Sunteți pe pagina 1din 2

Poziția economico-geografică a Ucrainei

Ucraina este o țară în Europa Orientală. Are frontieră cu Rusia - în nord-


est, Belarus - în nord, Polonia, Slovacia și Ungaria - în vest, România și
Republica Moldova - la sud-vest, Marea Neagră și Marea Azov - la sud.
Capitala Ucrainei este orașul Kiev. Suprafața Ucrainei fără Republica
Crimeea și orașul Sevastopol este de 576.683 kilometri pătrați iar
numărul locuitorilor de 46.044.000.

Peste jumătate din traficul de mărfuri și de persoane este deservit de


transportul feroviar. Printre căile ferate de importanță internațională se
evidențiază calea ferată Moscova-Kiev-Chișinău-Ungheni-București-
Sofia-Istanbul. Artere autorutiere importante leagă toate centrele
urbane, cele mai modernizate fiind: Kiev-Harkov; Kiev-Lvov; Harkov-
Simferopol; Odesa-Herson-Simferopol ș.a. Un rol deosebit în economia
Ucrainei are transportul maritim și cel fluvial.

Ucraina este o țară cu potențial economic înalt. Ea dispune de variate


resurse naturale, printre care se evidențiază cele de cărbune, minereuri
de fier, mangan, uraniu petrol și gaze naturale, săruri potasice.

Industria energetica a Ucrainei se bazează atât pe resursele proprii de


combustibili și energie, cât și pe cele de import (cantități mari de petrol
și gaze naturale se importă din Rusia).

Agricultura ocupă un loc importan în economia țării. Ucraina dispune


de suprafețe mari de teren agricol care ocupa 70 procente din
suprafața țării. După producția de cereale, Ucraina deține locul 4 în
Europa, cedând Franței, Rusiei și Germaniei. Se cultivă grâu, porumb,
orz, secară iar pe terneurile irigate din regiunea Herson și Crimeea –
orez. Dintre plantele tehnice, o importanță mare are sfecla de zahăr,
floarea soarelui, tutunul și culturile etero-oleaginoase. Viticultura,
pomicultura și legumicultura sunt practicate pe larg în Crimeea,
regiunile Herson, Nikolaev, Odesa, Transcarpatică, iar în nordul țării se
cultivă plante furajere. Creșterea animalelor este pe larg răspândită în
toată țara. Se cresc bovine pentru lapte și carne, porcine, ovine și
caprine.

În perioada sovietică circa 90 procente din volumul comerțului exterior


a Ucrainei revenea republicilor ex-sovietice și statelor integrate în
C.A.E.R. În prezent ucraina a reușit să stabilească relații economice nu
numai cu țări din spațiul C.S.I., cât și cu țări din UE, cu S.U.A, Canada,
țările din Asia.