Sunteți pe pagina 1din 1

TEXTUL ARGUMENTATIV

TEXTUL ARGUMENTATIV cuprinde o opinie a cuiva despre diferite aspecte ale realității. Pentru ca
ideea/ opinia enunțată să fie convingătoare, trebuie aduse dovezi și argumente în sprijinul ei. Scopul
acestui tip de text este de a convinge.
Textul argumentativ cuprinde trei părți:
1. Introducerea (opinia) – Se exprimă acordul sau dezacordul față de temă.
Ex. În opinia mea,.....
Se pot folosi verbe de opinie: a crede, a considera etc.
2. Cuprinsul (argumente):
- Se oferă argumente pentru susținerea ideii;
- Se aduc contraargumente care sunt demonstrate treptat;
Argumentele se punctează prin formulări, care au rolul de a anunţa că urmează ceva important,
solicitând în acest fel atenţia interlocutorului / cititorului: pentru că, deoarece, faptul se
explică prin, de exemplu, la fel ca, având în vedere faptul că…, spre deosebire de, în primul
rând, în al doilea rând, într-o ardine de idei, în altă ordine de idei etc.
3. Încheiere (concluzia) – Se sintetizează principalele motivații sau se reformulează ideea exprimată
inițial, ținându-se cont de argumente și contraargumente.
Se utilizează diverse cuvinte cu rol în convingere: în mod sigur, evident, clar, prin urmare,
aşadar, în concluzie etc.