Sunteți pe pagina 1din 2

Probă de evaluare la fizică:

,, Energia mecanică”
clasa a VII-a
Data:______________________

Punctaj acumulat:________ Nota:_______

Numele, prenumele elevului: ____________________________________________

Itemii Punctaj
acumulat
1.Continuă următoarele propoziții: L
a) Energia de mișcare a corpului se numește …………………………………………………….. 0
b) Energia pe care o posedă corpul datorită poziţiei sale faţă de pământ se numește …………… 1
…………………………………………………………………. 2
c) Valoarea energiei cinetice a corpului este direct proporţională cu…………………………… 3
…………………………………………………………………………………………………… 4
d) La ridicarea ascensorului energia sa potenţială se ……………………………………………

2.Stabilește (prin săgeţi) corespondenţa dintre mărimile fizice și unităţile de măsură pe care le L
exprimă: 0
Energia mecanică MW 1
Masa mg 2
Înălțimea J 3
m

3. Un sportiv a aruncat o suliţă cu masa de 700 g având viteza iniţială de 30 m/s. Determinați L
energia cinetică a suliţei. 0
1
2
3
4
5

Răspuns:________________
4. Dintr-un arc a fost lansată vertical în sus o săgeată cu masa de 50 g și viteza iniţială de 30 L
m/s. Să se afle valoarea energiei cinetice și a celei potenţiale a săgeţii în momentul lansării ei de 0
la nivelul pământului. 1
2
3
4
5
6
7

Răspuns:________________________________________________

5. Un măr, căzând de la înălţimea de 5 m, are la un moment dat energia cinetică de două ori mai L
mare decât cea potenţială. Determină: 0
a) Viteza mărului; 1
b) Înălţimea la care acesta se află în acel moment. 2
3
4
5
6

Răspuns:_________________________________________________