Sunteți pe pagina 1din 5

Fişă de caracterizare psihopedagogică

Unitatea de învăţământ: Școala ,,Profesor Paul Bănică”


Localitatea: Târgoviște Clasa: a V- a

I. DATE BIOGRAFICE ALE ELEVULUI


Numele şi prenumele: Popescu Andrei
Data naşterii: 16.06.2008
Locul naşterii: Târgoviște
Domiciliul actual: Târgoviște
Ruta şcolară:…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..

II. MEDIUL FAMILIAL


Tatăl: nume şi prenume: Popescu Matei vârsta: 38
Ocupaţia: inginer
Mama: nume şi prenume: Popescu Maria vârsta: 37
Ocupaţia: Contabilă
Fraţi şi surori (nume, vârsta, ocupaţia ): Andreea,16 ani,elevă
Condiţii de viaţă: Condiții bune

Atmosfera şi climatul educativ:


 înţelegere deplină între părinţi şi copii

 conflicte mici şi trecătoare în familie

 dezacord marcant între părinţi, eventual între părinţi şi copii

 familie dezorganizată sau în curs de dezorganizare

 alte situaţii...................................................................

Atitudinea familiei faţă de şcoală (interes, colaborare, indiferenţă):


Colaborare foarte bună față de școală

III.STAREA DE SĂNĂTATE:
Antecedente (boli, situaţii deosebite):
……… ………………………………………………………………………
Starea actuală de sănătate:
Stare normal de sănătate
Recomandări medicale importante pentru procesul de învăţământ:
………………………………………………………………………………..

IV. SITUAŢIA ŞCOLARĂ


a)Rezultate la învăţătură:
Clasa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Media FB FB FB FB 9,40

b) Date seminificative:
Clasa I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Disciplinel Limba si Matematică Limba si Științe Limba
e şcolare literatura literatura ale englez
cu română română naturii ă
rezultatele
cele mai
bune
Disciplinel
e şcolare
cu
rezultatele
cele mai
slabe

c) cercuri frecventate de elev:


………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

d) participarea la concursuri şcolare şi extraşcolare:………………….


……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
V. PROCESELE INTELECTUALE, PERSONALITATEA
ŞI STILUL DE MUNCĂ

Nivelul de inteligenţă al elevului


Foarte inteligent Inteligent Inteligenţă medie Inteligenţă
scăzută
×

Memoria
Foarte bună Bună Suficient dezvoltată Slabă
×

Limbajul
Vocabular bogat Exprimare uşoară şi Vocabular redus Exprimare
Exprimare frumoasă corectă Exprimare greoaie foarte săracă şi
incoerentă
×

Caracteristici de pesonalitate:
a)Temperamentul: introvertit - extravertit
 deschis, comunicativ, sociabil

 închis, rezervat, puţin sociabil

 tip combinat

 impulsiv, nestăpânit, uneori adaptabil

 energic, vioi, uşor adaptabil

 liniştit, domol, reţinut, chiar lent

 rezistenţă redusă la efort

 rezistenţă mare la efort

b) Aptitudinile:
 intelectuale
 tehnice
 practice
 artistice
 sportive
 altele:……………………………………………………………………...
c) Caracterul:
Trăsături dominante de caracter:
- pozitive.................................................................................................
- negative.................................................................................................

Stilul de muncă:
 sistematic, temeinic, cu preocupări de aprofundare (depăşind manualul

sau programa)
 organizat, ritmic, rămânând în limitele manualului (programei)

 este inegal, prezintă fluctuaţii vizibile în rezultatele şcolare, alternează

pregătirea conştiincioasă cu perioade de delăsare


 neglijent, improvizează răspunsurile, copiază temele de la alţii,
speculează nota
 învaţă în salturi, numai pentru a obţine note de trecere (cu lacune mari în

cunoştinţe)
 alte menţiuni.................................................................................................

Independenţă şi creativitate
 inventiv, cu manifestări de creativitate

 ocazional are iniţiativă, manifestă independenţă

 lucrează mai mult şablonard, stereotip

 nu manifestă deloc iniţiativă şi independenţă

 alte aprecieri.................................................................................................

Echilibrul emotiv
 hiperemotiv, excesiv de timid, emoţiile îi dezorganizează performanţele

 emotiv, dar fără reacţii dezadaptative

 controlat, stăpânit (cu preţul unui efort)

 calm, echilibrat, uneori nepăsător

VI Orientarea şcolară şi profesională


Opţiunile elevului:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Dorinţele părinţilor:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
Sfatul de orientare al profesorului-diriginte/învăţătorului:
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

VII. Concluzii, aprecieri, recomandări:


……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….

Data completării fişei: 14.11.2019