Sunteți pe pagina 1din 23

Tema 3.

Particularităţile contabilităţii
accizelor

1.Reglementarea normativă şi caracteristica


generală a accizelor

2.Contabilitatea accizelor aferente bunurilor


procurate

3.Contabilitatea accizelor aferente bunurilor


livrate

4.Raportarea accizelor
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 1
1. Reglementarea normativă şi caracteristica generală
a accizelor
Acciz (art. 119 din CF) – impozit de stat care se percepe direct
sau indirect și este stabilit pentru unele mărfuri de
consum.
Antrepozit fiscal – totalitatea locurilor, determinate în
certificatul de acciză, în care mărfurile supuse accizelor
sînt produse, transformate, deţinute sau expediate
(transportate) de către antrepozitarul autorizat în
activitatea sa, în cadrul cărora nu se calculează şi nu se
achită accizele.
Antrepozitar autorizat – persoană fizică sau juridică
autorizată de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul activităţii
sale, să producă, să transforme, să deţină sau să expedieze
(transporte) mărfuri supuse accizelor într-un antrepozit
fiscal.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 2


Certificat de acciză - document eliberat de SFS
antrepozitarului autorizat, care atestă înregistrarea
acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii cu
mărfurile supuse accizelor.
Timbru de acciz – se marchează în timpul fabricării
mărfurilor supuse accizelor, pînă la importarea
acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe teritoriul
Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii
(transportării) acestora din încăperea de acciz.
Modul de procurare şi de utilizare a Timbrelor de acciz
este stabilit de către Guvern.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 3


Subiecţi ai impunerii cu accize (art.120 din CF)

antrepozitarul autorizat
care produce şi/sau persoanele juridice şi
prelucrează mărfuri persoanele fizice care
supuse accizelor pe importă mărfuri
teritoriul Republicii supuse accizelor
Moldova

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 4


Obiecte ale impunerii supuse accizelor (art. 121 din CF)
Pozitia Baza de
Denumirea mărfii Cota accizului
tarifară calcul
160431000
Caviar şi înlocuitori de caviar valoarea în lei 25%
160432000
220300 Bere fabricată din malţ Litru 2,5 lei
2205 Vermuturi și vinuri din struguri proaspeți litru 14,29 lei/litru
2207 Alcool etilic şi alte alcooluri denaturate cu
valoarea în lei 99,36 lei/litru
2208 tărie alcoolică de min și sub 80% vol
Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate)
240210000 valoarea în lei 41%
şi trabucuri (ţigări fine), conţinînd tutun
La 1000 bucăți 460 lei+12% dar nu
240220 Țigarete cu filtru ce conțin tutun
valoarea în lei mai puțin de 610 lei
330300 Parfumuri şi ape de toaletă valoarea în lei 30%
Îmbrăcăminte din blană (de nurcă, vulpe
430310 valoarea în lei 25%
polară, vulpe, samur)
Vehicul cu motor cu capacitatea cilindrică
870323 cm3 18,90
1500-2000 cm , vârsta până la 2 ani
3

Vehicul cu motor cu capacitatea cilindrică


870323 cm3 19,34
1500-2000 cm , vârsta până la 4 ani
3

Vehicul cu motor cu capacitatea cilindrică


870323 cm3
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 19,57 5
1500-2000 cm , vârsta până la 6 ani
3
Baza impozabilă o constituie (art. 121 din CF)

volumul în expresie naturală, dacă cotele accizelor sunt


stabilite în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii;

valoarea mărfurilor, fără a ţine cont de accize şi TVA,


dacă pentru aceste mărfuri sînt stabilite cote ad
valorem în procente ale accizelor;

valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată


conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele
ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine
cont de accize şi TVA, dacă pentru mărfurile în cauză sunt
stabilite cote ad valorem în procente ale accizelor.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 6


în sumă absolută la ad valorem în
unitatea de măsură a procente de la valoarea
mărfii mărfurilor

Cotele accizelor se
stabilesc:
(art. 122 din CF)

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 7


calculează accizele pornind de la
volumul mărfurilor în expresie
naturală sau de la valoarea
Subiecţii acestora;
impunerii care
expediază
(transportă)
mărfuri supuse
art. 123 CF
achită accizele la momentul
expedierii (transportării) mărfurilor
din încăperea de acciz conform
cotelor stabilite în anexa nr.1 la
prezentul titlu.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 8


Modul de calculare a accizelor

1) în sumă absolută
2) ad valorem
exemplu: valoarea exemplu: 50 de sticle de
țigărilor cu foi ce vin cu capacitatea 0,75 l,
conțin tutun constituie tăria, prețul unei sticle 80
12000 lei, accizele – lei.
41%.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 9


Momentele de supunere a bunurilor accizării
(art. 122 CF)

• expedierii • importului
(transportării) bunurilor în
bunurilor din Republica
antrepozitul Moldova
fiscal

Marcarea se efectuează în timpul fabricării mărfurilor supuse accizelor


sau pînă la importarea acestora, iar în cazul mărfurilor fabricate pe
teritoriul Republicii Moldova – pînă la momentul expedierii
(transportării) acestora din antrepozitul fiscal. Modul de procurare şi de
utilizare a “Timbrelor deContabilitatea
acciz” este stabilit de către Guvern.
impozitelor, Bajan Maia 10
Nu este obligatorie marcarea cu Timbru de acciz:
(art.123 din CF)
a)vinurile spumoase şi spumante, divinurile în sticle de
suvenire cu capacitatea de pînă la 0,25 litri, de 1,5 litri, de 3
litri şi de 6 litri;
b) producţia alcoolică cu conţinutul de alcool etilic de pînă la
7% în volum și berea;
c) mărfurile supuse accizelor, plasate în regimurile vamale
tranzit, depozit vamal, admitere temporară, magazin duty
free;
d) mărfurile supuse accizelor, fabricate pe teritoriul Republicii
Moldova şi expediate de către producător pentru export;
e) alcoolul etilic nedenaturat utilizat în scopuri medicale.
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 11
Documentarea accizelor

Primare Centralizatoare
• Factura fiscală; • Registrul de evidență a
• Declarația vamală; mărfurilor accizate
• Cecul fiscal. expediate;
• Registrul de evidență a
mărfurilor accizate
primite.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 12


Evidența contabilă de a accizelor

225 „Creanțe ale 534 „Datorii față


bugetului”, de buget”,
subcontul 2253 subcontul 5345
„Creanțe privind „Datorii privind
accizele accizele”

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 13


2-3. Contabilitatea accizelor aferente bunurilor
procurate și livrate pe teritoriul RM
Procurarea mărfurilor supuse accizelor depinde de
scopul stabilit, care se caracterizează în funcție de
caracterul operațiilor economice și calitatea
subiectului impozabil:

vânzării ei consumului prelucrării sau


ulterioare intern producerii
altor mărfuri
supuse
accizelor.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 14


1: Procurarea bunurilor accizate cu scopul
revânzării (mărfuri)

Valoarea accizelor se include în costul de intrare a


mărfurilor, iar la revânzare nu se mai aplică:

Exemplu: entitatea „Vismos” vinde magazinului „Fidesco”


vin 525 litri (capacitatea 0,75 litri) cu valoarea 20 lei/litru,
accize – 14,29 lei/litru, TVA – 20%. Costul vinului 14
lei/litru.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 15


2: Procurarea bunurilor accizate în scopul
consumului intern

Valoarea accizelor este inclusă în costul de intrare a


bunurilor și nu se mai calculează.
Exemplu: entitatea a importat un autoturism la preț de 8400
€ (curs oficial 1€=20,5784 lei), capacitatea cilindrică de
1800 cm³ , accize ținînd cont de capacitatea cilindrică și
durata de exploatare 5 ani. Taxa pentru proceduri vamale
0,5%. Datoriile față de Serviciul vamal se achită după
calculele efectuate. Înregistrarea de stat a autoturismului
în RM 2800 lei. Datoria cu furnizorul străin se achită la
cursul oficial 1€=20,5944 lei.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 16


3: Procurarea bunurilor accizate în scopul prelucrării
sau producerii altor bunuri accizate

În cazul în care entitatea cumpără bunuri accizate, iar


acestea sunt supuse prelucrării sau producerii altor
bunuri accizate, aceasta are dreptul să treacă în
cont valoarea accizelor aferente procurărilor
reflectând în contul 225.3 Creanțe privind accizele

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 17


Condiții de trecere în cont a accizelor
(art. 125 din CF)

• Dreptul de trecere în cont;


• Suma accizelor trecute în cont trebuie să coincidă
cu mărimea accizelor calculate de la cantitatea de
bunuri supuse accizelor care a fost utilizată la
producerea bunurilor accizate noi;
• Valoarea accizelor trebuie să fie achitate
furnizorilor prin transfer;
• Data trecerii în cont a accizelor este momentul
expedierii bunurilor accizate din încăperea de acciz.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 18


Exemplu: entitatea VIA a procurat 1700 litri de must pentru
fabricarea vinului. Costul de intrare a mustului 12
lei/litru, accizele – 2 lei/litru, TVA – 20%.
În trimestrul analizat entitatea a fabricat 1500 litri de vin. La
fabricarea vinului s-au consumat: materie primă
procurată, salarii 10000 lei, CAS și PAM, costuri
indirecte 1000 lei, serviciile secțiilor auxiliare 500 lei.
Din cantitatea produsă s-au vândut 80% de litri cu 35
lei/litru, accize – 3 lei/litru, TVA – 20%.

Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 19


4. Raportarea accizelor

Până la 25 a lunii
Perioada fiscală o următoare după
lună calendaristică perioada expedierii
bunurilor

Registrului de Registrului de
evidență a mărfurilor evidență a mărfurilor
accizate expediate accizate primite

Relația de calcul a accizelor datorate bugetului


Accize buget = Accize expediate – Accize primite
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 20
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 21
Declarația privind accizele
coloana 1 numărul de ordine al mărfii supuse accizelor;
coloana 2 denumirea mărfii supuse accizelor expediate
(transportate);
coloana 3 poziţia tarifară a mărfii supuse accizelor conform
Nomenclaturii combinate a mărfurilor,
coloana 4 codul de clasificare a veniturilor bugetare;
coloana 5 volumul mărfii în expresie naturală, în cazul în care
baza impozabilă se determină în expresie naturală, indicînd
între paranteze unitatea de măsură coloana 6 valoarea mărfii
fără TVA şi accize, în unităţi monetare naţionale, în cazul în
care baza impozabilă se determină în expresie valorică,
La completarea Declaraţiei privind accizele, subiectul
impunerii face înscrierile corespunzătoare doar în una din
coloanele 5 sau 6, în funcţie de tipul cotei accizului aplicat;
coloana 7 cota accizului stabilită ad-valorem, în procente de la
valoarea mărfii fără TVA şi accize, sau cota accizului stabilită
în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii supuse
accizelor
Contabilitatea impozitelor, Bajan Maia 22
Declarația privind accizele
coloana 8 suma accizului calculată prin aplicarea cotei accizului
aferente mărfii supuse accizelor în baza coloanelor 5 şi 6.
coloana 9 suma accizului achitată pentru mărfurile supuse
accizelor utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare a
altor mărfuri supuse accizelor, urmînd a fi trecută în cont
la  momentul expedierii (transportării)
coloana 10 suma accizului destinată virării la buget, calculată ca
diferenţa dintre coloana 8 şi coloana 9. În cazul în care suma
accizului achitată la mărfurile supuse accizelor, utilizate în
procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor
mărfuri supuse accizelor, reflectată în coloana 9 a Declaraţiei,
depăşeşte suma accizului calculată la mărfurile supuse accizelor
expediate din încăperea de acciz, reflectată în coloana 8 a
Declaraţiei, înscrierea rezultatelor cu semnul „minus” în
coloana 10 nu se admite;
înscrierea cu semnul „minus” doar în cazul reflectării în aceasta
a returului mărfurilor impozabile cu acciz subiectului impozabil
cu accize. Înscrierea datelor privind returul se efectuează într-un
rînd separat al Declaraţiei, în funcţie de necesitate, reflectîndu-se
cu semnul „minus” indicatorii
Contabilitatea de la coloanele
impozitelor, Bajan Maia 5, 6, 8, 9 şi 10. 23