Sunteți pe pagina 1din 4

Laborator 3

Microsoft Word- editaresiformatare

1. Temă de laborator

Important
estesaștiică nu
îțivoirăpimult din
timpul liber,
toatetemelevor fi
abordate, încadrul
LABORATORULUI,
astfelîncâtpentrue
xamenul final
săfiicâtmai bine
pregătit.
Deșiinformațiaest
ediversă, am
filtrat-
oînașafelîncât la
tine
săajungăesența.
Suntconvinscătim
pultăuesteprețiosș
i
cusiguranțăaimult
ealtelucruripe
care trebuiesă le
duci la bun
sfârșitpentru a
obținesuccesulpe
care ți-l dorești!

Nr. Prenume Nume Vânzări


SC TCO SRL

Crt. Buc preț


.
1. Vlad Tonciu 8 24
2. Andrei Stancu 4 55
3. Ion Victor Miu 7 88
0

Bazele Informaticii
4. Maria Moisescu 9 71
5. Alexandra Stan 2 2.55

TOTALTOTA
ALTOTALTO

OTALTOTAL

LTOTALTOT
TALTOTALT
TOTALTOT
7216,5

ALTOTALTO
TALTOTAL
Important estesaștiică nu îțivoirăpimult din timpul liber,
toatetemelevor fi abordate, încadrul LABORATORULUI,
astfelîncâtpentruexamenul final săfiicâtmai bine pregătit.
Deșiinformațiaestediversă, am filtrat-o înașafelîncât la tine
săajungăesența. Suntconvinscătimpultăuesteprețiosși
cusiguranțăaimultealtelucruripe care trebuiesă le duci la bun
sfârșitpentru a obținesuccesulpe care ți-l dorești!

Acesta este un textbox de culoare

ATENTIE galbenă cu margine punctată, cu

umbră şi suprapusă peste text

Acesta este un hyperlink

Bazele Informaticii
Această sageată indică meniul drawing. Creaţi această sageată şi acest text identic.
Atenţie la vârful sagetii. Faceţi printscreen la fel ca în imaginea alăturată.

duminică, 30 martie 2014

a b c
1 a1 b1 c1

2 a2 b2 c2
3 a3 b3 c3
m
m
|x -x |= m-1
√∑ (
2

k−1
x mk −x m−1
k
2
) <ϵ

1
Nota de subsol
2

Bazele Informaticii
3

Bazele Informaticii