Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul.........

Obiectul: educaţie fizică


Clasa a-X-a
Efectiv: 25 elevi

PROIECT DIDACTIC

Tema I – Săritura în lungime cu elan


Tema II – Dribling
Tema III – Rezistență

Tipul lecţiei – de consolidare

Competențe specifice

Dezvoltarea motricităţii generale prin consolidarea săriturii în lungime cu elan,


consolidarea driblingului şi dezvoltarea calităţii motrice rezistenţa.

Obiective operaționale

O.C. – Să construiască modelul deprinderii de aruncare azvârlită.

O.P.M1. - Să asigure o dezvoltare fizică armonioasă


O.P.M2. - Să execute corect săritura în lungime cu elan cu accent pe
desprindere și aterizarea corectă în groapa de nisip
O.P.M3 - Să execute corect driblingul cu accent pe ambidextrie și protejarea
mingii la trecerea pe lângă adversar
O.P.M4- Să dezvolte calitatea motrică rezistența cu accent pe respirația corectă
pe parcursul exersării

O.A. - Dezvoltarea spiritului de echipă și al fair-playului pe parcursul jocului

Strategii didactice

Metode şi procedee metodice Mijloace


M1 - explicaţia m1 - mingi de baschet,
M2 - demonstraţia fotbal, handbal
M3 - exersarea m2 obstacole
frontală
pe grupe valorice
individual

Bibliografie.........Programa școlară ....și alte cărți pe care le-ați consultat pentru


realizarea proiectului......
Strategi
ELEMENTE FORMAŢII i
VERIGILE DE DOZAR OB ŞI didactic
LECŢIEI CONŢINUT E INDICAŢII METODICE e
M m
I. - alinierea colectivului; 10”
Organizareacol - salutul 10” ooooooooooooooooooooo
ectivului de - verificarea echipamentului şi 30”
elevi a stării de sănătate; O
2-3 minute - anuţarea temelor şi a 10”
obiectivelor; - se execută pe vârfuri şi pe călcâi
- întoarceri : la dreapta 2× - mers pe pingea, braţele se mişcă
la stânga 2× pe lângă corp, privirea înainte
la stânga 2× - ruperi de rânduri cu reveniri în
împrejur; 20” diferite formaţii
- mers pe loc şi oprire;
- joc pentru ridicarea
stării emoţionale
II. - mers obişnuit 2 ture M1
Pregătireaorgan - variante de mers M2
ismuluipentruef * pe vârfuri cu braţele sus; 20 paşi M3
ort * pe călcâie , mâinile la spate 20 paşi
6-7 minute * cu pas fandat, cu răsucirea
trunchiului; 20 paşi
* mers ghemuit. 2×10
pași - variantele de mers se lucrează
- alergare obişnuită alternativ cu alergare obişnuită şi
2 ture jocuri de atenţie, cu exerciţii de
- variante de alergare respiraţie şi relaxare
* cu joc de glezne; 2×20m
* cu genunchii sus; 2×20m
* cu pendularea gambei înap. 2×20m Formație................
- variante de sărituri
* pas săltat cu rotarea brațelor Pe 4 grupe.......sau pe
înapoi.; 2×20m diagonală.....sau....pe lațimea sălii
* pas sărit etc.
2×20m

- joc de atenţie 1 minut - din alergare uşoară, la semnal


auditiv, așezare în ghemuit, la
două semnale se schimbă sensul
de alergare
III. Influenţarea Complex de dezvoltare fizică M1
selectivă a Exerciţiul 1 OPM1 - din coloană câte unu în coloană M2
aparatului PI – Stând depărtat, câte patru M3
locomotor T1– aplecarea capului în faţă - se execută în ritm individual
8 minute T2– aplecarea capului în spate
T3 – idem T1
T4 – idem T2
T5– aplecarea capului lateral
stânga
T6– aplecarea capului lateral 3×8
dreapta
T7-8 idem T5-6 - atenţie la ducerea corectă a
braţelor pe direcţia indicată
Exerciţiul 2
PI – Stând depărtat cu braţul
stâng sus şi braţul drept jos
T1-2 – ducerea braţelor înapoi
şi arcuire
T5-4 – schimbarea braţelor şi
arcuire
6×4 - pe parcursul exerciţiului se
Exerciţiul 3 menţine poziţia corectă corporală
PI – Stând depărtat, br. Oblic 6×4
înai.
T1 –ridicarea pic. stg. la br. dr.
T2 – revenire la PI
T3 – ridicarea pic. dr. la br. stg.
T4 – revenire la PI

Exerciţiul 4 - în timpul execuţiei genunchii


PI – Stând depărtat cu braţele vor fi bine întinşi
pe lângă corp
T1-2 – ridicarea braţelor şi
arcuire 6×4
T5-4 – îndoirea corpului cu
coborârea palmelor pe sol şi
arcuire

Exerciţiul 5
PI – Stând depărtat cu mâinile
la ceafă - pe parcursul exerciţiului tălpile
T1-2 – răsucirea trunchiului rămân bine lipite de sol
spre stânga cu arcuire
T3-4– răsucirea trunchiului spre 3×8
dreapta cu arcuire
T5-6– îndoirea lat. a trunchiului
spre stg.
T7-8 – îndoirea lat. a
trunchiului spre dr. - fandarea se va executa cu
piciorul opus bine întins
Exerciţiul 6
PI – Stând depărtat
T1 – fandare laterală spre
stânga cu ridicarea br. lat.
T2 – revenire 6×4
T3 – fandare laterală spre
dreapta cu ridicarea br. lat
T4 – revenire
T5 – fandare inainte cu pic. stg.
și ridic. br. sus
T6 – revenire
T7 – fandare inainte cu pic.
dr.și ridic. br. sus
T8 – revenire - atenţie la coordonarea mişcării
braţelor cu picioarele
Exerciţiul 7
PI – Stând cu pumnii la piept 10 ×
T1 – săritură în depărtat cu
ducerea braţelor înainte
T2 – revenire la poziţia iniţială
T3 – săritură în depărtat cu
ducerea braţelor sus
T4 – revenire la poziţia iniţială

IV. M1 m1
Învăţarea, Tema 1 OPM2 Atenție pentru elevii stângaci !!! M2
consolidarea Săritura în lungime cu elan M3
şi verificarea
deprinderilor SL:3 paşi de alergare, bătaie 3-4×
motrice pe piciorul stâng, desprindere
20 minute în pas săltat, aterizare în
ghemuit;

OA
SL2: acelaşi exerciţiu, se
execută 5 paşi de alergare, 3-4×
bătaie pe piciorul stâng,
desprindere în pas săltat,
aterizare în ghemuit;

SL3: acelaşi exerciţiu, se 3-4×


execută 7 paşi de alergare,
bătaie pe piciorul stâng,
desprindere în pas săltat,
aterizare în ghemuit 4-5×;

Tema 2 OPM3
Dribling
Ex 1 -cu mâna dreaptă şi
stângă
Oprire - pivotare

Dribling
 cu mâna dreaptă şi stângă
 oprire
 pivotare
 plecare în dribling
- direct
- încrucişat
 aruncare cu pătrundere în
dribling cu mâna stângă şi
apoi dreaptă

Ex. 2 - perechi: dribling, 4×


oprire, pivotare, pasă, alergare,
reprimire, aruncare cu
- se combină cu oprire şi plecare
pătrundere în dribling cu mâna
din nou în dribling
dreaptă
- perfecţionarea opririi

6 min

- echipe de câte trei elevi la un


panou. Se driblează şi se pasează
până când mingea va fi atinsă de
un elev din cealaltă echipă. Se
Joc cu temă: “Dribleaza de
delimitează spaţiul de lucru.
trei ori”...după care pasezi sau
arunci la coș
V. REZISTENȚĂ OPM4 M1 m1
Dezvoltarea 2×2 M2 m2
calităţilor Alergare cu dribling în min. M3
motrice .....maratonul mic Pauza
6 minute un min

VI. M1
Revenirea - mers liniştitor cu exerciţii Formația în șir câte unul sau doi... M2
organismului active de respiraţie 1-2 M3
după efort - mers corectiv cu măinile la ture
3 minute ceafă, pe umeri......

1 min
VII.
Aprecieri finale -aprecieri pozitive/negative
2 minute globale şi individuale, asupra
activităţii lecţiei

- se fac referiri la elevii care


prezintă uşoare vicii de atitudine