Sunteți pe pagina 1din 23

Prof.univ.dr.ing.

Nicolae Florin

MAŞINI ŞI INSTALAŢII NAVALE

http://adl.anmb.ro

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4
INSTALAȚIILE NAVELOR
SPECIALIZATE
US 4_3 Instalaţiile navelor pentru transportul gazelor lichefiate

❖ Caracteristicile şi proprietăţile LNG.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


❖ Inflamabilitatea amestecurilor de tip LNG.
❖ Instalaţia de marfă la navele LNG.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
OBIECTIVELE UNITĂŢII DE STUDIU 4.3
- explicarea argumentata a caracteristicilor si proprietatilor
LNG;
- caracterizarea problematicii asociate inflamabilitatii
amestecurilor de tip LNG;
- identificarea corecta a elementelor componente si explicarea
precisa a principiilor de exploatare si de functionare a
instalatiilor de marfa la navele de tip LNG.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Gazul natural
lichefiat (LNG) = gaz
natural (≥ 90% metan în
stare lichidă).
La -165º C/1 atm,
gazul natural devine
lichid curat → ocupă de
600 de ori mai puţin
spaţiu → transport naval
specializat.
Transportul LNG → Fig. 4.3.1 Diagrama de proces pentru gazele
cost de producţie mult naturale lichefiate: 1- platformă de extracţie; 2- lanţ
mai mare, → lanţ de de producţie LNG; 3- lanţ de depozitare LNG; 4- lanţ
de export LNG; 5- lanţ de transport maritim LNG; 6-
stocare costisitor în
lanţ portuar de import; 7- lanţ de depozitare LNG; 8-
depozite criogenice. sistem de regazeificare (vaporizare) LNG; 9-
transportul şi distribuţia gazului.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
Propietaţile fizice ale metanului = proprietaţile fizice ale

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


LNG-ului.
Operaţiunile de transfer al mărfii (custody transfer) →
stabilirea temperaturii de încălzire şi a densităţii → detalierea
propietăţilor specifice bazate pe analiza exactă a fracţiunilor
componente.
Voiaj normal → marfa îşi schimbă temperatura, chiar dacă
tancurile de marfă sunt protejate de un strat izolator →
evaporarea unei cantitaţi de lichid (boil-off).
În practică compoziţia LNG-ului se schimbă datorită
evaporării, deoarece componentele mai uşoare, care au puncte de
fierbere mai mici, se evaporă primele. Astfel, LNG-ul descărcat
are un procent mai mic de azot şi metan decât cel încărcat şi un
procentaj mai mare de etan, propan şi butan.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
Compoziţia LNG-ului

Tabel 4.3.1 Compoziţia LNG-ului (%)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Butan Densitate
Portul Metan CH4 Etan C2H4 Propan C3H8 Azot N2 C5+
C4H10 (kg/m3)

Arzew 87.4 8.6 2.4 0.05 0.35 0.02 466


Bintulu 91.23 4.3 2.95 1.4 0.12 0 457
Bonny 90.4 5.2 2.8 1.5 0.07 0.02 453
Das Is 84.83 13.39 1.34 0.28 0.17 0 465
Badak 91.09 5.51 2.48 0.88 0.03 0 N/A
Arun 89.33 7.14 2.22 1.17 0.08 0.01 N/A
Kenai 99.8 0.1 0 0.1 0.1 0 421
Lumut 89.4 6.3 2.8 1.3 0.05 0.05 463
Marsa el Braga 70 15 10 3.5 0.9 0.6 531
Point Fortin 96.2 3.26 0.42 0.07 0.008 0.01 433
Ras Laffan 90.1 6.47 2.27 0.6 0.25 0.03 457
Skikda 91.5 5.64 1.5 0.5 0.85 0.01 451
Withnell 89.02 7.33 2.56 1.03 0.06 0 460

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Tabel 4.3.2 Proprietaţile fizice ale fracţiunilor care intră în componenţa LNG-ului

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Metan Pentan
Proprietatea Etan C2H4 Propan C3H8 Butan C4H10 Azot N2
CH4 C5H12

Masa moleculară 16.042 30.068 44.094 58.120 72.150 28.016

Punct de fierbere, p=1 bar (˚C) -161.5 -88.6 -42.5 -5 36.1 -196

Densitatea lichidului la punctul de fierbere


426 544.1 580.7 601.8 610.2 808.6
(kg/m3)

Vaporii SG la 15˚C şi 1 bar 0.554 1.046 1.540 2.07 2.49 0.97

Raportul volum de gaz/Lichid la punctul de


619 413 311 311 205 649
fierbere p= 1 bar

Infla-
Limite de flamabilitate în aer de volum (%) 5.3-14 3-12.5 2.1-9.5 2-9.5 3-12.4
mabil

Temperatura de auto-aprindere 595 510 510/583 510/583 - -

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


19 mai 2019
Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 4.3.1: Care este volumul de marfa in stare
gazoasa care corespunde unui tanc de 1000 de m3. Dar
cantitatea de marfa exprimata in tone ?

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.3.2 Inflamabilitatea amestecurilor de tip LNG

• Zona de inflamabilitate

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


EDF. Orice amestec a carui
compoziţie este reprezentată de
către un punct ce se află în
această zonă este considerat
inflamabil.
• Zona HDFC. Orice amestec
a carui compoziţie este
reprezentată de un punct ce se
află în această zonă este capabil
sa formeze un amestec
inflamabil când este amestecat
cu aerul, dar conţine prea mult
metan pentru a se putea aprinde.
• Zona ABEDH. Orice
amestec, a carui compoziţie
corespunde unui punct care se DIAGRAMA ÎN CAIETUL DE
află în această zonă, nu este SEMINAR
inflamabil în amestec cu aerul.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
Procedurile pentru evitarea situaţiilor în care se realizează amestecuri
inflamabile în tancurile de marfă şi conductele auxiliare sunt :

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


→ Inertarea cu azot a tancurilor de marfă şi a conductelor auxiliare înaintea
operarii, până când in toate punctele de monitorizare conţinutul de oxigen
corespunde unei valori sub 5% .

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Procese fizico-chimice asociate LNG

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Metanul:
- gaz incolor şi inodor,
- nu este toxic,
- nu este coroziv,
- densitate mai mică decât apa,
- transportat în stare lichidă la -163°C,
- în stare lichidă provoacă răni grave în contact cu pielea. Gazul natural se
lichefiază pentru o temperatură cuprinsă între -120ºC si -170ºC (metanul
pur lichefiază la –161ºC) şi presiuni de la 1 la 60 atm.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Scăpări operaţionale de marfă

Scăpare de LNG pe uscat si in apa → evaporare rapida pentru 2-3 minute.

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Scăpări cu o concentraţie a metanului sub 40% → explozii fară flacără când
LNG-ul intra în contact cu apa.
În mijlocul norului, concentraţia este maximă, aceasta fiind importantă
deoarece norul se poate aprinde şi arde. Dacă se aprind vaporii unei surse majore
de LNG este puţin probabil ca metodele moderne de stingere a incendiilor să îl
poată stinge. De aceea, cheia reducerii unui dezastru este prevenirea lui.

Fig. 4.3.4 Inflamabilitatea LNG

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 4.3.2: Utilizati diagrama de inflamabilitate
din fig. 4.3.2 si identificati zonele de risc.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


4.3.3 Instalaţia de marfă la navele LNG

Tancurile de marfa

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Tipul MOSS este realizat de compania norvegiană Moss –
Kvaerner. Tancul de formă sferică este confecţionat din aluminiu.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Tipul IHI Prismatic este realizat de Ishikawajina-Harima Heavy

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Industries. Tancul este asemănător cu cel folosit pe nava Methane
Princess fiind construit integral din aluminiu.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Tipul TGZ Mark III de tip

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


membranat multistrat:
- prima membrană este din
oţel inoxidabil cu “pori”,
care absorb contracţiile
termice, când tancul este
răcit.
- strat izolator special.
- strat izolator de spumă
lipit de a doua membrană
cunoscută ca triplex (2
straturi de fibră de sticlă şi
un strat de staniol in
mijloc).
- strat izolator special.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


Tipul GT96 este elaborat de Gas Transport. Tancul constă din 2 membrane

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


realizate din Invar (un aliaj format din 64% fier şi 36% nichel) la care
contracţia termică este neglijabilă. Izolaţia este realizată dintr-un strat placat şi
perlită (sticlă vulcanică).

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin


© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Fig. 4.3.5 Schema izometrică a sistemului de marfă la o navă de tip LNG: 1 - circuitul
de stripping; 2 - circuitul de presiune ridicată; 3 - circuitul de marfă (lichid); 4 - circuit
marfă (gaz); 5 - vapori LNG la ţărm; 6 - pompa de stripping; 7 – pompa de marfă; 8 - gaz
la sistemul de cazane din CM; 9 - vaporizator LNG, 10,11 - compresor auxiliar; 12, 13 -
compresor secundar; 14 - vaporizator de refulare; 15 - schimbător de căldură principal; 16
- schimbător de căldură auxiliar; 17 - separator.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
Fig. 4.3.6 Sistemul de operare a mărfii la o navă de tip LNG (mediu lichid)

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Fig. 4.3.6 Sistemul de operare a mărfii la o navă de tip LNG (mediu lichid): C3, C4 -
tancuri de marfă; CP31, CP32 - pompe submersibile pentru marfă de tip centrifugal (o pereche
pentru fiecare tanc de marfă); CV3pl, CV4sl - armături de legătură babord/tribord a
manifoldului cu instalaţia de marfă de la uscat; CV34pl, CV34sl - armături de legătură în
babord/tribord a manifoldului cu instalaţia de marfă proprii navei.
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
Sistemul de gaz inert

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


Ib1, Ib2 - ventilatoare aer; Ips1, Ips2 - pompe centrifugale ale sistemului de racire al epuratorului;
Idryer1 şi Idryer2 - modul de uscare a gazului inert (pe baza de alumina); Scrubber - epurator de gaze;
Iv2 - armătura pentru monitorizarea parametrilor gazului inert (analizor pentru conţinutul de oxigen,
senzori de temperatură şi presiune).
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
Sistemul de operare a mărfii la o navă de tip LNG (mediu de gazos):

© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro


C3, C4 - tancuri de marfă; CV4pl, CV4sl - armături de legătură babord/tribord ale manifoldului cu
instalaţia de marfă de la uscat(mediu gazos); LD Heater - schimbător de căldură auxiliar; HD Heater -
schimbător de căldură principal; Forcing V - vaporizator de refulare; Vaporator - Vaporizator; CHD1,
CHD2 - compresoare centrifugale; GV1pl, GV1sl - armături de legătură babord/tribord ale manifoldului
cu instalaţia de marfă de la uscat (mediu gazos).
19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin
© Academia Navală “Mircea cel Bătrân” – http://adl.anmb.ro
Temă pentru studiu 4.3.3: Prezentati principiul de functionare
pentru fiecare din schemele prezentate in fig. 4.3.5 - 4.3.8.

19 mai 2019 Prof.univ.dr.ing.Nicolae Florin