Sunteți pe pagina 1din 3

Popescu Diana-Maria

Clasa a X a A

FIȘA 2
1. Identificați, localizați si datați bătălia.
Pe 7 septembrie, sectorul mai puțin apărut al frontului.
2. Selectați două caracteristici ale luptei.
a) Armata germană era condusă de generalul Alexander von Kluck.
b) Generalul Alexander von Kluck este înfrânt.
3. Numiți doi conducători ai celor două forțe combatante.
a) Alexander von Kluck
b) Generalul Joffre
4. Precizați o consecință a bătăliei.
Guvernul militar al Parisului,Galliene a ordonat Armatei a 6 a franceze a
generalului Maunouny, saă atace flancul descoperit al lui Alexander von
Kluck.
FIȘA 3
1. Identificați, localizați si datați bătălia.
Bătălia are loc la Verdun între 21 februarie 1916 și 21 iulie 1916.
2. Douî caracteristici ale luptei :
 Alternativ cu băi de sânge înfiorătoare,fără a determina un
progres semnificativ în plan militar nici unuia dintre
combatanți.
 Hotărăște să transforme Verdunul ăntr-o bătălie de uzură.
3. Numiți doi conducători ai celor două forțe combatante.
 Philippe Petain
 Robert Nivelle
4. Explicați de ce Bătălia de la Verdun a fost denumită
ABATORUL .
Deoarece numărul de morți, răniți si dispăaruți se ridică la
700.000 persoane.
FIȘA 4
1. Identificați , localizați și datați bătălia.
Bătălia de pe Somme 1 iulie 1916.
2. Selectați două caracteristici ale Bătăliei.
a) Ocupă un loc important în memoria colectivă a armatei
britanice.
b) Au existat trei perioade de lupte intense pe un front larg:
 1 iulie
14 iulie
între 15 si 25 septembrie
3. Precizați o cauză a bătăliei prezentată.
Pentru a despresura Verdunul englezii au inceput Bătălia de pe
Somme.
4. Prezentați un moment al Bătăliei folosind informațiile.
Artiliera germană a rămas în mare parte neatinsă și a putut
astfel distruge unitățile de interie bitanice în timp ce avansau.

FIȘA 1
1. Colonialismul a reprezentat state a unor teritorii pentru a utiliza
resursele.
2. Factorii colonizarii sunt cand una sau mai multe specii populeaza
un anumit loc.
3. Rolul coloniilor a fost economia , piete de desfacere, zone pentru
populare, baze de aprovizionare.
4. India a facut parte din colonia imperiului.
5. Portugalii si India detineau teritorii din timpul marilor dscoperiri
geografice.
6. India, China si Japonia erau continente neutre.