Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Director,

 
Subsemnata Ariciuc Delia Ramona, identificata prin C.I. seria SV nr. 746431,
CNP 2790208335030, eliberata de Politia Suceava la data de 21.06.2011, angajata a
societatii SC SEDCOMLIBRIS SA in functia de director comercial, prin prezenta va
aduc la cunostinta ca doresc incetarea contractului meu de munca nr. 507678 din data
14.04.2005, prin demisie.

 
Va multumesc!
Data:                                                                                                              Cu stima,