Sunteți pe pagina 1din 3

4.

Puneți în evidență vectorul de poziție r(t): schematic și prin expresia matematică – indicând semnificația mărimilor care
intervin.

23. Ce reprezintă torsorul cinematic?

31. Deduceți expresia accelerației unui punct material, în sistemul de coordonate carteziene; prezentați forma vectorială,
forma matriceală și modulul vitezei.

40. Deduceți componentele vitezei în mișcarea pe evolventa cercului; indicați semnificația mărimilor ce intervin și puneți-
le in evidență printr-o reprezentare schematică.

51. Deduceți expresia vitezei unui punct material, în sistemul de coordonate polare; prezentați forma vectorială, forma
matriceală și modulul vitezei.

65. Deduceți parametri cinematici (legea de mișcare, viteza și accelerația) în cazul mișcării circulare, studiată în sistemul de
referință natural; indicați semnificația mărimilor ce intervin.
67. Prezentați modelul de studiu al rigidului în mișcare generală (oarecare); indicați semnificația mărimilor ce intervin.

77. Deduceți expresia legii de mișcare a unui punct aparținând rigidului în mișcare de translație: forma vectorială, forma
matriceală, ecuațiile parametrice (pe cele trei direcții ale axelor de coordonate); indicați semnificația mărimilor ce intervin.

98. Ce reprezintă următoarele noțiuni: centru instantaneu de rotație, axa instantanee de rotație, axoidă fixă, axoidă mobilă,
centroidă fixă (bază), centroidă mobilă (rostogolitoare)?

108. Ce reprezintă accelerația Coriolis?


116. Definiți momentul cinetic al punctului material; prezentați expresia momentului cinetic sub formă vectorială și formă
matriceală.

135. Prezentați teorema torsorului impulsului; indicați semnificația mărimilor ce intervin.


154. Prezentați modelul de studiu pentru variația momentelor de inerție la translația axelor; deduceți formula lui Steiner,
indicând semnificația mărimilor care intervin.