Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 12.

Imaginea / imagini a machetei (machetelor)

Promoţia: 2020
Tema: TITLUL ŞI LOCUL TEZEI (subtitlu, dacă e cazul)
Student: ARH-141 NUME Prenume
Îndrumător: Grad ştiinţific şi didactic NUME Prenume

NB: În locul imaginii-model va fi amplasată imaginea / imagini a machetei (machetelor) cu caracteristicile: pentru A3: 150-300 dpi/inch
(format jpg, tiff, pdf). La fel această imagine va fi parte componentă a DVD care să conţină toată informaţia despre examenul de
finalizare a studiilor integrate.