Sunteți pe pagina 1din 1

____________________________________________________________________________

Anexa 2

Unitatea de învățământ:
An școlar: 2019-2020
Nr. înregistrare:

Raport sintetic – Şcoala altfel

I. Proiectarea activităților din Programul național „Școala altfel”:


(se șterg variantele necorespunzătoare)
a) la nivelul fiecărei clase
b) la nivelul întregii unități de învățământ
c) la nivel de ciclu de învățământ (învățământ preșcolar, învățământ primar, gimnazial, liceal)
 Tipuri de activități proiectate/realizate:
 Educaţia pentru sănătate şi nutriţională: numeric
 Educaţie ecologică: numeric
 Educaţia pentru cetăţenie democratică şi drepturile omului: numeric
 Educaţia economică şi antreprenorială: numeric
 Educația pentru artă: numeric
 Dezvoltare personală: numeric
 Excursii/vizite virtuale: numeric
 Altele(lectura,teatru de papusi,etc): numeric
II. Surse online utilizate (link-uri) în realizarea activităților planificate (se enumeră) :
- Modalități de promovare a programului în rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice (se
enumeră link-urile de promovare online/sursele)

III. Exemplificați o activitate de succes desfășurată în săptămâna „Școala altfel” (descriere în


maximum 10 rânduri) pe care aţi înscris-o la Competiţia „O activitate de succes în
Şcoala altfel” - nivel judeţean:

IV. Sugestii/recomandări pentru îmbunătățirea programului de activități din săptămâna


“Școala altfel” în varianta on line:

Director,
Echipa de coordonare a programului,

Nume, prenume_____________________________________
Nume, prenume_____________________________________
Nume, prenume_____________________________________
Nume, prenume_____________________________________

______________________________
Str. Oituz, nr. 24, Bacău
600266, Bacău
Tel: +40 (0)234 511899
Fax: +40 (0)234 571038
www.isjbacau.ro