Sunteți pe pagina 1din 16

Prof.univ.dr.ing.

Nicolae Florin

MAȘINI ȘI INSTALAŢII NAVALE

http://adl.anmb.ro

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1

ELEMENTELE GENERALE ALE


INSTALAȚIILOR NAVALE
US1_2 Generatoare hidro-pneumatice și maşini cu principiu
de funcţionare volumic utilizate în instalaţiile navale.

❖Turbopompe.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


❖Ventilatoare.
❖Turbogeneratoare hidraulice utilizate în cadrul instalațiilor
navale.
❖Maşini hidraulice cu principiu de funcţionare volumic.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 2


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
OBIECTIVELE UNITĂŢII DE STUDIU 1.2
- identificarea elementelor componente ale mașinilor
hidraulice;
- explicarea argumentată a principiului de funcționare al
mașinilor hidraulice;
- determinarea prin calcul a parametrilor de funcționare ai
mașinilor hidraulice;
- identificarea și caracterizarea performanțelor în exploatare și
a domeniilor de utilizare a mașinilor hidraulice navale.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 3


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Elementele unei instalații navale cu tubulaturi

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 4


1.2.1 Turbopompe –Sisteme de pompare la bordul navei

Cunoștințe de bază din mecanica fluidelor.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


fluid în mişcare → disipaţie internă a energiei n
mecanice. hr = hd +  hlj
j =1
Pierderea de sarcină hidraulică totală, hr =
hd =   ( L / D)  (v / 2 g )
2
cantitatea de energie mecanică disipată,
corespunzătoare unităţii de greutate de fluid care
curge de la o secţiune la alta.
v2
→ clasificate în două categorii: hl =  
✓pierderile de sarcină uniform distribuite, hd , 2g
datorate vâscozităţii fluidului;
Re = (v  D) / 
✓pierderile locale de sarcină, hl , datorate
neuniformităţilor care apar pe traseul fluidului aflat
în mişcare.  = f (Re)
Pentru cazul curgerii permanente a fluidelor incompresibile şi nedilatabile forma
generală a legii energiilor devine:
H 1 = H 2 + hr1−2  H
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 5
H 1 = H 2 + hr1−2  H (1.3.5)

- H1/H2 este sarcina hidrodinamică a fluidului în secţiunea de intrare, respectiv de


ieşire din sistemul considerat, iar H este energia raportată la greutate, cedată de

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


fluid sub formă de lucru mecanic către o maşină hidraulică sau primită de fluid
sub formă de lucru mecanic de la o maşină hidraulică. Convenţii de semne
adoptate pentru lucrul mecanic, în urma căreia termenul H apare în legea
energiilor (1.3.5) cu semn:
• pozitiv ( +H) atunci când fluidul cedează energie. Acesta este cazul sistemelor
cu turbine hidraulice sau cu eoliene;
•negativ (- H) atunci când fluidul primeşte energie. Acesta este cazul sistemelor
cu pompe sau cu ventilatoare.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 6


Parametrii de încadrare a unei pompe într-un sistem hidraulic

Parametrii unei turbopompe sunt:


• Debitul de lichid vehiculat, Q (m3/h);

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


• Înălţimea de pompare (sau sarcina pompei), H (bar);
Înălţimea de pompare = sarcina disponibilă între secţiunea de refulare, respectiv de
aspiraţie a pompei, definită ca diferenţă între energia fluidului la refulare (r) şi energia
fluidului la aspiraţie (a), ambele energii fiind raportate la greutate, astfel:
• Puterea hidraulică (puterea utilă a pompei), Ph.
• Disipaţiile de putere mecanică, ΔPm;
• Puterea agregatului de pompare, Pme, care reprezintă puterea absorbită de motorul de
antrenare al pompei:
• Momentul la arbore, M, care reprezintă cuplul motor care trebuie furnizat la axul
pompei pentru a putea asigura puterea absorbită:
• Randamentul pompei, η, care reprezintă raportul dintre puterea hidraulică la refulare şi
puterea consumată (transmisă la arborele pompei).

P = Ph /  = (   g  Q  H ) /  M = P /
Pme = P /( c   me ) = Ph /(   c   me )  =  h  m  v

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 7


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 1.3.1: Să se calculeze pierderile de sarcină locale asociate
tronsonului de tubulatură navală al unei nave petrolier dacă se cunosc:
rugozitatea conductei λ=0,0314, diametrul conductei d=1000 mm, lungimea l =
200 m, debitul de hidrocarburi marfă este Q =600 l/s.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 8


Aplicație: Determinarea pierderilor de sarcină pentru o instalaţie

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


destinată transbordului de fluide

Unde?

Oricare sistem tehnic/naval cu tubulaturi care transferă fluide


Instalația de balast
Instalația de ambarcare-transfer marfă la navele de tip tanc (petroliere,
LNG, LPG)

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 9


  vi2
Qi1 = Qi2 h = 1  i
li
+  2i   + 3hsti

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 di  2g

vd
Re = i 1

 K ech 
 =  , Re 
 d 

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 10


pa v a2 pi vi2
Hi = za + + − h a = zi + +

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


 2g  2g

pe v e2 pr v r2
H e = ze + + = zr + + + hr
 2g  2g
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 11
© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
 p r − pa  v r2 − v a2
H = H e − Hi = ( z r − za ) +  + + ha + h r
   2g

p v 2r − v a2
H = z + + + h a,r
 2g
8   l  1  1 1 
M=  a,r   +    4 +  4 − 4  
2
 g   d  d d 
 r d a  
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 12
© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
2
H = Hs + MQ
Hs = z + p / 

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 13


Maşini hidraulice - elemente generale
Maşinile hidraulice realizează transferul energie primară → energie
secundară.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Maşinile hidraulice sunt acele maşini la care cel puţin una dintre cele două
forme de energie este energia hidraulică.
Maşinile hidraulice se numesc maşini de forţă (de exemplu: turbine
hidraulice, turbine eoliene) atunci când efectuează lucru mecanic, respectiv se
numesc maşini de lucru (de exemplu: pompe, ventilatoare) atunci când consumă
lucru mecanic.
În funcţie de sensul în care se realizează transferul de energie, maşinile
hidraulice se clasifică în trei mari grupe, tabelul 1.2.1:
➢ generatoare hidraulice;
➢ motoare hidraulice;
➢ transformatoare hidraulice.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 14


• Generatoare hidraulice, la care energia secundară este energie

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


hidraulică, iar energia primară este o energie de alt tip. Cu alte cuvinte,
generatoarele hidraulice cedează energie curentului de fluid: Eprimară ⇒
Ehidraulică .
Turbogeneratoare hidraulice (turbopompe), la care transferul de
energie se efectuează prin impactul dintre palele rotorului şi curentul de
fluid, mărindu-i acestuia din urmă momentul cinetic.
Generatoare volumice, la care transferul de energie se efectuează prin
transportul periodic al unor volume elementare de fluid sub presiune, de la
aspiraţie către refulare.
Generatoare cu fluid motor, la care transferul de energie se efectuază prin
amestecul a două fluide: unul cu energie ridicată şi debit mic, iar celălalt cu
energie scăzută şi debit mare.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 15


• Motoare hidraulice, la care energia primară este

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


energie hidraulică, iar energia secundară este o energie
de alt tip. Motoarele hidraulice preiau energie de la
curentul de fluid: Ehidraulică ⇒ Esecundară. (de regulă
energie mecanică) Fig. 1.2.15a Motor
• Motoarele hidraulice liniare au ca element activ unul hidraulic: a- liniar.
sau mai multe pistoane care se deplasează în interiorul
cilindrilor de lucru, fig.1.2.15a. La bordul navelor,
motoarele hidraulice liniare sunt utilizate la acţionarea
capacelor mecanice ale gurilor de magazii, a porţilor de
bordaj şi a rampelor de încărcare de la navele Ro-Ro,
pentru acționarea mașinii de cârmă, etc.
• Motoare hidraulice oscilante sunt motoare care
relizează care au rapoarte putere pe unitatea de masă Fig. 1.2.15b Motor
foarte bune. Sunt utilizate la bordul navei îndeosebi la hidraulic oscilant.
instalaţiile de guvernare, putând fi însă întâlnite uneori
şi în structura instalaţiilor de acţionare la distanţă a
armăturilor instalaţiilor de balast-santină, la instalaţiile
de capace mecanice a gurilor de magazie, etc.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin 16