5.41 5.04 4.57
4.42 4.43 4.37 4.37
5.00
0.00
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Armonizarea proceselor de convergenţă reală şi nominală

1.1. Relaţia convergenţă reală – convergenţă nominală

Influenţă favorabilă

 Reformele structurale impulsionează convergenţa PIB-


ului/locuitor ceea ce conduce la o creştere neinflaţionistă a
salariilor, la creşterea veniturilor, la majorarea încasărilor fiscale
(consolidare fiscală sustenabilă).
 Convergenţa nivelului productivităţii determină reducerea
costurilor medii de producţie, accelerând dezinflaţia în sectorul
bunurilor comercializabile.

Influenţă nefavorabilă

 Diferenţele de productivitate între sectorul bunurilor


comercializabile şi cel al bunurilor necomercializabile (efectul
Balassa-Samuleson), în condiţiile unor creşteri salariale uniforme,
vor genera persistenţa unui nivel mai ridicat al inflaţiei
(convergenţa preţurilor bunurilor necomercializabile cu UE, care
nu este susţinută de creşterea productivităţii).

1.2. Relaţia convergenţă nominală – convergenţă reală


Influenţă favorabilă

• Reducerea ratei inflaţiei şi a ratei dobânzii (pentru a respecta


criteriile de la Maastricht) determină o creştere a investiţiilor şi
prin urmare a PIB-ului.
• O volatilitate redusă a monedei naţionale (care să fluctueze într-o
marjă de stabilită) determină o creştere a ISD-urilor şi a
exporturilor (a gradului de deschidere) cu implicaţii favorabile
asupra procesului de convergenţă reală.
• Reducerea deficitului bugetar determina cresterea economisirii
nationale, care va genera majorarea investitiilor si reducerea
deficitului extern.

Influenţă nefavorabilă

 Impunerea respectării criteriilor de la Maastricht (mai ales în


ceea ce priveşte deficitul bugetar şi datoria publică) poate afecta
procesul de convergenţă al economiilor în care nivelul investiţiilor
este redus; existenţa unor deficite bugetare sustenabile (deşi mai
mari decât 3 % din PIB) poate contribui la adaptarea structurală
mai rapidă a acestor economii la cerinţele UE.