Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învătământ: Liceul Calinescu


Aria Curriculară: Educatie Fizică și Sport
Clasa: a X-a C
Efectiv: 27 elevi (F-10, B-17)
Profesor:
Loc de desfășurare: Sala de sport .
Durata: 45 min

TEMELE SI OBIECTIVELE LECTIEI


Tema 1 – Pasa cu doua maini de sus
Tema 2 – Forta
Tipul de activitate: -Consolidare de priceperi și deprinderi motrice.
OBIECTIVE OPERATIONALE
COGNITIVE:
O.C.1.-sa cunoasca procedeele folosite
O.C.2.-sa cunoasca eficienta exercitiilor
PSIHO-MOTORII:
O.P.1-sa execute corect aruncarea;
O.P.2.-sa execute corect exercitiile;
AFECTIVE:
O.A.1.-sa execute cu placere;
O.A.2.-sa-si ajute colegii
SOCIALE:
O.S.1.-sa-si dezvolte spiritul de echipa;
Resurse procedurale
Metode și procedee: explicația, demonstrația, exercițiul, conversația.
Forme de organizare și exersarea activității: frontal, pe grupe, pe perechi.
Mijloace de învățământ: fluier, mingi.
Durata lecției: 50 minute

1
MOMENTELE ELEMENTE INFORMAŢII
LECŢIEI DE DOZA O.B. ŞI
CONŢINUT RE INDICAŢII METODICE
1. Organizarea - alinirea și salutul; 10”
colectivului de - verificarea echipamentului şi a stării de 30” În linie pe un rând
elevi sănătate; ☻☻☻☻☻☻☻☻
2-3 minute - anunţarea temelor şi a obiectivelor; 10” ☻☻☻☻☻☻☻
- întoarceri: la dreapta 2X
la stânga 2X ☺
la stg. împrejur; 2X - se execută pe vârfuri şi pe
- joc pentru ridicarea stării emoţionale 30” călcâi
- mers pe pingea, braţele se
mişcă pe lângă corp, privirea
înainte
- ruperi de rânduri cu reveniri în
diferite formaţii, conform
indicaţiilor
- mers obişnuit 2 În coloană câte unul.
2. Pregătirea - variante de mers ture ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
organismului  pe vârfuri cu bratele sus ☻
pentru efort  cu rotirea brețelor inaunte și ☻
8 minute inapoi 20 paşi ☻ ☺
 cu pas fandat, 20 paşi ☻
 mers pe călâie, mâinile la 20 paşi
spate 2 ture - variantele de mers şi alergare
se fac pe laturile sălii
- alergare obişnuită 2x15 m - variantele de mers se lucrează
- variante de alergare 2x15 m alternativ cu alergarea obişnuită
 cu genunchii sus 2x15m şi jocuri de atenţie, cu exerciţii
 cu joc de glezne de respiraţie şi relaxare.
 cu pendularea gambelor 2x15m
înapoi - din alergare uşoară, la un
cu pas schimbat (cu schimbarea braţelor semnal auditiv, se va aşeza
înainte, mâini pe şolduri) ghemuit, la două semnale vor
schimba sensul de alergare
3. Influenţarea Complex de dezvoltare fizică Din coloană câte unul în
selectivă a Exerciţiul 1 coloană câte patru
aparatului Poziţia Iniţială - Stând depărtat ☻ ☻ ☻ ☻
locomotor T1 -aplecarea capului în faţă ☻ ☻ ☻ ☻
8 minute T2 - extensia capului în spate 3X8 ☻ ☻ ☻ ☻
T3 - idem T1 ☻ ☻ ☻ ☻
T4 - idem T2 ☺
T5 - aplecarea capului lateral stânga - se execută în ritm individual
T6 - aplecarea capului lateral dreapta
T7- idem T5
T8 - idem T6

Exerciţiul 2
Poziţia iniţială – Stând depărtat 4X4 - atenţie la ducerea corectă a
T1 - ridicarea braţelor sus braţelor pe direcţia indicată
T2 - coborârea braţelor lateral
T3 - ducerea braţelor pe umeri
T4 - coborârea braţelor pe lângă corp

Exerciţiul 3
Poziţia iniţială stând depărtat cu braţul stâng 4X4
sus şi braţul drept jos - pe parcursul exerciţiului se
T1-2 ducerea braţelor înapoi şi arcuire menţine poziţia corectă
T3-4 schimbarea braţelor şi arcuire corporală

2
Exerciţiul 4
Poziţia iniţială stând depărtat:
T1-2 ridicarea braţelor şi arcuire 4X4 - în timpul execuţiei genunchii
T3-4 îndoirea corpului cu coborârea palmelor vor fi bine întinşi
pe sol şi arcuire
Exerciţiul 5
Poziţia iniţială- Stând depărtat cu mâinile la
ceafă 4X8
T1 - aplecarea trunchiului înainte
T2 - revenire - pe parcursul exerciţiului tălpile
T3 - răsucirea trunchiului spre stânga rămân bine lipite pe sol
T4 - revenire
T5 - răsucirea trunchiului spre dreapta
T6 - revenire
T7 - extensia spatelui
T8 -revenire

Exerciţiul 6 - fandarea se va executa cu


Poziţia iniţială- Stând cu picioarele uşor 6X4 piciorul opus bine întins
depărtate
T1 - fandare laterală spre stânga
T2 - revenire
T3 - fandare laterală spre dreapta
T4 - revenire
- atenţie la coordonarea mişcării
Exerciţiul 7 braţelor cu picioarele
Poziţia iniţială - Stând cu pumnii la piept
T1- sărituri în depărtat cu ducerea braţelor 6X4
înainte
T2 - revenire la poziţia iniţială
T3 - săritură în depărtat cu ducerea braţelor
sus
T4 - revenirela pozişia iniţială
4. Învăţarea, Tema 1: Lovirea mingii (pasa) cu două
consolidarea şi mâini de sus.
verificarea Din poziție fundamentală: brațele îndoite cu
deprinderilor coatele la nivelul umerilor, mâinile în poziție
motrice de cupă la nivelul frunții ușor flexate înapoi.
16 minute Lovirea mingii se efectuează prin întinderea
simultană a membrelor inferioare și a brațelor
cu cupa orientată înainte sus.

- Formația de lucru: Față în față cu o


minge, la o distanță de 2m, unul
dintre elevi aruncă mingea înaltă 10X12 Pe perechi câte 2
celălalt execută pasa de sus spre pase
partener, cu schimbarea rolurilor..

- Față în față cu o minge, la o distanță


de 2m, unul dintre elevi aruncă
mingea înaltă, celălalt executa o pasă 10X12
de control deasupra capului, pas în pase
față, cu schimbarea rolurilor.

- Față în față cu o minge, la o distanță 10X12


de 2m, pase de sus în doi. pase

- Joc 6 X 6

3
5. Dezvoltarea - Stând depărtat, față în față, brațele întinse
calităţii motrice înainte, palmă la palmă, împingeri succesive 1X1’
forţă în brațe, cu opunere de rezistență.
10 minute
- Din mers, împingerea de la spate a unui
1X1’
partener care opune rezistență.

- Pe perechi, unul în culcat dorsal cu


genunchii îndoiți și mâinile la ceafă, 2X20
partenerul la picioarele executantului,
mentinându- gleznele: executantul ridică
trunchiul cu atingerea genunchilor cu pieptul
și revine în poziția inițială.

6. Revenirea Mers cu mișcări de respirație Formația în șir câte unul sau


organismului după 1-2 ture doi...
efort
3 minute
7. Aprecieri finale - Aprecieri asupra comportamentului elevilor 2
2 minute la lecţie; În linie pe un rând
- Evidenţieri pozitive şi deficienţe; ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻
- Recomandări;
- Salutul. ☺