Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ RAIONAL SÎNGEREI

MD 6201,raionul Sîngerei, or.Sîngerei, str. N.Testemiţanu 13


Tel.Fax.+ 37326222003; Tel. +37326223398; e-mail: csp.singerei@ms.md
Rechizite bancare: Trezoreria teritorială Sîngerei;Cont de decontare 3359502
440115101320101, cod.fisc.1007601000414 C.B, TREZMD2X
Către instituţiile

şcolare şi preşcolare

Dispoziţie

Prin prezenţa, Centrul de Sănătate Publică Sîngerei vă comunică situaţia prin Gripă şi IACRS (
Infecţiile acute a căilor respiratorii superioare) în raionul Sîngerei pe perioada 01.02.16-
07.02.16 au fost raportate 559 de cazuri de IACRS. Iar in saptămina curentă au fost înregistrate
174 cazuri de IACRS. Cea ce denotă că avem o creştere semnificativă a infecţiile acute a căilor
respiratorii superioare. Pentru a preveni o epidemie la nivel local central Centrul de
Sănătate Publică Singerei vine cu cîteva măsuri şi recomandări:

 Respectarea regimului sanitaro-epidemiologic.


 respectarea unui mod de viaţă sănătos, practicarea sportului, alimentaţie echilibrată,
excluderea fumatului şi abuzului de alcool.
 evitarea aglomeraţiei, evitarea contactelor cu persoanele bolnave.
 igiena mîinilor, utilizarea batistei de unică folosinţă, îmbrăcăminte adecvată sezonului.
 aerisirea încăperilor şi dezinfectarea suprafeţelor.
 autoizolarea în cazul semnelor de boală respiratorie.
 aerisirea încăperilor, igienizarea sălilor de clasă, sportive, saloanelor şi a altor instituţii
de educaţiei şi instruire la începutul şi sfîrşitul programului zilnic, între schimburi în
perioada recreaţiilor mari.
 dotarea cu dezinfectante înregistrate şi omologate în Republica Moldova comform
Hotărîrii MS Nr. 20 din  20.10.2006
 Dotarea cu măşti şi medicamente de prim ajutor a cabinetelor medicale.
 Prelucrarea transportului ce transportă copii cu dizinfectante .

Medic şef

CSP Sîngerei Florea Pavel


Executor:

Arama Daniela