Sunteți pe pagina 1din 2

Data _________________

Clasa ______________
Numele, prenumele _________________________________

Lucrare de laborator nr. 4


Determinarea randamentului unui mecanism simplu
Materiale necesare: pârghie, corpuri cu mase marcate, dinamometru, riglă
Modul de lucru
1. Echilibrați pârghia.
2. Suspendați de o parte a pârghiei un corp cu masa cunoscută și echilibrați pârghia
acționând cu dinamometrul de partea opusă.
3. Înregistrați valorile masei și forței.
4. Măsurați lungimile brațelor respective.
5. Modificați lungimile brațelor forțelor și repetați pașii 2, 3 și 4 de două ori.
6. Calculați randamentul pârghiei.
7. Scrieți datele în tabel, calculați erorile și formulați concluziile derigoare.

nr F, N m, kg R,N bF, m bR, m η △η ε, %


.
1
2
3
valori medii

R 1 + R2 + R3 Rb R ∆η
R = m‧g Rmed = η= Δ η=|η−ηmed| ε= ·100%
3 Fb F η
Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________