Sunteți pe pagina 1din 3

3. Care sunt mărimile geometrice prin care se precizează poziția unui punct material ?

22. Deduceți relația dintre viteza liniară și viteza unghiulară, ca mărimi vectoriale.

26. Ce reprezintă viteza areolară medie? Ce reprezintă viteza areolară instantanee? Prezentați expresiile acestor două
mărimi - indicând semnificația mărimilor care intervin.

32. Prezentați expresia vectorială a vitezei unghiulare, în coordonate carteziene.

48. Deduceți componentele vitezei în mișcarea pe elicea cilindrică; indicați semnificația mărimilor ce intervin și puneți-le
in evidență printr-o reprezentare schematică.
62. Explicați, utilizând reprezentarea grafică, cele trei mișcări caracteristice funcționării unei instalații în cele trei faze de
operare: faza de demaraj, faza de regim și faza de oprire.

68. Deduceți expresia legii de mișcare a unui punct aparținând rigidului în mișcare generală (oarecare):forma vectorială,
forma matriceală, ecuațiile parametrice (pe cele trei direcții ale axelor de coordonate); indicați semnificația mărimilor ce
intervin.

81. Ce reprezintă mișcarea de rotație cu axă fixă a unui rigid?

99. Deduceți, , inclusiv utilizând reprezentarea grafică, ecuația centrului instantaneu de rotație; indicați semnificația
mărimilor ce intervin.

112. Prezentați problema inversă în dinamică.


114. Definiți impulsul punctului material; prezentați expresia impulsului sub formă vectorială și formă matriceală.

139. Demonstrați, printr-un exemplu, că forța de inerție acționează asupra agentului accelerant.
144. Prezentați expresia momentelor de inerție mecanice axiale; indicați semnificația mărimilor ce intervin.