Sunteți pe pagina 1din 1

Acatrinei Leonard - Ioan

clasa a XI-a F
TEMĂ
Sistemul economic mondial

1. Componentele sistemului economic mondial actual sunt:


a. Societățile transnaționale;
b. Bursele de valori;
c. Grupările regionale de state.
2. Tipul de sistem economic dominant în prezent este liberalismul capitalist.
3. Un avantaj ce decurge din modernizarea industriei din prezent constă în automatizarea și
robotizarea liniilor de producție, iar un dezavantaj ar fi reducerea locurilor de muncă pentru
cetățeni.
4. Tipuri de turism în România:
a) Turism balnear curativ- Constanța (Techiorghiol)
b) Turism cultural- Transilvania (Sibiu)