Sunteți pe pagina 1din 1

AP Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Denumire apel Sprijin pentru salariatii angajatorilor care reduc sau intrerup temporar activitatea total sau patial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada starii de
urgenta decretata".
Cod apel Cod apel: POCU/816/4/4/Reducerea numarului de persoane aparþinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesionala
adecvate nevoilor specifice.

Lista intermediară a proiectelor aprobate

Evaluare tehnico-financiara

Nr. Cod Solicitant Titlu proiect Adresa Categorie Regiune/ Județ PunctajObiectiv specific Obiectivul
crit. proiec solicitant Beneficiar general al Asistenta Buget
Contributie
t proiectului Buget total financiarea de
Buget (UE) proprie
eligibil nerambursabila stat
beneficiar
(AFN) (BS)

1 137833 AGENTIA #SPER - Municipiul Autoritate a Bucuresti – 98,5 Protectia Reducerea


NATIONALA SPRIJIN Bucuresti, administraþiei Ilfov, Centru, sociala a unui riscului
PENTRU PENTRU România, Str. publice Nord-Est, Nord- numar de pierderii
OCUPAREA ANGAJATORI Avalansei nr. centrale Vest, Sud – 174.981 locului de
FORTEI DE SI ANGAJAÞI 20-22, , judeþul finanþata Muntenia, Sud- angajaþi munca pentru
MUNCA/DCPFNFE Bucuresti, cod integral de la Est, Sud-Vest pentru care se un numar de
MBD postal -, bugetul de Oltenia, Vest plateste 174.981
România stat sau BAS indemnizatia persoane
acordata pe angajate în
perioada domenii de
suspendarii activitate
temporare a afectate direct
contractului ca
1 442 997 132 1 218 399 515.44 1 218 399 515.44 0.00 224,597,616.56
individual de urmare a
munca din declararii
initiativa situaþiilor de
angajatorului, epidemii (ex.
potrivit art. 52 COVID – 19),
alin. (1) lit. c) potrivit
din Legea nr. Ordonanþelor
53/2003 - militare si altor
Codul muncii, acte emise de
cu autoritaþi
modificarile si competente pe
completarile perioada starii
ulterioare de urgenþa.
Total Lei 1 442 997 132 1 218 399 515.44 1 218 399 515.44 0.00 224,597,616.56
Total Euro 297 924 462.06 251 223 528.5 251 223 528.5 0.00 46 370 933.53
1 euro=4,8435

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman F-PO.DGPECU.09.09


Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București
Tel.: + 0372 838 896
cabinet.posdru@fonduri-ue.ro
www.fonduri-ue.ro