Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar de evaluare a tipului de lider

A. Beauchamp, H. Graveline, C. Quiviger

Acest chestinar se referă la stilul dvs. de a conduce un grup sau un colectiv de oameni.
Chestionarul vă prezintă 12 situaţii diferite, cu câte 3 variante de soluţionare. Încercuiţi, de
fiecare dată, o singură variantă din cele 3 prezentate.

1. Înaintea unei şedinţe cu grupul (echipa) din subordinea mea, am tendinţa:


a. să pregătesc şi să prevăd totul până la cel mai mic detaliu
b. să pregătesc un cadru general al şedinţei
c. să las totul pe seama grupului şi a evoluţiei fireşti a lucrurilor.

2. Când începe o şedinţă de grup, am tendinţa:


a. să indic grupului calea care ar fi bună de urmat, să aduc la cunoştinţă strategia de lucru
b. să propun grupului mai multe strategii de discuţii, din care să aleagă
c. să am încredere că grupul îşi va găsi singur calea.

3. În faţa ideilor care se opun categoric ideilor mele, am tendinţa:


a. să-mi susţin ideile într-o manieră fermă şi uneori pasionată
b. să continui a discuta pentru aprofundarea punctelor de vedere ale fiecăruia din cei implicaţi
c. să-i las fiecărui subaltern libertatea de a gândi cum crede de cuviinţă.

4. Când cineva din grupul meu critică deschis ceea ce spun sau fac eu, am tendinţa:
a. să încerc să-l conving că am dreptate
b. să-i pun întrebări sau să adresez întrebarea întregului grup pentru precizări
c. să-l las să spună ce are de spus, apoi să trec mai departe

5. Când grupul se abate de la direcţia stabilită de comun acord dintru început, am tendinţa:
a. să readuc rapid şi hotărât grupul la calea prevăzută anterior, fără prea multe discuţii.
b. să reamintesc grupului primele sale opţiuni, pentru a se reorienta
c. să acord încredere grupului fără să intervin.

6. Când fac parte dintr-un grup, am în mod obişnuit tendinţa:


a. să spun de la început ceea ce gândesc, independent de ceea ce gândesc alţii
b. să aştept momentul cel mai favorabil pentru a orienta grupul după ideile mele şi ale
celorlaţi.
c. să mă exprim pe măsură ce îmi vin ideile, după dispoziţia de moment.

7. Eu consider că un conflict apărut într-o şedinţă de grup este:


a. un moment dificil, ce trebuie depăşit repede, chemând ferm grupul la ordine
b. reacţie de grup normală, pe care trebuie să o trăim ca atare, chiar dacă este greu din punct
de vedere afectiv
c. ceva ce se va regla de la sine.

8. Faţă de un membru tăcut, neparticipativ al grupului, am tendinţa:


a. să-l interpelez direct, pentru a-l face să vorbească şi astfel grupul să afle ce gândeşte.
b. să aştept un moment oportun pentru a-l lansa, dar fără a forţa
c. să-I respect tăcerea, dar fără a-I acorda o atenţie specială.

9. Pentru a conoaşte părerea grupului într-o problemă, am tendinţa:


a. să pun întrebarea fiecăruia pe rând, astfel încât fiecare să poată şi să trebuiască să se
exprime
b. să repun întrebarea în diferite moduri diferiţilor membri ai grupului
c. să las să vorbească pe cel ce se exprimă mai bine, considerând că, dacă vrea, fiecare
poate spune ce are de spus.

10. În realizarea scopurilor grupului, importantă este:


a. asumarea responsabilităţii de către şef, căci ele este responsabilul principal
b. asumarea responsabilităţii de către fiecare membru alo grupului, chiar dacă durează ceva
timp până când fiecare se simte responsabil de soarta grupului
c. asumarea responsabilităţii de către liderii informali (naturali, neoficiali, nealeşi) ai grupului,
întrucât ceilalţi sfârşesc întotdeauna prin a-I urma.

11. Eu simt evaluarea pe care o face grupul la adresa propiei activităţi, ca:
a. un moment dificil, ce nu trebuie prelungit, având a se realiza exclusiv asupra rezultatelor
atinse de grup
b. un moment dificil, care probabil este folositor, evaluarea trebuind să se realizeze atât
asupra rezulatelor atinse de grup, cât ş asupra funcţionării interne a grupului
c. un moment acărui utilitate nu o văd

12. Dacă grupul ajunge la alte rezultate decât mă aşteptam eu, am tendinţa să îmi spun că:
a. a greşit
b. probabil că acele rezultate corespund mai bine adevăratelor trebuinţe ale grupului
c. păcat, dar asta este

Grila de corectare

a.
10 – 12 puncte: - autoritar foarte periculos
6–9 - autoritar moderat
1 –5 - cu tendinţe de autoritarism
b.
10 – 12 puncte - democrat ideal
6–9 - cu şanse reale de a conduce bine un grup
1 –5 - stil democratic dar care ar trebui ameliorat
c.
10 – 12 puncte - permisiv, indiferent (laisser-faire)
6–9 - permisiv, cu autoritate oarecum limitată
1 –5 acordată grupului
- cu tendinţe spre laisser-faire.