Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Data: 30-01-2018

Clasa: a IV-a B

Unitatea de învăţământ: Liceul Teoretic,,Callatis”Mangalia

Profesor învăţământ primar: Ivan Ana-Anca

Arria curriculară: Om și societate

Disciplina: Educație civică

Unitatea tematică: ”Poveștile Pământului”

Subiectul: Raporturile noastre cu ceilalți - valorile morale

Forma de realizare: integrată

Tipul lecţiei: consolidare și sistematizare

Durata: 50 minute

Competenţe specifice:
Educație civică

2.1. explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;

3.1. relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru.

L.R.
2.4. Inițierea și întreținerea unei interacțiuni în vederea rezolvării de probleme individuale
sau de grup.

Științe ale naturii


1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii și nevii.

Obiective operaţionale:

O1 - să formuleze întrebări pe marginea unui text suport;

O2 - să răspundă la întrebările colegilor;


O3- să completeze ciorchinele cu cât mai multe sensuri ale valorilor morale precizate;
O4 - să participe în grup la redactarea unui scurt text după o ilustrație sugestivă;

1
O5 - să completeze copacul ideilor cu întrebări și expresii legate de cuvântul-cheie.

OBIECTIV AFECTIV

OA : Manifestarea interesului pentru înţelegerea şi aplicarea cunoştinţelor învăţate


Strategii didactice:
 Metode: A) Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor:
a)metode de comunicare orală:
-metode conversative: conversaţia, discuţia colectivă
-metode expozitive: explicaţia
B) Metode de explorare şi descoperire:
-metode de explorare directă: observarea
-metode de explorare indirectă: demonstrarea
C) Metode bazate pe acţiune:
-metode de învăţare prin acţiune reală: exerciţiul
-metode de învăţare prin acţiune simulată: jocul didactic
 Mijloace: A) Mijloace informativ-demonstrative:
-reprezentări simbolice: imagini, articole din presă, fişe de lucru, planșe,
scheme, texte suport.

B) Mijloace tehnice audio-vizuale: calculator, video-proiector, internet.


C) Materiale: stilou, caiet, manual cu CD, articol presă, scheme, imagini,
foi A4, lipici, culori, planșe cuvinte cheie, fişe de portofoliu, planșă
Copacul ideilor, frunze.

Forme de organizare: -activitate frontală,


- activitate în perechi,
- activitate pe grupe.
Forme şi tehnici de evaluare: -observarea sistematică,
-aprecieri globale pozitive,
-aprecieri verbale,
-interevaluare.
Resurse umane: 29 elevi

Bibliografie
1. Programa şcolară Educație civică pentru clasele a III-a și a IV-a, , Bucureşti 2014;
2. Mihăilescu, Cleopatra şi Piţilă, Tudora- “Educație civică-Manual pentru clasa a IV-a”,
Partea I, editura Aramis Print, Bucureşti, 2016;

3. Radu, Alina și Jeler, Roxana, Limba și literatura română, manual clasa a IV-a, semestrul I,
editura Art, București, 2016;

4. Sursă internet: https://singlebell.net/respectul-fata-de-propria-persoana/

2
SCENARIU DIDACTIC

3
STRATEGII DIDACTICE
MOMENTELE OB.
ELEMENTE DE CONŢINUT Metode şi Forme de Mijloace EVALUARE
LECŢIEI OP.
procedee organizare didactice

1. Moment - Se vor asigura condiţiile necesare unei desfăşurări optime


organizatoric a lecţiei. Asigur ordinea şi disciplina.
Conversaţia Observaţia
2 min. sistematică

2. Verificarea O2 Se verifică corectitudinea şi aspectul temei, evidenţiindu-se Aprecieri


temei elevii care au lucrat temeinic la fișa de portofoliu. Ulterior verbale
se vor afișa pe tablă (Panoul clasei) pentru a fi studiate de Conversaţia Fișe de
6 min. colegi. portofoliu
Frontală
Temă Portofoliu/pag.53, manual: Selectează fragmente din Manual
Explicaţia
opera literare care ilustrează respectarea sau nerespectarea Panoul clasei
responsabilității.

Articolul zilei: Observaţia


3. Captarea sistematică
atenţiei Se citește un articol din presa internetului despre Frontală Anexa 1
7 min. manifestarea respectului față de sănătatea omului.
https://singlebell.net/respectul-fata-de-propria-persoana/ Video-
proiector

internet

O1 Un elev formulează o întrebare (de exemplu: Ce este Conversaţia Anexa 1 Aprecieri


respectul?). Numește un coleg care să răspundă. Acesta verbale
răspunde și numește un altul care să pună o altă întrebare și Jocul Frontală Video-
tot așa până la epuizarea tuturor posibilităților de a didactic: proiector Observare
O2 formula întrebări. Răspunde- sistematică
Se reține proverbul prezent și pe pagina de internet: Aruncă-
„Respectându-te pe tine însuți, impui respect celorlalți.” – Întreabă internet
F. M. Dostoievski

4. Anunţarea temei Elevii vor fi anunţaţi de tema de astăzi: 4 Explicaţia Frontală Tablă Observare
5