Sunteți pe pagina 1din 3

10.

Puneți în evidență (schematic) și precizați expresia traiectoriei unui punct material în coordonate cilindrice - indicând
semnificația mărimilor care intervin.

20. Deduceți expresia derivatei unui vector rotitor constant în modul, în raport cu un scalar: reprezentare grafică, indicarea
mărimilor care intervin.

24. Prezentați formulele lui Poisson si explicați pe ce se fundamentează ele.


39. Deduceți ecuațiile parametrice ale evolventei cercului; indicați semnificația mărimilor ce intervi si puneți-le in evidență
printr-o reprezentare schematică.

45. Deduceți expresia accelerației unui punct material, în sistemul de coordonate cilindrice; prezentați forma vectorială,
forma matriceală și modulul vitezei.

63. Deduceți parametri cinematici (legea de mișcare, viteza și accelerația) în cazul mișcării circulare,studiată în sistemul de
referință cartezian; indicați semnificația mărimilor ce intervin.
76. Prezentați modelul de studiu al rigidului în mișcare de translație; indicați semnificația mărimilor ce intervin.

83. Câte grade de libertate are un rigid în mișcare de rotație cu axă fixă? Puneți în evidență parametrii variabili ai mișcării
de rotație cu axă fixă a rigidului.

97. Prezentați, inclusiv utilizând reprezentarea grafică, caracteristicile distribuției de viteze ale unui rigid în mișcare plan-
paralelă; indicați semnificația mărimilor ce intervin.

105. Prezentați, pe un exemplu din practică, mișcarea absolută, relativă și de transport a unui punct material.

123. Prezentați puterea mecanică: definiție, expresie matematică, caracteristici.

132. Care este condiția pentru conservarea impulsului (teorema de conservare a impulsului)?
149. Prezentați expresia momentelor de inerție geometrice axiale; indicați semnificația mărimilor ce intervin.