Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa:10G

Numele şi prenumele: Sandu Anisia-Teodora

FIŞĂ DE LUCRU – Sistemul digestiv

1. Recunoaşteţi şi denumiţi sistemul din organism.

1-cavitate bucala
2-faringe
3-esofag
4-orificiul+sfincter Cardia
5-ficat
6-duoden
7-stomac
8-orificiu+sfincter Pilor
9-pancreas
10-jejun
11-colon transvers
12-colon descendent
13-ileon
14-rect
15-anus
2. Rezolvaţi rebusul.
1 P R O T E E A Z E
.
2 N U T R I M E N T E
.
3 A M I L A Z A
.
4 L I P A Z E
.
5 M U C O A S A
.
6 E M U L S I O N A R E
.
1. Categorie de enzime care „atacă” proteinele;
2. Doar ele pot fi absorbite;
3. Enzimă din salivă;
4. Serie de enzime care descompun grăsimile;
5. Specializată pentru absorbţia nutrimentelor;
6. Bila pregăteşte lipidele pentru             acţiunea lipazelor prin ……. .

3. Prezentaţi formula dentară pentru dentiţia de lapte şi cea definitivă.

dentitia de lapte: 2 incisivi, un canin si 2 molari

dentitia definitiva: 2 incisivi, un canin, 2 pre-molari si 3 molari

Bifaţi răspunsul corect.


4. În structura unui dinte nu intră:

b)alveola dentara

5. Legătura dintre stomac şi intestinul subţire se face prin:

b)orificiul Pilor

6. Partea terminală a intestinului gros se numeşte:

d)rect

7. Sucul stomacal este produs de:

a)glandele gastrice;

8. Care dintre substanţele enumerate mai jos nu intră în compoziţia bilei?

a)enzime;
9. Bila, secretată de ficat, acţionează asupra:

c)proteinelor
10. Digestia chimică (degradarea alimentelor) are loc în:
d)faringe. 

11. Care glande nu sunt anexe ale tubului digestiv?

d)glandele gastrice. 

12. Vitaminele K şi din Complexul B sunt sintetizate sub acţiunea unor bacterii în:

d)intestinul gros. 

13. Transformarea fizică a alimentelor în timpul digestiei este:

d)dizolvarea sărurilor şi a zahărului.

14. Completaţi structura internă a dintelui.

1 smalt

2 pulpa

3 gingia

4 dentina

5 ciment
6 canal radicular

7 nerv

15. Ce rezultă în urma acţiunii enzimelor asupra factorilor nutritivi?

Glucide -------- glucoza, fructoza, galactoza

Proteine ------- aminoacizi

Lipide --------- acizi grasi si glicerol

16. Recunoaşteţi structura anatomică şi precizaţi din ce organ face parte.

apendicele------ deviere a intestinului gros

17. Asociaţi organele enumerate în prima coloană cu caracteristicile structurale şi funcţionale


corespunzătoare, din a  doua coloană:

 1. ficatul;                                       
   a) smalţul său acoperă coroana;
 2. faringele;                                     b) produce şi insulină;
 3. pancreasul;                                 c) secretă bila;
 4. dintele.                                     d) este locul de întălnire al căii respiratorii cu calea digestivă.

1c
2d
3b
4a
Adevărat sau fals (A sau F)
18. Extirparea duodenului şi a intestinului liber este incompatibilă cu supravieţuirea.(A)
19. Vena portă este aceea care transportă substanţele nutritive la creier.(F)
20. În stomac, în urma digestiei, rezultă chilul intestinal.(F)
21. Sucul intestinal şi pancreatic au un pH sub 7, adică acid.(F)
22. La nivelul tubului digestiv, musculatura este predominant netedă dispusă pe 2 sau 3
straturi. (A)
23. Suprafaţa de absorbţie a intestinului subţire liber este mărită de anse şi de prezenţa
vilozităţilor intestinale. (A)
24. Completaţi rebusul. Care este cuvântul care apare pe coloana A-B.       

P R O T E I N E
G R A S I M I
L I M B A
O M U S O R
S T O M A C
A M I G D A L E
C A N I N I
E S O F A G
D E N T I N A
I N T E S T I N
S T O M A C
F I C A T
S A L I V A

25. Asociaţi următoarele organe cuprinse în prima coloană, cu funcţiile care au loc la nivelul lor,
cuprinse în a doua coloană:

     1. esofagul                                        a) depozitarea glucozei sub formă de glicogen;


     2. intestinul subţire;                          b) sinteza vitaminelor B şi K;
     3. intestinul gros;                              c) deglutiţia;
     4. ficatul.                                           d) absorbţia.
1c
2d
3b
4a

26. Definiţi termenii:


     Rol plastic=
     Rol energetic= produc energie
     Gluconeogeneză=este o cale metabolica care are ca rezultat generarea de glucoza din
substraturi non-glucidice.
     Chim gastric=Masa semilichida de alimente, rezultata din digestia alimentelor in stomac.
     Chil intestinal=pasta lichida ce contine apa, mucus, ioni minerali, produsi finali ai digestiei,
resturi nedigerate etc.
     
27.  Enumeraţi câteva măsuri igienice pentru prevenirea bolilor digestive şi a parazitozelor.
- spalatul des pe maini

-alimentatie corecta si echilibrata

- spalatul fructelor, legumelor inainte de consum

- pastrarea corespunzatoare a alimentelor(la rece….)