Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Transilvania din Brașov

Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor

Program de master: Management Financiar-Bancar

PROIECT LA GLOBALIZARE
FINANCIARĂ

Masterand:

Brînzea Elena Alexandra


Cuprins

I. Prezentare generală............................................................................................................ 1

II. Relief................................................................................................................................. 2

III. Scurt istoric........................................................................................................................ 2

IV. Climă................................................................................................................................. 3

V. Populație............................................................................................................................ 4

VI. Turismul ............................................................................................................................ 4

VII. Evoluții economice............................................................................................................ 4

VIII. Comerțul exterior (import/export)..................................................................................... 6

IX. Banca centrală, societățile de asigurări, bursa de valori și sistemul bancar...................... 8

X. Efectele globalizării în China........................................................................................... 9

XI. Webografie........................................................................................................................ 14