Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTREUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ RAIONAL SÎNGEREI


MD 6201,raionul Sîngerei, or.Sîngerei, str. N.Testemiţanu 13
Tel.Fax.+ 37326222003; Tel. +37326223398; e-mail: csp.singerei@ms.md ;www.cmp-singerei.ms.md
Anexă
la Regulamentul privind normele
sanitaro-igienice pentru importul
şi comercializarea mărfurilor de uz
personal folosite

Aviz igienic

1. Eliberat __SC ”Leoimport” SRL, or. Sîngerei, str. Prieteniei, nr. 17


(denumirea agentului economic, fondului de caritate)
_____________________________________________________________________________

2. Enumerarea grupurilor de mărfuri şi cantitatea lor ____________________________


Îmbrăcăminte fostă în folosinţă, 18008,6 kg ___________________
3. Ţara, firma, organizaţia importatoare ________________________________________
Moldova, SC ”Leoimport” SRL_______________________________
4. ________Comercializare_________________________________________________
titlul (comercializarea, ajutor umanitar)
5. Contractul de livrare, specificarea cerinţelor prevăzute de Regulament:
_Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 427 din 07.06.2001_
_________________________________________________________
6. Metodele de tratare, dezinfecţie, dezinsecţie: pulverizare_________________
1. Cererea de eliberare a avizului igienic de distribuţie din 04.08.2016.______
2. Invoice nr. 40 din 02.08.2016 eliberat de TEAMPOINT OU____________
3. Certificat de dezinfecţie şi curăţare nr. 16520707 din 28.07.2016 eliberat de
Resales Textilhandels-und-recycling GmbH____________________________
5. Rezultatul 30.06.2016 al investigaţiilor sanitaro-microbiologice_________
(eliberat în baza expertizei documentelor de însoţire, controlului selectiv de laborator - de
subliniat)
8. Decizia igienică - specificarea condiţiilor de realizare ________________________
__Se permite comercializarea cu condiţia asigurării indicilor de____
inofensivitate._____________________________________________
9. Valabilitatea Avizului igienic pînă la 27 decembrie 2016

Medicul şef sanitar de stat al r. Sîngerei Pavel FLOREA