Sunteți pe pagina 1din 1

Furnizor: LOCKET TRADING S.R.L.

Client: SEDCOMLIBRIS SA
Nr. Ord. Reg.Com/An: J09/447/1994 Nr. Reg. Com.: J33/306/1991
C.U.I. : RO5512842 Capital Social:700.000 Cod Fiscal: RO713586
Sediul: Braila, Sos.Rm.Sarat Nr.86 Caldirea C6 Adresa: Str. GRIGORE ALEX. GHICA 288 Suceava
Banca: ING Suceava Localitate: SUCEAVA
Cont: RO54INGB0019000037018911 Judet: SUCEAVA
Banca: Raiffeisen Bank Suceava FACTURA Banca:
Cont: RO22RZBR0000060004593820 Cont Bancar:
Telefon: 0230517303 Seria: LOK SV Filiala: DEPOZIT CENTRAL
Depozit Suceava: B-dul. Sofia Vicoveanca nr.52 Numar factura: 0063327 Adresa de livrare: SUCEAVA
Data : 07/05/2020

Numar aviz:
Factura emisa in conformitate
cu clauzele contractului numar: Cota de TVA %: 19

Nr. Pret unitar Pret unitar


Codul si denumirea produselor sau a serviciilor UM Cant. fara TVA Disc1% Disc2% fara TVA Val. neta Val. TVA
crt. fara disc. dupa disc.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 8630882 STILOU XPEN STANDARD+6REZERVE 3441920941603 Bc 5 10.21 0.00 0.00 10.21 51.05 9.70

2 1199110111 PIX ORANGE FINE ALBASTRU CUT/20 3086121101113 Cut1kg 7 18.70 0.00 0.00 18.70 130.90 24.87

Nr.buc. 12 Valoare inainte de discount 181.95 34.57


Pe aceasta factura s-a aplicat un discount inclus in pret regasit in coloana 5 a facturii. Discount suplimentar: 0 % 0.00 0.00

Penalitati de intarziere in caz de neplata la scadenta: 0,15% pe zi.


Orice litigiu privind prezenta factura este de competenta instantelor de judecata Braila.
Intocmit: SVOPGA29 CI: CNP Agent:
Mod plata: OP la 21 zile Termen plata: 28/05/2020 181.95 34.57
Semnatura si stampila Total :
Date privind expeditia:
furnizorului
Numele delegatului: Total de plata:
Semnatura de primire
CI:
Stampila

Mijloc de transport:
Valabil fara stampila furn. 216.52
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
conf.art.319 din legea nr.227
data de 07/05/2020 ora 10:01:36 AM
din 2015 privind Codul Fiscal
Certificatele de conformitate pentru produsele din prezenta factura se afla la furnizor si se elibereaza la cerere. Ex. 2 Pag 1 / 1