Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educaţiei Culturii si Cercetarii al RepubliciI Moldova

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea: Textile și Poligrafie

Departamentul: Design şi Tehnologii în Textile și Poligrafie

Lucrarea practica nr.2

Disciplina: Management

Tema:Planificarea strategică

A efectuat: st.grupei IMTex-171 Ciobu Nicoleta

A verificat: l.u. Bernaz Luminița

Chișinău 2020
Aplicarea matricei BCG în procesul de planificare strategică
O întreprindere de producţie în domeniul confecţiilor se specializează pe producerea
vestimentaţiei din tricot. Ea are în portofoliu următorul sortiment de produse:Lenjerie de corp femei,
Lenjerie de corp bărbaţi, Tricouri, Pijamale femei, Pijamale bărbaţi, Costume sportive
Rezultatele activităţii companiei şi a celui mai apropiat concurent sunt prezentate în tabelul 1
Tabel 1
Ponderea pe piaţă,
Vînzări, mii lei
%
Sortiment Cel mai
întrepri
Tr. I Tr.II Tr. III Tr. IV apropiat
ndere
concurent
Lenjerie de corp 15 19 19 12 11 24
femei
Lenjerie de corp 99 103 110 125 35 15
bărbaţi
Tricouri 110 105 99 120 40 30
Pijamale femei 105 85 78 80 40 25
Pijamale bărbaţi 128 132 131 133 25 23
Costume sportive 162 154 120 98 30 42
568

Aplicând matricea BCG de elaborat propuneri strategice pentru fiecare sortiment din
portofoliu.
Algoritm de aplicare a metodei:
1. Se calculează ponderea relativă pe piaţă a produselor
Ponderea pe piaţă a produsului întreprinderii
PRP=
Ponderea pe piaţă a produsului celui mai apropiat concure nt

2. Se calculează ritmul de evoluţie al pieţei


Vînzări perioada curentă
ℜ=
Vînzări perioada precedenţă

3. Pentru o înţelegere mai exactă a importanţei elementului din portofoliu pentru


întreprindere se va calcula ponderea vânzărilor produsului în total vânzări, pe perioada
curentă

Tabel 2
Lenjerie Lenjerie Tricouri Pijamale Pijamale Costume
de corp de corp femei bărbaţi sportive
femei bărbaţi
1 2 3 4 5 6

Ponderea relativă 0.45 2.33 1.33 1.60 1.08 0.71


pe piaţă
Ritmul de evoluţie 0.63 1.13 1.21 1.02 1.01 0.81
al pieţei
Ponderea în 2.11 22 21.12 14.08 23.41 17.25
portofoliu

4. Se va construi matricea BCG, cu încadrarea produselor în cadrane

2.33 2

4
3

1.16

5
6

0.65 1.21

5. Se va face analiza produselor (în baza informaţiilor existente) şi se vor formula


propuneri pentru fiecare produs în parte.
Lenjeria de corp pentru femei se află în categoria ‘’cîini’’și este un produs care balansează de la un
trimestru la altu, are rezultate atât decreștere cât și de descreștere. Comparativ cu concurenții
principali ponderea este scăzută de două ori. Se propune aplicarea unei strategii de creștere și
dezvoltare a acestui produs în portofoliu cu studierea motivelor reducerii vânzărilor.

Lenjeria de corp pentru bărbați se află în categoria ‘’stele’’pe parcursul trimestrelor se observă o
creștere usoară dar stabilă, semn că este un produs bine lucrat si are cerere pe piața de desfacere fiind
de două ori mai buni decât concurenții principali. Se propune în continuare strategii de creștere și
dezvoltare a avestui produs.

Tricouri se află în categoria ‘’stele ’’și o observă doar o mică descreștere în trimestrul 3 după care
urmează o frumoasă creștere spre următoarea perioadă. Ocupă un loc bun atât în portofoliu cât și pe
piață vedem asta după coeficientul comparative cu concurenții. Este un produs lider ce ține de
ponderea pe piață. Se propune o dezvoltare trategică a modelului și menținerea lui în topul cu cele
mai bun volum de vânzări.

Pijamale femei se află în categoria ‘’stele’’ este al doile produs lider ce ține de ponderea pe piațță
chiar dacă are mici descreșteri comparative cu primul semetru. Posedă stabilitate , dar aplicarea unei
strategii de creștere si adăugător studierea descreșterii poate aplana soarta produsului spre un volum
mai mare al vânzărilor.

Pijamale bărbați se află în categoria ‘’vaci de muls’’ este numărul 1 în portofoliul cu produse a
acestei afaceri la capitolul profit. Are o stabilitate în creștere menținându-se foarte bine în raport cu
concurenții principali. Se propune o dezvoltare continua si aplicarea permanent a stategiilor de
creșete atât a volumui cât și a vânzărilor pentru menținerea acestui produs lider pe piață cât mai mult
timp posibil .

Costume sportive se află în categoria ‘’vaci de muls’’ se observă că soarta acestui produs întâlnește
careva problem după trimestrul doi unde arată o descreștere în vânzări și respective cade fașă de
concurenți considerabil. Se propune verificarea și depistarea motivelor de reducere a vânzărilor și
aplicarea maximă a strategiilor de creștere pentru a putea menține locul său pe piață.