Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICAREA TEMELOR PENTRU CONSILIEREA PĂRINŢILOR

CLASA a II –a
NR. SĂPTĂMÂNA TEMA OBSERVAŢII
CRT.
1. 16 Dezbaterea regulamentului de organizare şi funcţionare al şcolii.
Care sunt rechizitele necesare copilului în acest an şcolar ?
2. 23 – 27. IX Evaluarea iniţială – un prim pas în asigurarea succesului şcolar
3. 30.IX – 4.X Performanţa şcolară vs. performanţa extraşcolară. Cum alegem activităţile
extraşcolare pentru copilul nostru .
4. 7 – 11. X Meseria de părinte. Tipuri de părinţi
5. 14 – 18. X Părinţii – parteneri în educaţie. Comunicarea cu şcoala
6. 21 – 25 X Răspundere, responsabilitate, responsabilizare în educaţie
7. 28.X – 1. XI Temele pentru acasă – o îndatorire sau un mod de aprofundare /
perfecţionare. Când şi cum se fac temele pentru acasă ; rolul supervizării .
8. 11 – 15. XI Dorinţa de performanţă şi exerciţiile suplimentare : teme, culegeri, fişe de
lucru suplimentar
9. 18 – 22. XI Dozarea efortului intelectual al copilului de 7 – 8 ani. Curba de efort
intelectual. Suprasolicitarea intelectuală şi efectele ei .
10 . 25 – 29. XI Concursurile şcolare. Pregătirea de profil pentru concursuri. Pregătirea
psihologică a copilului pentru concursuri. Importanţa participării la concursuri
şcolare .
11 . 2 – 6 XII Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copiilor. Fraţii – tratare
diferenţiată, nu preferenţială .
12 . 9 – 13. XII Disciplina pozitivă a copilului : sistemul de recompense
13 . 16 – 20. XII Disciplina pozitivă a copilului : sistemul de valori, atitudine, implicare
14 . 6 – 10. I Disciplina pozitivă a copilului : motivaţia, voinţa, perseverenţa
15 . 13 – 17. I Jocurile de atenţie pentru copii. Efectele jocului practicat la PC
16 . 20 – 24. I Activităţi de tip recreativ – instructiv, prilej de activizare si dezvoltare a
creativităţii
17 . 27 – 31. I Cum organizăm timpul copiilor in vacanţe
18 . 10 – 14. II Colaborare sau competiţie. Cum învăţăm copilul să fie bun coleg
19 . 17 – 21. II Climatul familial securizant şi personalitatea copilului
20 . 24 – 28. II Efecte ale violenţei domestice asupra personalităţii copilului
21 . 3 – 7. III Conflictele copii – părinţi şi căi de rezolvare a acestora
22 . 10 – 14. III Copiii trăiesc cum învaţă : bunele maniere la copii
23 . 17 – 21. III Sfaturi pentru părinţi….. de la copilul lor
24 . 24 – 28. III Organizarea timpului liber al copilului
25 . 31. III – 4. IV Să fim alături de copiii noştri – timpul pentru discuţii şi activităţi recreative
21 – 25. IV comune
26 . 28.IV – 2. V Televizorul nu ţine loc de părinţi şi nu ne educă copiii
27 . 5 – 9. V Valori şi modele transmise copiilor de mass-media
12 – 16. V
28 . 19 – 23. V Dificultăţi în învăţare şi modul lor de abordare. Rolul cadrului didactic, rolul
familiei
29 . 26 – 30. V Modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei
30 . 2 – 6. VI Colaborarea dintre şcoală şi familie – factor hotărâtor în educarea şcolarului
pentru integrarea în societate
31 . 9 – 13. VI Alte activităţi cu părinţii la solicitarea acestora
32 . 16 – 20. VI Părinţii şi învăţătorul în faţa catalogului – progres sau regres în finalitate ?
GRAFICUL ORELOR DE CONSILIERE CU PARINTII

CLASA A VI-A B

NR. DATA/SAPTAMANA TEMA OBSERVATII


CRT.
22.09-S2 Dezbaterea regulamentului de organizare şi funcţionare al şcolii.
13.10-S5 Părinţii – parteneri în educaţie. Comunicarea cu şcoala
10.11-S8 Temele pentru acasă – o îndatorire sau un mod de aprofundare /
perfecţionare. Când şi cum se fac temele pentru acasă; rolul supervizării
8.12-S12 Dificultăţi în învăţare şi modul lor de abordare. Rolul cadrului didactic,
rolul familiei
26.01-S16 Climatul familial securizant şi personalitatea copilului
16.02-S1(sem al II-lea) Dorinţa de performanţă şi exerciţiile suplimentare : teme, fişe de lucru
suplimentar
9.03-S4 Să fim alături de copiii noştri – timpul pentru discuţii şi activităţi
recreative comune
20.04-S9 Colaborare sau competiţie. Cum învăţăm copilul să fie bun coleg
11.05-S11 Concursurile şcolare. Pregătirea de profil pentru concursuri. Pregătirea
psihologică a copilului pentru concursuri. Importanţa participării la
concursuri şcolare
8.06-S16 Progres sau regres? Analiza situatiei la invatatura la finalul clasei a VI-a.

DIRIGINTE,

PROF. BUCUR VERONICA


GRAFICUL SEDINTELOR CU PARINTII

CLASA A VI-A B, ANUL SCOLAR 2017-2018


NR. TEMA OBIECTIVE PERIOADA

CRT

- prezentarea programului de funcţionare, orarul


clasei, încadrarea cu personal didactic
Septembrie
- prezentarea şi dezbaterea regulamentului şcolar şi
1. ,,Managementul clasei de regulamentului de ordine interioară; 2017
elevi”
- alegerea comitetului de părinţi;

- modalităţilă de sprijin a familiei pentru buna


desfăşurare a procesului instructive-educativ.

- dezvoltarea motivaţiei învăţării;

- cunoaşterea posibilităţii copilului şi cultivarea


încrederii în sine;
2. ,, Motivarea copiilor pentru Noiembrie
învăţătură” - implicarea părinţilor în supravegherea
programului de învăţare a copiilor; 2013

- discutarea rezultatelor de la testarile initiale

- analiza situaţiei la învăţătură şi disciplina pe


semestrul I;
3. ,, Împreună în faţa catalogului” Ianuarie
- stabilirea unor madalităţi de lucru cu elevii,
pentru îmbunătăţirea situaţiei la învaăţătură în 2018
semestrul al II-lea.

4. ,,Părinţi şi copii la organizarea - implicarea părinţilor în activităţile extraşcolare Martie


activităţilor din săptămâna ,,Să organizate cu elevii.
ştii mai multe, să fii mai bun” 2018
- cunoaşterea particularităţile vârstei
preadolescentului;

- rolul grupului de prieteni.

5. Evaluarea nationala din clasa a -prezentarea si discutarea rezultatelor la evaluarea Mai 2018
VI-a nationala

- dezbaterea importanţei parteneriatului şcoală-


familie şi repercursiunile benefice asupra elevilor,
Clasa Activitatea