Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul.........

Obiectul: educaţie fizică


Clasa a-XII-a
Efectiv: 25 elevi

PROIECT DIDACTIC

Tema I – Calitatea motrică Îndemânarea


Tema II – Aruncarea la coș din dribling
Tema III – Rezistență

Tipul lecţiei – de consolidare

Competențe specifice

Dezvoltarea motricităţii generale prin consolidarea aruncării la coș din


dribling, şi dezvoltarea calităţii motrice îndemânarea și rezistenţa.

Obiective operaționale

O.P.M1. - Să asigure o dezvoltare fizică armonioasă


O.P.M2 - Să dezvolte calitatea motrică îndemânarea cu accent pe orientare
spațială și ambidextrie
O.P.M3 - Să execute corect aruncarea la coș cu accent pe executarea corectă a
pașilor premergători aruncării.
O.P.M4- Să dezvolte calitatea motrică rezistența cu accent pe respirația corectă
pe parcursul exersării
O.A. - Dezvoltarea spiritului de echipă și al fair-playului pe parcursul jocului

Strategii didactice

Metode şi procedee metodice Mijloace


M1 - explicaţia
m1 - mingi de baschet
M2 - demonstraţia
m2 - obstacole
M3 - exersarea
 frontală
 pe grupe valorice
 individual

Bibliografie.........Programa școlară ....și alte cărți pe care le-ați consultat pentru


realizarea proiectului......
ELEMENTE FORMAŢII Strategii
VERIGILE DE DOZAR OB ŞI didactice
LECŢIEI CONŢINUT E INDICAŢII METODICE M m
I. - alinierea colectivului; 10”
Organizareacol - salutul 10” ooooooooooooooooooooo
ectivului de - verificarea echipamentului şi 30”
elevi a stării de sănătate; O
2-3 minute - anuţarea temelor şi a 10”
obiectivelor; - se execută pe vârfuri şi pe călcâi
- întoarceri : la dreapta 2× - mers pe pingea, braţele se mişcă
la stânga 2× pe lângă corp, privirea înainte
la stânga 2× - ruperi de rânduri cu reveniri în
împrejur; 20” diferite formaţii sau la semnal
- mers pe loc şi oprire; auditiv efectuarea de deplasări în
- joc pentru ridicarea teren specifice jocurilor sportive,
stării emoţionale cu revenire în formația de la
începutul lecției.
II. - mers obişnuit 2 ture M1
Pregătireaorga - variante de mers M2
nismuluipentru * pe vârfuri cu braţele sus; 20 paşi M3
efort * pe călcâie , mâinile la spate 20 paşi
6-7 minute * cu pas fandat, cu răsucirea
trunchiului; 20 paşi
* mers ghemuit. 2×10
pași - variantele de mers se lucrează
- alergare obişnuită 3 ture alternativ cu alergare obişnuită şi
jocuri de atenţie, cu exerciţii de
- variante de alergare 2×20m respiraţie şi relaxare
* cu joc de glezne; 2×20m
* cu genunchii sus; 2×20m
* cu pendularea gambei înap. Formație................
- variante de sărituri
* pas săltat cu rotarea brațelor 2×20m Pe 4 grupe.......sau pe
înapoi.; diagonală.....sau....pe lațimea sălii
* pas sărit 2×20m etc.

- din alergare uşoară, la semnal


- joc de atenţie 1 auditiv, așezare în ghemuit, la
minut două semnale se schimbă sensul
de alergare
III. Complex de dezvoltare fizică M1
Influenţarea Exerciţiul 1 OPM - din coloană câte unu în coloană M2
selectivă a PI – Stând depărtat, 1 câte patru M3
aparatului T1– aplecarea capului în faţă - se execută în ritm individual
locomotor T2– aplecarea capului în spate
8 minute T3 – idem T1
T4 – idem T2
T5– aplecarea capului lateral
stânga
T6– aplecarea capului lateral 3×8
dreapta
T7-8 idem T5-6 - atenţie la ducerea corectă a
braţelor pe direcţia indicată
Exerciţiul 2
PI – Stând depărtat cu braţul
stâng sus şi braţul drept jos
T1-2 – ducerea braţelor înapoi
şi arcuire
T5-4 – schimbarea braţelor şi
arcuire
6×4 - pe parcursul exerciţiului se
menţine poziţia corectă corporală
Exerciţiul 3 6×4
PI – Stând depărtat, br. Oblic
înai.
T1 –ridicarea pic. stg. la br. dr.
T2 – revenire la PI
T3 – ridicarea pic. dr. la br.
stg.
T4 – revenire la PI - în timpul execuţiei genunchii
vor fi bine întinşi
Exerciţiul 4
PI – Stând depărtat cu braţele
pe lângă corp 6×4
T1-2 – ridicarea braţelor şi
arcuire
T5-4 – îndoirea corpului cu
coborârea palmelor pe sol şi
arcuire

Exerciţiul 5 - pe parcursul exerciţiului tălpile


PI – Stând depărtat cu mâinile rămân bine lipite de sol
la ceafă
T1-2 – răsucirea trunchiului 3×8
spre stânga cu arcuire
T3-4– răsucirea trunchiului
spre dreapta cu arcuire
T5-6– îndoirea lat. a trunchiului
spre stg. - fandarea se va executa cu
T7-8 – îndoirea lat. a piciorul opus bine întins
trunchiului spre dr.

Exerciţiul 6
PI – Stând depărtat
T1 – fandare laterală spre 6×4
stânga cu ridicarea br. lat.
T2 – revenire
T3 – fandare laterală spre
dreapta cu ridicarea br. lat
T4 – revenire
T5 – fandare inainte cu pic.
stg. și ridic. br. sus
T6 – revenire
T7 – fandare inainte cu pic. - atenţie la coordonarea mişcării
dr.și ridic. br. sus braţelor cu picioarele
T8 – revenire
10 ×
Exerciţiul 7
PI – Stând cu pumnii la piept
T1 – săritură în depărtat cu
ducerea braţelor înainte
T2 – revenire la poziţia iniţială
T3 – săritură în depărtat cu
ducerea braţelor sus
T4 – revenire la poziţia iniţială
IV. Îndemânare OPM2 m1
Dezvoltarea m
calităţii Driblig cu două mingi pe
motrice lațimea terenului de baschet
îndemânarea Se execută pe 6 șiruri
7 minute
Pase în doi cu câte o mână
alternativ cu două mingi
M1 m1
Tema OPM M2
V. Aruncarea la coș din dribling 8 min 3 M3
Învăţarea, Ex.1 – Aruncare la coș din 4×
consolidarea driblig
şi verificarea Ex.2 – pase în doi, aruncare la 4×
deprinderilor coș din dribling
motrice
18 minute

OA

Joc cu temă:
Coșul marcat din aruncare la 10 min.
coș din driblig, valorează 3
pct. Se realizează formații pentru a se
lucra pe tot terenul.

VI. REZISTENȚĂ OPM M1 m1


Dezvoltarea 2×2 4 M2
calităţii Alergare cu dribling în min. M3
motrice .....maratonul mare Pauza
rezistența un min
6 minute

VII.
Revenirea - mers liniştitor cu exerciţii Formația în șir câte unul sau
organismului active de respiraţie 1-2 doi...
după efort - mers corectiv cu măinile la ture
3 minute ceafă, pe umeri......

VIII.
Aprecieri -aprecieri pozitive/negative
finale globale şi individuale, asupra
2 minute activităţii lecţiei

- se fac referiri la elevii care


prezintă uşoare vicii de atitudine
- se acordă calificative în funcţie
de aprecieri