Sunteți pe pagina 1din 2

Acatrinei Leonard

clasa a XI-a F
Testul 9

Subiectul I

1. Numiți o categorie socială precizată in sursa A.


clasa muncitoare
2. Precizați, din sursa B, o informative referitoare la Franța.
”Franța s-a confruntat recent, în aceste zone fierbinți, cu adevăratele revolte urbane.”
3. Menționați un fenomen la care se referă sursa A și un proiect politic la care se referă sursa B.
A – Migrația.
B – Multiculturalismul.
4. Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare sursei care susține că imigrarea a creat un rasism
latent chiar și în Suedia.
A
5. Scrieți o relație cauză-efect stabilită între două informații selectate din sursa A, precizând rolul fiecăreia
dintre aceste informații (cauză, respective effect).
Cauza: ”grupurile de imigranți erau concentrate în zone special sau fabric sau ateliere ale aceleiași
industrii.”
Efect: ”solidaritatea dintre diferite grupuri entice de muncitori era mai posibilă și mai trainică.”
6. Precizați doua aspecte ale noii evoluții tehnologice și informaționale.
Noua bază tehnologică, accesul unor si de consum. Cererea capătă un caracter individual, se
Inregistrează o creștere a necesitatilor populatiei, scad termenele de satisfacere a cererii, existența
pericolului permanent de supraproductie și a unor aspecte de ordin social-economic fac posibilă
creșterea bruscă a rolului cererii consumatorului, acesta avand efectul riale, unui stimul în dezvoltarea
calitativă a producției și a serviciilor. Sau altfel spus, conturarea unor direcți ale progresului tehnic are
drept finalitate efectivitatea produceri materiale şi spirituale.
În topul celor mai importante invenții se află energia nucleară, o sabie cu două tăișuri, așa cum
avea să confirme istoria. Pe de o parte, invenția a adus omenirii o sursă de energie care nu poluează,
eficientă și practic denă nelimitată, cu potențial de a schimba planeta peste noapte. Pe de altă parte,
aceeaşi sursă de energie putea i folosită pentru a crea una dintre cele mai distrugătoare arme din
istorie, aşa cum s-a demonstrat la Cernobil, in 1986. Impactul pozitiv al descoperirii nu poate fi însă
negat, în ciuda pericolului, Centralele nucleare sunt, astăzi, surse de energie eficiente din punct de
vedere al costurilor. La nivel mondial există aproximativ 450 de reactoare nucleare care sunt folosite
pentru a produce energie electrică în aproximativ 30 de țări din lumea Intreagă.
7. Menționați o caracteristică a integrării europene în primele două decenii postbelice.
O caracteristică a extinderii europene în primele decenii postbelice o reprezintă faptul că
dificultățile economice au determinat Franța, Germania Federală, Olanda, Belgia, Italia și Luxemburg să
treacă la aplicarea Planului Schuman de creare a Comunitații Economice a Cărbunelui și Oțelului
(1951).
Subiectul al II-lea

1. Numiți instituția din Marea Britanie, precizată în sursa dată.


Camera Comunelor
2. Precizați secolul la care se referă sursa dată.
secolul al XX-lea
3. Menționați țara care a respins aderarea la Comunitatea Economică Europeană și evenimentul
desfășurat în anul 1972, la care se referă sursa dată.
Norvegia; semnarea tratatelor de aderare la Bruxelles, pe 22 ianuarie 1972, de către Marea
Britanie, Danemarca şi Irlanda;
4. Menționați, din sursa dată, un punct de vedere al Marii Britanii și un punct de vedere al Norvegiei față
de extindere, susținându-le cu câte o explicație din text.
”În Marea Britanie, ratificarea este obținuta de o mare majoritate, caci aici nu depinde decat de
un vot al Camerei Comunelor."
”(…) Cat despre Norvegia, coaliția de extremă dreapta, o parte a stangi ostile unei Europe a
marelui capital medile traditionaliste și naționaliste vor respinge, contra oricărei aşteptari, intrarea In
Comunitatea Economica Europeană, cu aproape 54% de voturi impotriva.”
5. Formulați, pe baza sursei date, un punct de vedere al Comunității Economice Europene exprimat de
președintele francez față de problemele extinderii, susținându-l cu două informații selectate din sursă.
Potrivit sursei, Comunitatea Europeana a avut un punct de vedere pozitiv fața de negocieri,
exprimat prin cuvantul preşedintelui Franței.
Prima informație in acest sens este ca S-a hotărat în cadrul Comunități că aceasta este gata sa
discute noile adeziuni şi In acest scop se va pune la punct o atitudine comună pentru negocierile ce se
vor deschide, Intr-un spirit pozitiv."
A doua informație este ca: „In problema atat de importanta a largiri Comunitați (Economice)
Europene, respectiv atitudinea fața de candidaturile Mari Britani, Danemarcei, Irlandei si Norvegiel, am
ajuns la un acord."
6. Argumentați, printr-un fapt istoric relevant, că monargia a fost o formă de guvernare întâlnită în prima
jumatate a secolului al XX-lea. (Se puncteaza prezentarea unui fapt istoric relevant și utilizarea
conectorilor care exprimă cauzalitatea și concluzia.)
Monarhia a fost o forma de guvemare intalnita cu precadere in prima jumatate a secolului al XX-
lea. Inainte de Primul Razbol Mondial, doar 4 dintre cele 23 de state europene erau republici: Franțta,
Elveția, Portugalia si San Marino.