Sunteți pe pagina 1din 41

Prof.univ.dr.ing.

Nicolae Florin

MAŞINI ŞI INSTALAŢII NAVALE

http://adl.anmb.ro

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4
INSTALAȚIILE NAVELOR
SPECIALIZATE
v. carte MIN 186- 236
US 4_1 Caracteristicile navelor de tip tanc

❖Caracteristicile mărfurilor lichide în vrac.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


❖Caracteristicile navelor pentru transportul mărfurilor lichide în
vrac.
❖Calculul fluido-dinamic al sistemelor navale şi portuare de
operare utilizate pentru transferul mărfurilor lichide în vrac.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
OBIECTIVELE UNITĂŢII DE STUDIU 4.1
- identificarea caracteristicilor mărfurilor lichide în vrac.
- identificarea caracteristicilor navelor pentru transportul
mărfurilor lichide în vrac în raport cu operaţiunile de
manipulare a mărfii.
- determinarea şi caracterizarea parametrilor de exploatare a
sistemelor navale de operare utilizate pentru transferul
mărfurilor lichide în vrac.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


19 mai 2019
Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


4.1.1. Caracteristicile mărfurilor lichide în vrac

În transportul maritim principalele mărfuri lichide în vrac

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


sunt:
▪petrolul brut;
▪produsele petroliere obţinute prin rafinarea petrolului brut
(combustibili în diverse categorii, materii prime pentru
industria chimică, lubrefianţi, combustibili industriali, produse
cu aplicaţii diverse ca solvenţi, parafină, bitum etc);
▪substanţe lichide nocive în vrac –NLS (produse chimice);
▪gaze naturale şi petroliere lichefiate (LNG şi LPG).

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


A. Produsele petroliere

▪ Petrolul (petroleum) este noțiunea generică, unanim acceptată, care


include țițeiul si oricare alt produs petrolier lichid de hidrocarburi

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


derivat din țiței.
▪ Petrolul brut (crude oil) înseamnă petrol nerafinat, așa cum se afla el
in momentul extragerii dintr-un put petrolier.
▪ Produsul alb (white oil) este reprezentat de produsul petrolier foarte
rafinat, practic fara culoare daca nu i se incorporeaza colorant.
▪ Produs negru (black oil) este produsul petrolier care conține un
procent ridicat de impurități solide.
▪ Din punctul de vedere al poluării: petrol nepersistent (nonpersistent
oil), petrolul persistent (persistent oil)
Referitor la pericolul de inflamabilitate întâlnim petrol nevolatil
(nonvolatile oil) , petrolul volatil (volatile oil).

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
▪ Substanţele lichide nocive în vrac-NLS (produse chimice);
- produsele chimice generale;
- produsele chimice cu caracter special: solvenţi (nafta
benzen, toluen, xilen, alcool si derivatele lor), produse
chimice particulare (melasa, uleiuri vegetale sau uleiuri de
ungere), sulful topit.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Gaze lichefiate
▪ Marfa gazoasă → stare lichefiată (lichidul ocupă aproximativ de 850 de ori
mai puţin volum decât gazul)→ se poate transporta o cantitate mai mare de
marfă → transportul este mult mai economic:

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


▪ LPG- gaze petroliere lichefiate „grele”, de rafinărie (ex. propan, butan,
propilena).
▪ LNG- gaze naturale lichefiate „uşoare” (metan), în conditii de refrigerare
(datorită temperaturii criogenice necesare lichefierii acestui gaz, -162,2°C.
▪ LGC- gaze chimice lichefiate (amoniac, etilena) în conditii de refrigerare
totală.

Fig.4.1.2. Diagrama de
fază pentru o substanţă
chimică pură

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


19 mai 2019
Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 4.1.1: Identificaţi trei rute de transport naval pe care sunt
operate mărfurile prezentate în cadrul punctului 4.1.1.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.1.2. Caracteristicile navelor pentru transportul mărfurilor lichide în
vrac

Fig.4.1.3. Tanc petrolier

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Fig.4.1.5. Tanc chimic

Fig.4.1.6. LPG

Fig. 4.1.7. LNG

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Nave tancuri petroliere (Crude Oil Tankers/Product Carriers)

▪ Transport de produse lichide: ţiţei și produse petroliere în vrac (

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


tancuri pentru transportul ţiţeiului brut - Crude Oil Tanker; tancuri
pentru transportul produselor petroliere rafinate - Product Carrier).
▪ Crude Oil Tanker → capacităţi de încărcare mai mari de 80.000
tdw,
▪ Product Carrier → transport de produse rafinate: benzine,
motorine etc. (capacități de transport cuprinse între 10.000 - 40.000
tdw).

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Literatura de specialitate împarte tancurile petroliere, în funcţie de deplasamentul lor, în

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


următoarele categorii:
- Handysize (10.000 - 60.000 tdw);
- Panamax (60.000 dwt - 79.999 dwt);
- Aframax (80.000 dwt -119,999 dwt);
- Suezmax (120.000 dwt -199.999 dwt);
- VLCC (200.000 dwt – 320.000 dwt);
- ULCC (mai mari de 320.000 dwt).

Unitățile plutitoare de depozitare și


transfer (Floating storage and
offloading unit - FPSO)

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Nave tanc pentru produse chimice (Chemical Tankers/Carriers)

▪ Transporta substanţe chimice lichide în vrac (Noxious Liquide


Substances – NLS) →International Bulk Chemical Code.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


-sunt periculoase; grad inalt de volatilitate; agresivitate ridicată din
punctul de vedere al coroziunii.
▪ A. Tancurile combinate (Chemical Parcel Tankers) transporta,
simultan, în cantităţi mici, mai multe sorturi de produse chimice
lichide în vrac (1.000-5.000 t): o gamă largă de produse chimice
speciale, uleiurile vegetale, soda caustică, melasa, etc.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Nave tanc pentru produse chimice (Chemical Tankers/Carriers)

▪B. Tancurile chimice specializate (Specialised Chemical Tankers) sunt


destinate pentru transportul unui singur produs chimic: solvenți (nafta

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


benzen, toluen, xilen, alcooli, etc) - Solvents’ Carriers; melasă, uleiuri
vegetale; sulf topit.
▪ Molten Sulphur Carriers au amenajări speciale la bord, care permit
menţinerea unei temperaturi constante t≥ 80 °C, pe întreaga perioadă a
voiajului.
▪ C. Tancurile chimice de cabotaj (Small Short Sea Chemical Tankers) sunt
navele angajate în special în transportul naval costier al căror deplasament
este cuprins între 500 - 4000 tdw.
Dotare: serpentine de încalzire (prin care circulă abur supraîncalzit), tancuri
si tubulaturi din oţel inox, valvule speciale şi sisteme de gaz inert pentru
prevenirea incendiilor şi exploziilor, (datorită atmosferei explozive din
tancurile de marfă pe durata operaţiunilor de încărcăre-descărcare).

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Nave tanc pentru transportul de gaze lichefiate (Gas tankers/Gas
Carriers)
▪ IGC-IMO Gas Carriers Code, navele care transportă gaze lichefiate se
clasifică în:

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


▪ nave cu grad maxim de pericol (1G) sunt navele care pot transportă numai
unul din cele patru tipuri de marfă, considerate cele mai periculoase: clor,
oxid etilenic, bromura de metil sau dioxid de sulf;
▪ nave cu grad mediu de risc (2G/2PG) care transportă majoritatea
produselor gazoase (ex. NG, PG, EG etc.);
▪ nave cu grad minim de risc (3G) care transportă numai 2 tipuri de marfă:
azot (nitrogen) și gaze refrigerante.
▪ După natura gazelor transportate, navele tanc pentru gaze lichefiate se
clasifică în: LPG, LNG, LEG, LPG/LEG/Chemical.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


▪ Navele LPG (Liquefied Petroleum Gas) în funcție de tipul mărfii, transportă gaze
petroliere „grele” în trei condiţii de stocare la bord: LPG refrigerate complet, LPG

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


semi-presurizate, numite și „semirefrigerate”, LPG presurizate.

Fig. 4.1.6. Vedere


generala a unei nave
LPG presurizate

Fig. 4.1.7 Planul general de amenajări al unei


nave de tip LNG:

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


19 mai 2019
Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 4.1.2: Identificaţi cu ajutorul resurselor Internet câte
o navă din fiecare categorie din cele enunţate în cadrul punctului 4.1.2.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


US 4_2_Instalaţiile navelor petroliere - operarea cu marfa.

❖ Proprietăţile produselor petroliere.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


❖ Caracterisiticile navelor tanc petrolier.
❖ Instalația de marfă la navele petroliere.
❖ Determinarea nivelului de marfă la navele petroliere.
❖ Instalaţia de încălzire a mărfurilor petroliere.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


OBIECTIVELE UNITĂŢII DE STUDIU 4.2

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


▪ explicarea argumentată a caracteristicilor și proprietăților
produselor petroliere;
▪ explicarea argumentată a caracteristicilor navelor tanc petrolier;
▪ caracterizarea problematicii asociate inflamabilitatii
amestecurilor de tip LNG;
▪ identificarea corectă a elementelor componente și explicarea
precisă a principiilor de funcționare și de exploatare ale
sistemelor și echipamentelor.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.2.1 Proprietăţile produselor petroliere

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
4.2.1.1 Proprietăţile fizice ale petrolului

a) Densitatea, ρ

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


▪Greutatea specifică, γ.
▪Densitatea relativă d.
▪Densitatea în grade API (American Petroleum Institute, d◦ API) este
o mărime adimensională, care permite compararea produselor
petroliere prin intermediul relaţiei:
141,5
d ( API ) = 15 − 131,5
b) Vâscozitatea d

▪Este proprietatea fluidelor de a opune rezistenţă la curgere, ca rezultat


al interacţiunii mecanice dintre particulele constituente. Vâscozitatea
poate fi sub diverse forme: vâscozitatea dinamică (N·s/m2),
vâscozitatea cinematică (υ, m2/s).
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
c) Puncte de temperatură

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


▪ Punctele de temperatură sunt utilizate pentru caracterizarea
produselor petroliere în raport cu procesul de organizare a
operaţiunilor navale şi portuare în condiţii de siguranţă.
▪ Punctul de de inflamabilitate (Flash Point).
▪ Punctul de ardere (Fire Point)
▪ Punctul de congelare (Freezing Point).

d) Puncte de presiune
▪ Presiunea reală de vapori (True Vapour Pressure)
▪ Presiunea de vapori Reid (Reid Vapour Pressure)

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.2.1.2 Proprietăţile chimice ale petrolului

▪ Proprietăţile chimice ale produselor petroliere depind de


compoziţia lor chimică, principalii compuşi ai petrolului brut fiind:

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


hidrocarburile (parafinice, naftenice, aromatice), compuşii cu
oxigenul (acizi naftenici, acizi graşi, fenoli), compuşii cu sulful,
compuşii policiclici cu oxigenul şi azotul, substanţe minerale
(impurităţile mecanice, compuşi organici ai diferitelor metale).

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.2.2 Caracterisiticile navelor tanc petrolier

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Fig.4.2.1 Zonele de exploatare la un tanc petrolier: 1 - sisteme de
asigurare a serviciilor de navigație și a serviciilor proprii navei; 2 - pompă
de marfă; 3 - sistemul de încălzire a mărfii; 4 - pompă de balast; 5 - sistemul
de tubulaturi pentru marfă; 6 - centrala hidraulică; 7- sistemul de control al
operării cu marfa și balastul.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
Echipamentele navelor petroliere (Tankerships' Equipment):
1. Instalația de marfă (Cargo Handling System) compusă din: manifold, valvule, tubulaturi,
pompe, sorburi, tancuri.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


2. Instalația de gaz inert (Inert Gas System)
3. Instalația de spălare a tancurilor (Tank Cleaning System) compusă din: pompe, tubulaturi,
valvule, mașini de spălat (care pot fi fixe sau portabile).
4. Instalația de ventilare tancuri (Tanks' Ventilation System).
5. Tancuri de balast separat (SBT-Segregated Ballast Tanks) sau dedicate (DCBT-Dedicated
Clean Ballast Tanks).
6. Instalatia pentru manevra liniilor (furtunelor) de marfă (Cargo Hoses Handling System)
reprezentate de cranice sau bigi.
7. Instalatia de monitorizare a descărcărilor de hidrocarburi (Oil Discharging Monitoring
Equipment).
8. Sisteme de siguranță pentru eliminarea suprapresiunii sau vidului din cargotancuri:
Pressure /Vacuum valves.
9. Sistemul de măsurare automată a cantității de marfă (Automatic Gauging System).

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.2.3 Instalația de marfă la navele petroliere

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Condiţiile specifice impuse instalaţiilor caracteristice navelor
petroliere : transferul rapid al mărfii la încărcare şi descărcare,
prevenirea incendiilor şi a poluării apei de mare, prevenirea
degradării mărfii transportate.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Schema instalaţiei de marfă cu conducte liniare (pentru mai multe
sorturi de marfă)
DESENUL ÎN CAIETUL DE
SEMINAR

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
Sistemul de stripuire
- Exploatarea instalației de marfă → aspirația cantităţii de lichid de pe fundul
cargotancurilor.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


- Vâscozitatea ridicată a mărfii constituie un impediment major în curgerea
uniformă a lichidului în tubulatura de aspiraţie.
- Forma şi elementele structurale ale fundului cargotancurilor complică şi mai
mult operaţiunea de golire şi uscare.

Fig. 4.2.3 Instalația de


stripping cu degazor: 1, 2-
sorb; 3 - degazor; 4 - pompa de
curățire; 5, 6, 7, 8 - armături
teleacţionate; 9 – armătură
pentru evacuarea gazelor.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.2.4 Determinarea nivelului de marfă la navele petroliere

Ulajul tancului este definit ca înălţimea

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


spaţiului neumplut al tancului de marfă,
măsurat de la un punct de referinţă pe punte
sau la gura tancului până la nivelul lichidului
din tanc iar sonda tancului este înălţimea
aceluiaşi nivel măsurată însă de la fundul
tancului, fig. 4.2.6.

Fig. 4.2.6 Ulaj şi sondă la un tanc de


marfă: 1- tubul de ulaj sau gura tancului; 2 -
reperul de referinţă al ulajelor; 3 - nivelul
lichidului din tanc; U - ulaj; S - sondă.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.2.5 Instalaţia de încălzire a mărfurilor petroliere
▪ Petrolierele care transportă marfă cu vâscozitate ridicată şi implicit cu
temperatură ridicată de congelare → instalaţii de încălzire a mărfii, care reduc

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


vâscozitatea și uşurează procesul de aspirație la decărcarea navei.
▪ Magistrala → se întinde pe puntea navei, de-a lungul zonei de marfă, unde, din loc
în loc, sunt prevăzute manifolduri, pentru colectarea aburului de retur de la fiecare
tanc în parte. Fiecare cargotanc → o valvulă de introducţie şi o valvulă de evacuare
capabile să oprească sau să reducă, după caz, intrarea aburului în serpentinele de
încălzire montate în cargotancuri.
▪ Temperatura de încălzire a petrolului trebuie să fie cu cel puţin 15C sub
punctul de inflamabilitate, valoarea ei alegându-se astfel încât marfa să nu fie
degradată prin încălzire. Din acest motiv păcura se încălzeşte până la (60…70)C,
în timp ce diversele tipuri de petrol brut, deşi sunt mai vâscoase, se încălzesc
numai până la (20…25)C.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.2.6 Instalatia de evacuare gaze şi încălzire a mărfii

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Vt = V0 (1 +t)

V = Vt - V0 = V0   t
Variaţia de volum ΔV- volumul
util al puţului de dilatare. Ţinând
cont de valorile coeficientului de
dilatare volumică  pentru
Sistemul de încălzire al mărfii produse petroliere, raportul
ΔV/Vo=t.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
4.3. Instalaţia de prevenire şi de stingere a incendiilor cu gaz inert

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
Explozii- limite de inflamabilitate

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Limita inferioară a zonei de inflamabilitate, cunoscută sub denumirea de limită inferioară
de inflamabilitate (Lower Flammable limit-LFL sau Lower Explosive Limit LEL).
Limita superioară a zonei de inflamabilitate poartă denumirea de limită superioară de
inflamabilitate (Upper Flammable Limit, UFL sau Upper Explosive Limit, UEL) şi
reprezintă acea concentraţie de gaze de hidrocarburi, peste care se află o cantitate
insuficientă de aer pentru a susţine şi propaga arderea.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Diagrama amestecurilor inflamabile

- cantitatea de oxigen O2 maximă

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


în tanc 5%;
- temperatura maximă în tanc a
gazului 65°C;
- conţinutul de CO2 (12,8-13,5%),
maxim 15%;
- conţinutul de SO2 maxim 0,02%;
- conţinutul de N2 circa 80%;
- conţinutul de CO circa 0,1%;
- conţinutul de H2 sub 0,2 %, având
o gamă largă de inflamabilitate

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


19 mai 2019
Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


19 mai 2019
Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Operarea tancurilor petroliere - SIMULATOR

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Operarea tancurilor chimice - SIMULATOR

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Operarea navelor LNG şi LPG – SIMULATOR.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin