Sunteți pe pagina 1din 4

Limba și literatura română – clasa a V-a

Fișă de recapitulare
pentru lucrarea scrisă semestrială
Amintește-ți!

Textul narativ
Textul narativ prezintă succesiunea unor întâmplări, la care participă personaje.
Textul narativ literar se bazează pe ficțiune, presupunând existența unor indici temporali (cuvinte
care pot face referire la durata sau la momentul desfășurării acțiunii) sau a unor indici spațiali (cuvinte
prin care este prezentat locul desfășurării acțiunii).

Textul multimodal
Textul multimodal presupune existența mai multor modalități de comunicare pentru transmiterea
informației (de exemplu: banda desenată, reclama, afișul).

Substantivul
Substantivul este o parte de vorbire flexibilă prin care sunt denumite obiecte, ființe, lucruri, fenome-
ne ale naturii.
Substantivele pot fi: comune (masă, școală) sau proprii (Maria, București).
Substantivele au trei genuri și două numere:
• masculin: singular: băiat/ plural: băieți (un...doi);
• feminin: singular: fată/ plural: fete (o...două);
• neutru: singular: tablou/ plural: tablouri (un...două)

Prepoziția
Prepoziția este un cuvânt ajutător, care se analizează împreună cu substantivul pe care îl precedă.
Prepozițiile pot fi alcătuite:
• dintr-un termen: la, cu, sub;
• din mai mulți termeni: de la, de lângă.

Pronumele
Pronumele este partea de vorbire care înlocuiește un substantiv.
Pronumele personal ține locul unei persoane (de exemplu: eu, pe mine, noi, ne).
Pronumele personal de politețe indică o formă de respect față de persoana căreia i te adresezi,
are forme pentru persoanele a II-a și a III-a. (de exemplu: dumneata, dumnealui, dumneavoastră).
În vorbirea familiară se folosesc și forme precum: mata, tălică; în limbajul solemn sunt utilizate
formule precum: Înălțimea Ta, Alteța Sa, Maiestatea Voastră.
Formele dânsul, dânsa, dânșii, dânsele sunt utilizate și pentru înlocuirea unui nume de persoană.

Mihaela Daniela Cîrstea, Alexandra Dragomirescu, Ileana Sanda


Limba și literatura română – clasa a V-a

Test 1
Fram privea de pe stânca înaltă jocul fantastic. Asculta muzica nemaiauzită. Dacă ar fi avut minte
omenească, s-ar fi întrebat pentru cine sunt oare toate aceste frumuseți, în asemenea înghețate pustiuri?
Aici nu era nimeni să se bucure de măreața vrajă a nopții polare.
Aici, numai întinderi deșarte și reci, încremenite sub oglinda de gheață.
Fram se târa în adăpostul de sloiuri. Se încolăcea cu botul ascuns în blana pântecului. Încerca să adoarmă.
Afară se isca din senin viscolul. Norii negri năpădeau luna. Înghițeau stelele. Stingeau pâlpâirea aurorei
boreale.
Se dezlănțuia zăpada vânturată în valuri, se rostogoleau creste de stânci, trosneau ghețurile banchizei.
Noaptea era, din nou, cutreierată de duhurile beznei.
Magia luminii s-a stins.
Reprezentația s-a sfârșit.
Numai viscolul aleargă năuc, urlând, gemând, chiuind.
Fram închide ochii și visează la țările calde, acolo unde luminile se aprind în fiecare seară răsucite de la un
buton, unde mai sunt copii care râd și îi roagă pe bunici să le povestească, la gura sobei, întâmplări minunate
din ghețurile polare.
Fram visează și scâncește prin somn.
Tot așa cum scâncea odinioară prin somn, visând la depărtările acestea pustii, în cușca de la Circul Struțki.
(Cezar Petrescu, Fram, ursul polar)

Subiectul I 50 p
1. Notează un sinonim contextual pentru substantivele subliniate din text. 6p
2. Indică două cuvinte/grupuri de cuvinte prin care este descrisă natura. 6p
3. Precizează o figură de stil din textul citat. 6p
4. Transcrie un substantiv comun și un substantiv propriu din primul paragraf. 6p
5. Prezintă, într-un enunț, motivul visării lui Fram. 6p
6. Formulează o idee principală/secundară din textul citat. 10 p
7. Alege varianta corectă: 10 p
Substantivul subliniat din enunțul Magia luminii s-a stins. are/nu are funcția sintactică de subiect.

Subiectul al II-lea 24 p + 16 p Redactare, vezi Notă subsol


Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare în care personajul principal
să fie un urs.
În compunerea ta, trebuie:
–  să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 6p
–  să ai o secvență descriptivă și una dialogată; 6p
–  să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 6p
–  să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 6p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziției – 3 puncte; coerența textului – 3 puncte; registrul
de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; respectarea normelor de ortografie –
3 puncte; respectarea normelor de punctuație – 3 puncte; așezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
lizibilitatea – 1 punct). Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Mihaela Daniela Cîrstea, Alexandra Dragomirescu, Ileana Sanda


Limba și literatura română – clasa a V-a

Test 2

Era odată un oraș de basm, locuit de pitici. Li se spunea pitici pentru că erau mici, mici de tot. Niciunul
dintre ei nu era mai înalt decât un castravete, și nici Acela prea mare. În orașul lor era tare frumos. Pe lângă
fiecare casă creșteau sumedenie de flori: margarete, romanițe, păpădii. Până și străzile la ei aveau nume de flori:
strada Campanulelor, aleea Romanițelor, bulevardul Albăstrelelor. Iar orașul se numea chiar Orașul Florilor.
Și era așezat pe malul unui pârâu. Piticii îi ziceau apei acesteia Pârâul Castraveților, pentru că pe malul lui
creșteau foarte mulți castraveți.
Pe celălalt mal al pârâului se întindea pădurea. Piticii își făceau bărcuțe din coajă de mesteacăn, treceau
pârâul și se afundau în pădure după fructe, după ciuperci sau după alune. Micuți cum erau, le venea greu să
culeagă poamele sălbatice, și, când era vorba de alune, trebuiau să se cațăre pe trunchiurile înalte, ducând
cu ei un fierăstrău. Asta pentru că niciunul dintre pitici n-ar fi putut rupe o alună numai cu mâinile goale –
ele trebuiau desprinse cu ajutorul fierăstrăului.
(Nicolai Nosov, Aventurile lui Habarnam)

Subiectul I 50 p
1. Notează un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor subliniate. 6p
2. Indică două pronume personale din textul citat. 6p
3. Precizează de ce numele orașului este Orașul Florilor. 6p
4. Transcrie un adjectiv la gradul pozitiv și unul la comparativ. 6p
5. Prezintă motivul pentru care piticii trebuie să care un fierăstrău. 6p
6. Formulează o idee principală/secundară din textul citat. 10 p
7. Alege varianta corectă: 10 p
Textul dat este narativ/explicativ.

Subiectul al II-lea 24 p + 16 p Redactare, vezi Notă subsol


Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare hazlie petrecută în Orașul
Florilor.
În compunerea ta, trebuie:
–  să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 6p
–  să aibă o secvență descriptivă și una dialogată; 6p
–  să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 6p
–  să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 6p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziției – 3 puncte; coerența textului – 3 puncte; registrul
de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; respectarea normelor de ortografie –
3 puncte; respectarea normelor de punctuație – 3 puncte; așezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
lizibilitatea – 1 punct). Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Mihaela Daniela Cîrstea, Alexandra Dragomirescu, Ileana Sanda


Limba și literatura română – clasa a V-a

Test 3

Într-una din zilele vacanței de primăvară vizitasem muzeul de istorie. La ieșire, pregătindu-mă să-mi no-
tez impresiile, răsfoiam fără grabă cartea înnegrită cu mii de semnături, când, deodată, privirea îmi fu atra-
să de una din file. Era o filă obișnuită, cu câteva rânduri scrise, urmate apoi de două șiruri de niște semnături.
O filă ca toate celelalte. Și cu toate acestea, repet, nu-mi puteam lua ochii de la scrisul Acela prelung, cu linii
apăsate, puțin înclinat, ca și cum omul ar fi scris nu pe masă, ci pe o spinare încovoiată sau de la distanță,
îmbulzit… Și scrisul acela îmi era cunoscut. Îl mai văzusem undeva, cândva, de zeci, de sute de ori, mi-era
la fel de cunoscut ca propriul meu scris. Întâlnirea neașteptată cu el îmi dădea sentimentul că pe aproape,
în preajmă, așteptând să-l recunosc, cineva familiar și drag mă privește din spate. M-am întors. Nu era ni-
meni… Doar prin săli, pășind sfios, aproape pe vârfuri, zeci de copii în grupuri, și printre ei însoțitorii, unii
vârstnici, cu părul nins – învățătorii. Atunci, deodată, fulgerător, cu o bucurie de nestăpânit, mi-am amin-
tit… El era! Era scrisul lui! Și la sfârșitul șirului de nume zării iscălitura cu aceleași litere prelungi și apăsate:
„Învățătorul Dumitru Mironescu”.
(Mircea Sântimbreanu, Elev, în vol. Recreația mare)

Subiectul I 50 p
1. Notează locul vizitat de personajul din textul citat. 6p
2. Indică un substantiv comun cu funcția de subiect din textul citat. 6p
3. Scrie un enunț în care să folosești un pronume de politețe. 6p
4. Transcrie două pronume personale din text, indicând persoana pentru fiecare. 6p
5. Prezintă motivul pentru care personajul este atras de una dintre filele cărții în care sunt
consemnate impresii. 6 p
6. Formulează o idee principală/secundară din fragmentul citat. 10 p
7. Alege varianta corectă: 10 p
Textul citat este narativ/descriptiv.

Subiectul al II-lea 24 p + 16 p Redactare, vezi Notă subsol


Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută într-un muzeu.
În compunerea ta, trebuie:
–  să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 6p
–  să aibă o secvență descriptivă și una dialogată; 6p
–  să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 6p
–  să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 6p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerințelor nu este obligatorie.


Vei primi 16 puncte pentru redactare (unitatea compoziției – 3 puncte; coerența textului – 3 puncte; registrul
de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului – 2 puncte; respectarea normelor de ortografie –
3 puncte; respectarea normelor de punctuație – 3 puncte; așezarea corectă a textului în pagină – 1 punct;
lizibilitatea – 1 punct). Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Mihaela Daniela Cîrstea, Alexandra Dragomirescu, Ileana Sanda